Portal Malaycivilization ini adalah Data Raya yang merupakan himpunan pangkalan data yang dihasilkan khusus bertujuan membantu penyelidik dan sarjana menjalankan penyelidikan mengenai Alam dan Tamadun Melayu. Portal ini juga boleh digunakan oleh orang awam yang berminat untuk mengetahui tentang Akal Budi Melayu yang dimanifestasikan dalam falsafah, pemikiran, emosi, pelakuan dan gaya hidup masyarakat Alam Melayu. Sila klik pada pangkalan data pilihan anda.
  1. PADAT

Koleksi bahan daripada makalah jurnal, bab buku, kertas kerja, tesis, laporan dan dokumen lain yang berkaitan pengajian Alam Melayu

  2. Koleksi N.A Halim

Menghimpunkan koleksiperibadi N. A. Halim mengenai daftar kata, buku, gambar dan video mengenai senibina rumah Melayu, masjid batu nisan, dan peta lama.

  3. Koleksi Karya Jawi

Menghimpunkan karya sastera dan bukan sastera dalam tulisan Jawi yang telah diterbitkan di Malaysia dan Singapura

  4. Peribahasa Melayu

Istilah generik meliputi peribahasa per se, simpulan bahasa, bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan.

  5. Pantun Baba

Meliputi koleksi syair, gurindam, seloka, dan dondang sayang Baba Cina.

  6. Suku kata Akhir Kamus Melayu

Pangkalan data yang dapat membantu pengguna mencari bunyi dan suku kata akhir yang diperlukan untuk mengarang puisi dan congan kata yang mengutamakan persejakan bunyi hujungnya

  7. Koleksi Tenas Affendi

Pangkalan data multi-media dan teks penuh ini adalah terdiri daripada beberapa koleksi beliau termasuklah kata adat, ungkapan, pantun, buku, rakaman radio dan televisyen serta kertas seminar. Tidak kurang pentingnya adalah kemasukan dua manuskrip tulisan tangan beliau mengenai kata adat.

  8. Jurnal SARI

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu adalah terbitan Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengumpulkan hasil penyelidikan dalam bidang pengajian alam Melayu, termasuk aspek sains dan teknologi, bahasa dan linguistik, sastera lama dan baru, sejarah, budaya dan falsafah.

  9. Adat Perpatih

Pangkalan data yang mengandungi teks (makalah, bab buku, kertas kerja, dan tesis), rakaman video (termasuk kerjan, majlis pertabalan, ucapan, teromba dan lain-lain), lagu, muzik,foto, dan lukisan mengenai Adat Perpatih.

  10. Koleksi Khas Yang Que Yee

Menghimpunkan koleksi Yang Que Yee dengan sari kata dalam bahasa Melayu

  11. Borneo Asal Usul Bahasa Melayu

 

  12. Sejuta Pantun

Pangkalan data ini dibangunkan atas pertimbangan kekayaan isinya, keindahan bahasa dan juga kepopularan penyebaran pantun tersebut

  13. Seni Ukir Kayu Melayu Tradisional

Pangkalan data ini diwujudkan untuk memelihara koleksi seni ukir kayu milik Allahyarham Nik Rashiddin Nik Hussein, seorang pengukir tersohor yang berasal dari Kelantan dalam bentuk digital.

  14. Jurnal ATMA

Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu yang sebelum ini dikenali sebagai SARI adalah untuk menerbitkan penyelidikan yang dilakukan oleh cendekiawan dalam pengajian dunia Melayu, termasuk aspek sains dan teknologi, bahasa dan linguistik, sastera tradisional dan moden, sejarah, habitat manusia dan alam sekitar, budaya dan falsafah.

  15. Tokoh Pemikir Alam Melayu

Pangkalan data mengenai pemikiran tokoh-tokoh Alam Melayu. Tokoh-tokoh yang dipilih adalah berdasarkan kejayaan dan sumbangan yang besar dalam kemajuan Negara di nusantara.

  16. Seni Silat Melayu

 Pangkalan data Seni Silat Melayu ini terdiri daripada teks, foto, audio dan video untuk tujuan rujukan dan aktiviti penyelidikan seni silat di Alam Melayu.

  17. Kesultanan Alam Melayu
  18. Muzik Alam Melayu (Akan datang)
  19. Busana Melayu (Akan datang)
  20. Etno-Sains Perubatan Melayu (Akan datang)