Osman Bakar

OSMAN BAKAR
Pengenalan

Osman

(Sumber: Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS))

Pengenalan

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar merupakan tokoh akademik tersohor dalam bidang falsafah sains. Bekas Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya (UM) ini dilahirkan pada 18 Disember 1946 di Kampung Bukit Lada, Awah Temerloh, Pahang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Abu Bakar, Temerloh dan kemudian menyambung pengajian ke Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK), Perak.

Pada tahun 1970, beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains (Matematik) dari Politeknik Woolwich, Universiti London. Pada tahun 1971 pula, beliau memperoleh Ijazah Sarjana dalam bidang Matematik (Mathematics & Algebraic group theory) dari Bedford College, Universiti London. Seterusnya beliau memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (Falsafah Islam) dari Jabatan Agama, Universiti Temple, Philadelphia, Amerika Syarikat pada tahun 1987.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai pensyarah di Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970 hingga 1977 dan kemudian berpindah ke UM pada tahun 1977 hingga 2000. Di UM juga beliau dianugerahkan gelaran professor pada tahun 1992 dan dilantik sebagai Pengerusi Jabatan Sains Falsafah, Fakulti Sains, UM. Beliau banyak memberikan kuliah dalam kursus Sejarah dan Falsafah Sains, subjek yang telah diperkenalkan oleh Prof. Diraja Ungku Aziz di UM pada tahun 1975.

Kecenderungannya bukan sahaja mencakupi bidang Sejarah dan Falsafah Sains juga meliputi pelbagai bidang rekabentuk kosmik, psikologi kognitif, kuantum fizik, bioetik, genetik dan silang budaya. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Penyelidikan) di Universiti Malaya pada tahun 1995 hingga 2000. Selepas menjadi salah seorang peneraju bagi universiti terulung tersebut, beliau dilantik bagi mengetuai Kerusi Malaysia bagi Islam di Asia Tenggara di Universiti Georgetown bagi tahun 2000 hingga 2005.

Pada tahun 2005 beliau dilantik sebagai profesor di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)—International Islamic University of Malaysia hingga tahun 2008. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Sarjana Tamu di Universiti Harvard pada tahun 1992. Selain itu, beliau juga adalah pengasas Pusat Dialog Tamadun di Universiti Malaya pada tahun 1996.

Beliau juga terlibat aktif dalam organisasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 1994, beliau telah ditugaskan untuk menubuhkan Malaysian Chair of Islam in Southeast Asia di Universiti Georgetown. Beliau telah menganggotai Kumpulan Pakar Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan draf Pengisytiharan Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Sosial yang telah diadakan pada tahun 1995 di Copenhegen, Denmark.

Selain itu, beliau juga merupakan penasihat dan konsultan kepada pelbagai badan professional peringkat antarabangsa. Beliau adalah ahli dalam Council of 100 Leaders (C-100), The West-Islamic World Initiative for Dialogue, Forum Ekonomi dunia bertempat di Davos, Switzerland. Beliau juga ahli Kumpulan Kerjasama Agama dalam Ubahsuai Genetik Makanan (Religion Working Group on Genetically Modified Food) di Pusat Bioetik, Universiti Pennsylvania pada tahun 2001.

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Osman Bakar telah mengasaskan Akademi Sains Islam Malaysia dan menyandang jawatan Setiausaha pada tahun 1977 hingga 1981 dan menjadi Presiden akademi ini bagi tahun 1987 hingga 1992. 

Prof. Dr. Osman Bakar juga seorang yang aktif menulis dan menerbitkan buku dan makalah berkaitan falsafah Islam dan falsafah sains, Islam kontemporari, dialog antara-agama dan antara-tamadun. Buku hasil tulisannya yang terkenal ialah Tawhid and Science (1991). Sebelum itu, buku Tawhid and Science ini telah diterbitkan di  United Kingdom pada tahun 1989 dengan tajuk The History and Philosopy of Islamic Science.

Buku ini juga telah diterbitkan di negara lain dan dialihbahasa ke bahasa Parsi, Turki, Indonesia, Albania, Sepanyol, China, Urdu, Arab dan Bosnia. Seterusnya beliau meneruskan penulisan buku bertajuk Classification of Knowledge in Islam (1992), Critique of Evolutionary Theory (1987), dan Islam and Civilizational Dialogue (1997). Sehingga kini dicatatkan beliau telah menghasilkan sebanyak 15 buah buku dan lebih daripada 250 artikel.


