Tenas Effendy

 • Adat Dan Institusi Beraja Di alam Melayu Riau

 • Asas Penyelesaian Pertikaian Perburuhan Dalam Budaya melayu Riau

 • Bela Pelihara Anak (Pembentukan Generasi Muda Yang Beraklak Mulia Sebagai Sosialisasi Budaya Melayu)

 • Bini dalam budaya Melayu Riau

 • Buruk dalam Acuan Budaya Melayu

 • Catatan Singkat tentang

 • Catatan Singkat Tentang : Peranan Syaid Osman Syahbuddin Di Kerajaan Siak Sri Indrapura

 • Contoh ketentuan membuat ladang

 • Dara Dalam Ungkapan Melayu

 • Eksistensi Adat Istiadat Kabupaten Kampar Dalam Dinamika Global

 • Eksistensi Pemuda Dan Budaya Melayu Dalam Era Globalisasi

 • Falsafah Dalam Motif Songket Melayu (menurut Acuan Budaya Melayu Riau)

 • Gambaran Umum Tentang : Adat istiadat Perkawinan di daerah Riau

 • Hutan Tanah Wilayat Masyarakat Petalangan

 • Illegal Logging Melangggar Adat Melayu Riau

 • Informasi Data : Alat Musik Tradisional di Kabupaten Kepulauan Riau

 • Jantan Dalam Budaya Melayu

 • Jati Diri Belia Dalam Tamadun Melayu

 • Jender Dalam Adat Dan Budaya Melayu

 • Kedudukan Adat Dalam Masyarakat

 • Keluarga sehat menurut Acuan Budaya Melayu Riau

 • Kesadaran Sejarah, Kesadaran Sedarah

 • Ketentuan-ketentuan membuat Ladang

 • Khasanah Pantun Melayu Riau

 • Kriteria Umum Putra daerah (Dalam Ungkapan malayu)

 • Laksamana Hang Nadim

 • Lambang-lambang dalam seni bangunan tradisional sebagai refleksi nilai budaya Melayu

 • Lintasan Sejarah : Dari Pekantua ke Pelalawan

 • MARHUM KAMPAR Dalam Mitos Rakyat Pelalawan

 • Marwah Johor : Dikerajaan Pelalawan

 • Memelayukan Orang Melayu

 • Mengangkat marwah kaum perempuan dan meningkatkan ketangguhannya dalam menghadapi era globalisasi

 • Mengarah Kebudayaan Untuk

 • menjenguk : Ungkapan Tradisional Melayu Riau

 • Menumbai (upacara tradisional mengambil madu lebah di daerah Riau

 • Menyimak Kearifan Masyarakat Petalangan Dalam Mengelola Dan Melestarikan alam sekitar

 • Muda Dalam Ungkapan Melayu

 • Nilai-nilai Asas Jati diri Melayu Yang Islami

 • Norma masyarakat hukum Adat Melayu terhadap Pelestarian Hutan

 • Nyanyi panjang (sastra Lisan Orang Talang)

 • Orang Talang Dan Kebudayaannya

 • Orang Talang di Riau

 • Pandangan Orang Melayu Riau terhadap keluarga Kecil

 • Pandangan Orang Melayu terhadap Anak (Sumbangan Kebudayaan Melayu Citra Anak Indonesia)

 • Pantun Perpisahan

 • Pantun sebagai media dakwah dan tunjuk ajar Melayu

 • Pemakaian Ungkapan Dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu

 • Pengembangan Kebudayaan Dan Wisata

 • Penggunaan Pantun Dalam Adat Istiadat Melayu Riau

 • Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ditinjau dari aspek sosial budaya

 • Peranan Adat Dan Budaya Dalam Pembangunan

 • Peranan Adat Dan kelembagaan Adat Melayu Dalam Merekat Persebatian Riau

 • Peranan Budaya Dalan Pembangunan

 • Peranan Dukun, Pawang, bomo, Kemantan Dan Ketiapan dalam kehidupan Orang Melayu di Riau

 • Peranan Tokoh-tokoh Budaya Dalam Membina Dan mengembangkan Kebudayan Daerah

 • Perempuan Dalam Acuan Budaya melayu

 • Peribahasa Dalam Kehidupan Orang Melayu

 • Persebatian Melayu dengan Islam

 • Raja-Raja Di Kerajaan Pekantua Kampar Dan Pelalawan

 • Rancangan Ornamen Gedung

 • Ringkas Kisah Cik Puan Sri Bunian

 • Sejarah Singkat Mesjid Raya Pekanbaru

 • Sekilas Tentang : Kesantunan Dalam Adat Dan Kesenian Melayu

 • Si Alamsyah (Nyanyian Panjang)

 • Sikap Masyarakat Melayu Riau Terhadap Pembangunan Derah

 • Simak Ulang Tafsiran Ungkapan Melayu Dalam Perubahan Zaman

 • Strategi Budaya menghadapi Keresahan Lokal

 • Sumbangan Fikiran Tentang Pembinaan Masyarakat Pedalaman di Riau

 • Syair Nasib Melayu

 • Syair Beruk

 • Syair Kera

 • Tenun Melayu Riau (Corak Dan Ragi)

 • Ungkapan yang berkaitan dengan pembangunan

 • Ungkapan yang berkaitan dengan sila2 Pancasila

 • Upacara Bersanding sebagai Puncak upacara Perkawinan adat Melayu Riau

 • Ungkapan Tradisional Melayu-Riau 1

 • Ungkapan Tradisional Melayu-Riau