Koleksi Khas N. A. Halim

Pembangunan Portal ATMA pada tahun 2003 telah bermula dengan Koleksi Khas N. A. Halim yang disimpan di Perpustakaan Institut Alam & Tamadun Melayu (PATMA). Cadangan ATMA untuk mendigitasikan kesemua 395 daftar kata, 1839 buku dan gambar dan 4 video dalam Koleksi Khas N. A. Halim itu sudah diterima baik oleh DAGS (Demonstrator Application Grant Scheme) di Kementerian Sains, Teknologi dan Persekitaran (MOSTE) yang memberi geran sebanyak RM504,760.00 pada 29 April 2002.  Semua kerja pendigitasian dan teknikal sudah dikendalikan syarikat Paragon Automaton, sementara semua kerja yang ada kaitan dengan isi kandungan dan klasifikasi kesemua bahan itu dikelolakan pihak ATMA. Setelah dibangunkan pangkalan data ini, semua bahan dalam Koleksi N. A Halim di PATMA boleh dicari di Internet mengikut perkara, nama tempat, jenis bahan yang ada dengan lebih mudah, cepat dan mesra di hujung jari di mana-mana, sesuai dengan kehendak penyelidik dan pelajar, tanpa pengguna sendiri membelek-belek bahan asalnya lagi di PATMA. Oleh sebab  kekurangan tenaga pakar di bidang seni bina dalam masa pembangunannya selama setahun itu, maka banyak slaid, foto dan pelan tidak mempunyai penerangan.