Kini Prof. Dr Osman adalah Profesor Emeritus Falsafah di UM dan merupakan Felo Penyelidik Kanan di Pusat Dialog Peradaban, UM. Beliau juga adalah timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di  Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). Beliau juga merupakan Felo Kanan  Pusat Pemahaman Islam-Kristian Putera al-Waleed, Universiti Georgetown, Washington D.C dan Felo Penyelidik Tamu di Universiti Doshisha, Kyoto, Jepun.

Di atas kecemerlangannya dalam lapangan akademik dan keanggotaan dalam institusi profesional khususnya peringkat antarabangsa membolehkan beliau disenaraikan dalam 20 tokoh ilmuan Malaysia oleh Medium Publications pada tahun 2009. Beliau juga tersenarai dalam 500 orang muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun yang sama.

Biografi Tokoh

Pengenalan

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar merupakan tokoh akademik tersohor dalam bidang falsafah sains. Bekas Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya (UM) ini dilahirkan pada 18 Disember 1946 di Kampung Bukit Lada, Awah Temerloh, Pahang. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Abu Bakar, Temerloh dan kemudian menyambung pengajian ke Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK), Perak.

Pada tahun 1970, beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains (Matematik) dari Politeknik Woolwich, Universiti London. Pada tahun 1971 pula, beliau memperoleh Ijazah Sarjana dalam bidang Matematik (Mathematics & Algebraic group theory) dari Bedford College, Universiti London. Seterusnya beliau memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (Falsafah Islam) dari Jabatan Agama, Universiti Temple, Philadelphia, Amerika Syarikat pada tahun 1987.


Kerjaya

Beliau memulakan kerjayanya sebagai pensyarah di Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970 hingga 1977 dan kemudian berpindah ke UM pada tahun 1977 hingga 2000. Di UM juga beliau dianugerahkan gelaran professor pada tahun 1992 dan dilantik sebagai Pengerusi Jabatan Sains Falsafah, Fakulti Sains, UM. Beliau banyak memberikan kuliah dalam kursus Sejarah dan Falsafah Sains, subjek yang telah diperkenalkan oleh Prof. Diraja Ungku Aziz di UM pada tahun 1975.

Kecenderungannya bukan sahaja mencakupi bidang Sejarah dan Falsafah Sains juga meliputi pelbagai bidang rekabentuk kosmik, psikologi kognitif, kuantum fizik, bioetik, genetik dan silang budaya. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Penyelidikan) di Universiti Malaya pada tahun 1995 hingga 2000. Selepas menjadi salah seorang peneraju bagi universiti terulung tersebut, beliau dilantik bagi mengetuai Kerusi Malaysia bagi Islam di Asia Tenggara di Universiti Georgetown bagi tahun 2000 hingga 2005.

Pada tahun 2005 beliau dilantik sebagai profesor di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)—International Islamic University of Malaysia hingga tahun 2008. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Sarjana Tamu di Universiti Harvard pada tahun 1992. Selain itu, beliau juga adalah pengasas Pusat Dialog Tamadun di Universiti Malaya pada tahun 1996.


Keahlian badan profesional

Beliau juga terlibat aktif dalam organisasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 1994, beliau telah menubuhkan Malaysian Chair of Islam in Southeast Asia di Universiti Georgetown. Beliau telah menganggotai Kumpulan Pakar Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan draf Pengisytiharan Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Sosial yang telah diadakan pada tahun 1995 di Copenhegen, Denmark.

Selain itu, beliau juga merupakan penasihat dan konsultan kepada pelbagai badan professional peringkat antarabangsa. Beliau adalah ahli dalam Council of 100 Leaders (C-100), The West-Islamic World Initiative for Dialogue, Forum Ekonomi dunia bertempat di Davos, Switzerland. Beliau juga ahli Kumpulan Kerjasama Agama dalam Ubahsuai Genetik Makanan (Religion Working Group on Genetically Modified Food) di Pusat Bioetik, Universiti Pennsylvania pada tahun 2001.

Pada tahun 1977, Prof. Dr. Osman Bakar telah mengasaskan Akademi Sains Islam Malaysia dan menyandang jawatan Setiausaha pada tahun 1977 hingga 1981 dan menjadi Presiden akademi ini bagi tahun 1987 hingga 1992. 


Penulisan

Prof. Dr. Osman Bakar juga seorang yang aktif menulis dan menerbitkan buku dan makalah berkaitan falsafah Islam dan falsafah sains, Islam kontemporari, dialog antara-agama dan antara-tamadun. Buku hasil tulisannya yang terkenal ialah Tawhid and Science (1991). Sebelum itu, buku Tawhid and Science ini telah diterbitkan di  United Kingdom pada tahun 1989 dengan tajuk The History and Philosopy of Islamic Science.

Buku ini juga telah diterbitkan di negara lain dan dialihbahasa ke bahasa Parsi, Turki, Indonesia, Albania, Sepanyol, China, Urdu, Arab dan Bosnia. Seterusnya beliau meneruskan penulisan buku bertajuk Classification of Knowledge in Islam (1992), Critique of Evolutionary Theory (1987), dan Islam and Civilizational Dialogue (1997). Sehingga kini dicatatkan beliau telah menghasilkan sebanyak 15 buah buku dan lebih daripada 250 artikel.


Penutup

Prof. Dr. Osman Bakar adalah Profesor Emeritus Falsafah di UM dan merupakan Felo Penyelidik Kanan di Pusat Dialog Peradaban, UM. Beliau juga adalah timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di  Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). Beliau juga merupakan Felo Kanan  Pusat Pemahaman Islam-Kristian Putera al-Waleed, Universiti Georgetown, Washington D.C dan Felo Penyelidik Tamu di Universiti Doshisha, Kyoto, Jepun.

Di atas kecemerlangannya dalam lapangan akademik dan keanggotaan dalam institusi profesional khususnya peringkat antarabangsa membolehkan beliau disenaraikan dalam 20 tokoh ilmuan Malaysia oleh Medium Publications pada tahun 2009. Beliau juga tersenarai dalam 500 orang muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun yang sama. Kini beliau adalah pengarah di Pusat Pengajian Islam Sultan Omar 'Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam.


Rujukan

  • http://acmcu.georgetown.edu/198637.html (28 Mac 2013)
  • http://www.iais.org.my/e/staff/osman-bakar.html (28 Mac 2013)
  • Rozita Ibrahim. 1996. Prof. Dato’ Dr. Osman Bakar: Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya. Dewan Kosmik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
Bibliografi Penulisan Tokoh

1. Bibliografi Penulisan Oleh Osman Bakar

No. Judul  Penulis Sumber 
1 Abortion: Islamic Perspectives Osman Bakar, Reich, W.T (editor)  Encyclopedia of Bioethics, rev. edition, vol. 1(1995), pp. 38-42.
2 Agama dan budaya teras masyarakat madani Osman Bakar JURNAL USULUDDIN 5: 1-10; Dis. 1996
3 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
4 al-Farabi : life, works and significance  Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987
5 Al-Quran dan sains Osman Bakar SEMINAR AL-QURAN PERINGKAT NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM (1993 : Sekudai)
6 Asas Falsafah Epistemologi Kuhn: Satu Perbincangan Kritis Osman Bakar Seminar Pemikiran Masa Kini, 26 OGOS 1991
7 Asian Islam in the 21st century  co-edited by John L. Esposito, John O. Voll, and Osman Bakar New York : Oxford University Press, 2008
8 Atomistic Conception of Nature in Ash’arite Theology Osman Bakar Iqbal Review, 32:3 (October 1991), pp. 19-44.
9 Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia Engku Ibrahim Ismail dan Osman Bakar. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya ; Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1992.
10 Buddist-Muslim understanding by Dato Osman Bakar, M.M. Dheen Muhammad Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, [2002]
11 Challenges to Dialogues of Civilizations and Ways of Overcoming Them Osman Bakar; Thomas W. Simon and Azizan Baharuddin (editor) Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (Kuala Lumpur: Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya), 2008, pp. 23-39.
12 Challenges to dialogues of civilizations and ways of overcoming them Osman Bakar International Conference on Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (2005 : Kuala Lumpur) 2005
13 Civilisational dialogue and its implications for Malaysian society : the path to universalism in the Malaysian consciousness Osman Bakar International Seminar on Civilizational Dialogue (3rd : 15-17 Sep 1997 : Kuala Lumpur)
14 Civilisational renewal : revisiting the Islam hadhari approach : definition, significance, critism, recognition, support, tajdid and future directions /  Mohammad  Hashim Kamali ; foreword by Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008
15 Classification of knowledge in Islam Osman Bakar International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University of Malaysia (IIUM), 2006
16 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar, foreword by Seyyed Hossein Nasr Kuala Lumpur : Institute for Policy Research, 1992
17 Classification of the sciences in Islamic intellectual history [microfiche] : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar University Microfilms International, 1988
18 Competing Visions of Islam in Southeast Asia: American Muslim Scholarship as a Shaping Factor Osman Bakar; Philippa Strum (editor) Muslims in the United States: Identity, Influence, Innovation (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005), pp. 103-120.0
19 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar PEMIKIR 1 : 92-99 ; Jul. - Sept. 1995
20 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education  editors, Osman Bakar, Eric Winkel, Airul Amri Amran. Kuala Lumpur, Malaysia : International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2011.
21 Cosmology Osman Bakar, John L. Esposito (editor) Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 1(1995), pp. 322-328.
22 Critique of evolutionary theory : a collection of essays Osman Bakar Islamic Academy of Science & Nurin Enterprise, 1987
23 Cultural Pluralism in a Globalized World: Challenges to Peaceful Coexistence Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 528-531.
24 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world : An Islamic perspective Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 4 (2008) : 31-58.
25 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world: an Islamic perspective Osman Bakar SOPHIA: The Journal of Traditional Studies, vol. 14, no. 2 (Winter 2008-2009), pp. 132-156
26 Designing a Sound Syllabus for Courses on Philosophy of Applied and Engineering Sciences in a 21st Century Islamic University Osman Bakar Muslim Education Quarterly, 7:3 (Spring 1990), pp. 19-25. 
27 Dialogues of civilazations after 9/11 with specific reference to the west-Islam cultural devide : Promises and obstacles Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 3 No. 1 (2007) : 19-30
28 Economics as a Science: Insights from Classical Muslim Classifications of the Sciences Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 426-444.
29 Environmental Health and Welfare as an Important Aspect of Civilizational Islam Osman Bakar, Mohamed Ajmal bin Abdul Razak al-Aidrus (editor) Islam Hadhari: Bridging Tradition and Modernity (Kuala Lumpur: ISTAC),2010. pp. 139-159.
30 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2007
31 Estetika dalam kehidupan kontemporari Osman Bakar Seminar Status Estetika dalam Kehidupan Kontemporari (8-9 Nov 1997 : Kuala Lumpur)
32 ETIKA kerja dalam tradisi Islam Seyyed Hossein Nasr terjemahan oleh Nasir Muhamad disunting oleh Osman Bakar Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989
33 Evolusi ruhani : kritik perenialis atas teori Darwin Osman Bakar Penerbit Mizan, 1996
34 Exclusive and Inclusive Islam in the Qur’an: Implications for Muslim-Jewish Relations Osman Bakar JISMOR, Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, 5th issue 2009, pp. 4-15. 
35 Fahaman sains dalam Islam Osman Bakar Latihan Kepimpinan Islam Universiti Malaya (26 Nov - 1 Dec 1979 : Kuala Lumpur).
36 Family Values, the Family Institution, and the Challenges of the Twenty-First Century Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 3, no. 1 (October 2011), pp. 12-36.
37 Foundational assumptions of modern western science Osman Bakar Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun (26-27 Mac 2009 : Universiti Malaya), Paper 12
38 Gulen on Religion and Science: A Theological Perspective Osman Bakar The Muslim World, Vol. 95, Issue 3 (2005), pp. 359-372
39 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia Osman Bakar Bandung : Penerbit Mizan, 1997
40 Ibn Sina’s Methodological Approach Toward the Study of Nature in His Oriental Philosophy Osman Bakar Hamdard Islamicus, vol. VII, no. 2 (Summer 1984), pp. 33-49.  
41 Ilmu tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH (236): 16-19; Jan. 1997
42 Implikasi gerakan dakwah ke atas sistem pendidikan negara kini Osman Bakar Simposium Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial (17-18 Nov 1989 : Petaling Jaya)
43 Intercivilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam Osman Bakar; M.  Nakamura, S. Siddique, and O.F. Bajunid (editor) Islam and Civil Society in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001, pp. 164-176.
44 Interfaith Dialogue as a New Approach in Islamic Education Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 700-704.
45 Iqbal and the renaissance in Asia Osman Bakar International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance (3-5 Jun 1997 : Kuala Lumpur) :
46 Islam Osman Bakar Encyclopedia of Science and Religion, Macmillan Reference USA, 2002.
47 Islam & dialog peradaban : menguji universalisme Islam dalam peradaban timur & barat / Osman Bakar ; penerjemah : Imam Khoiri Oman Fathurrohman SW Osman Bakar Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003
48 Islam and Bioethics Osman Bakar Greek Orthodox Theological Review, 3:2 (1986), pp. 157-179.
49 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1997
50 Islam and Confucianism a civilizational dialogue edited with introduction by Osman Bakar, co-editor Cheng Gek Nai Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997
51 Islam and Political Legitimacy in Malaysia Osman Bakar; Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed (editor) Islam and Political Legitimacy, Curzon Press, London, 2003, pp. 127-149. 
52 Islam and the Challenge of Diversity and Pluralism: Must Islam Reform Itself Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 1 (October 2009), pp. 55-73.
53 Islam and the Future of Interreligious Peace in Asia Osman Bakar; Imtiyaz Yusuf (editor) The Role of Religions and Philosophical Traditions in Promoting World Peace: An Asian Perspective (Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung), 2007, pp. 105-116
54 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar; John Donohue and John Esposito (editor) Islam in Transition: Muslim Perspectives (New York-Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 480-487. 
55 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar Journal of Malay Civilization, Issue 2003, pp. 107-122.  
56 Islam and the Problem of Cultural Symbiosis Osman Bakar Al-Shajarah, Journal of ISTAC, vol. 13, No. 1 (2008), pp. 1-21
57 Islam and the Three Waves of Globalization: the Southeast Asian Experience Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 666-684
58 Islam dalam jati diri tamadun Melayu: konflik dan keharmonian antara tuntutan keetnikan dan keagamaan Osman Bakar; Kalthum Ibrahim, Farid Mat Zain, Nasruddin Yunos dan Ezad Azraai Jamsari (editor) Dunia Melayu dan Islam (Bangi: ATMA, UKM), 2009, pp. 389-398.
59 Islam dan pemikiran sains masa kini Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masa Kini (Bangi : 1987)
60 ISLAM dan pemikiran sains masa kini disunting oleh Osman Bakar Petaling Jaya : Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) , 1989
61 Islam dan pemikiran sains masa kini / suntingan dan kata pengantar oleh Osman Bakar Osman Bakar Mekar Publishers, 1993
62 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia Osman Bakar Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan (18-19 Jan 2006 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 1 (8p.)
63 Islam sebagai sumber teori ilmu (epistemologi) manusia kurun ke-21 Osman Bakar Seminar Falsafah, Teknologi dan Pembangunan : Beberapa Persoalan Epistemologi (21 Mar 1998 : Kuala Lumpur)
64 Islam, Ethnicity, Pluralism and Democracy: Malaysia’s Unique Experience Osman Bakar; M. A. Muqtedar Khan (editor) Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives (Lanham: Lexington Books, 2005), pp. 63-83.
65 Islam: Science, Technology, and Ethics from an Islamic Perspective Osman Bakar Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, Macmillan Reference USA, 2005
66 Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development Osman Bakar Ucaptama seminar Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development, 27-28 April 2010, Manila
67 Islamic Science, Modern Science, and Post-Modernity: Towards a New Synthesis through a Tawhidic Epistemology Osman Bakar Revelation and Science, vol. 1, no. 3 (1433/2011), pp. 13-20
68 Islamisasi ilmu pengetahuan Osman Bakar Dewan Budaya, 1 Oktober 1988
69 Islamization of knowledge : Its conception, methodology and challenges Osman Bakar Seminar Islam Di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN Ke-2 (Islam dan Sains Sosial) 10 - 13 November 1990/22 - 25 Rabiulakhir 1411
70 Islam's destiny : a bridge between east and west Osman Bakar International Seminar on Civilisational Dialogue (2nd : 2-4 Sep 1996 : Kuala Lumpur)
71 Isu-isu dalam pendidikan sivik ke arah kecemerlangan Osman Bakar Institut Kajian Dasar, 1992
72 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu Osman Bakar PEMIKIR (3): 100-112; Jan.- Mac 1996
73 Kedudukan dan kepentingan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu Osman Bakar ?
74 Kesenian dari sudut falsafah = (Art from philosophical perspective) Osman Bakar Seminar Islam dan Kesenian (5-8 Nov 1990: Universiti Malaya, Kuala Lumpur) : Paper 6
75 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia Osman Bakar Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara, 1995
76 Knowledge of Divine Unity (tawhid) on the Basis of Scientific Knowledge Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor)  Knowledge and Excellence in Islamic Perspective, Institute of Islamic Understanding (IKIM), Kuala Lumpur, 1994, pp. 1-9.
77 Konsep tamadun Malaysia : kesatuan dalam kepelbagaian Osman Bakar Kongres Kebangsaan Tamadun Malaysia (22-23 Januari 2008 : Kuala Lumpur
78 Malaysia’s Need for an Enlightened National Policy on Interreligious Peace: A Dictate of Maqasid al-Shari’ah, Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 388-392.
79 Malaysia’s Path to Modernization and Democratization Osman Bakar; Shireen T. Hunter and Huma Malik  (editor) Modernization, Democracy and Islam (Westport: Praeger Publishers, 2005), pp. 235-252.
80 Malaysian Islam in the Twenty-first Century John Esposito, John Voll and Osman Bakar,  Asian Islam in the Twenty-first Century (New York: Oxford University Press, 2007), pp. 81-108
81 Malek Bennabi's philosophy of science Osman Bakar International Seminar on Malek Bennabi (1-4 September 1991 : Universiti Malaya)
82 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tauhid Osman Bakar Islam : cabaran dan isu semasa, diselenggarakan oleh Ismail Abdul Rahman (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991)
83 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tawhid = Establishing a civilization of knowledge based on Islamic theology Osman Bakar Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi (26 Jan 1989: Kuala Lumpur)
84 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia  editor, Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2009
85 Muslims and Christians in the new millennium : towards a dialogue for civilisational renewal  Seyyed Hossein Nasr ; foreword by Osman Bakar International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2010
86 News brief: July 11 anon.  Utusan Melayu (M) Bhd, 12.07.2003
87 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (17-18 Jun 1997 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur) 
88 Pembinaan generasi baru Malaysia dan budaya ilmu  Osman Bakar Simposium Kepimpinan Belia Kebangsaan (16-20 Disember 1990 : Petaling Jaya) :
89 Pembinaan semula tamadun Islam : strategi ke arah mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi Osman Bakar Seminar Tamaddun Islam Peringkat Asia Tenggara (19-21 Mei 1992 : Kuching)
90 Pemikiran Islam Malaysia semasa : keperluan kepada pendekatan pengislahan Osman Bakar KERTAS-kERTAS KERJA SEMINAR “KEBANGKITAN GERAKAN ISLAH DI ALAM MELAYU”, 23-24 Mac 2010, 7-8 Rabiulakhir 1431H bertempat di Dewan Besar, IKIM, Kuala Lumpur
91 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T Osman Bakar DEWAN KOSMIK 4(7): 13-15; Jul. 1996
92 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban  Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (12-14 Jun 2001 : Kuala Lumpur)
93 Pengaruh pensejagatan terhadap peradaban Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka,; 1979- PNM Jil. 23, bil. 7 - (Jul. 2001)
94 Pengenalan doktrin kosmologi Islam  Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah Baharuddin Ahmad [dan] Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka, ed. Ke-2, 2010
95 Pengenalan doktrin kosmologi Islam / Seyyed Hossein Nasr ;  penterjemah : Baharuddin Ahmad, Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992
96 Pengukuhan akidah membentuk perpaduan ummah Osman Bakar KERTAS-KERTAS KERJA MUZAKARAH “PENDEKATAN ISLAM HADHARI : SATU TINJAUAN”, 29 April 2010, 14 Jamadilawal 1431 H, bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
97 Peranan dan pendekatan institusi sosial dalam pembentukan masyarakat berakhlak = The role of social institutions in shaping an ethical society Osman Bakar Seminar Pengukuhan dan Penghayatan Islam (22-24 Dis 1989: Sekudai, Johor
98 Peranan falsafah dalam memajukan peristilahan saintifik Osman Bakar Seminar Penilaian Pelaksanaan Bahasa Malaysia (7-8 Januari 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur).
99 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Osman Bakar Seminar Belia dan Pendidikan (1980: Kuala Lumpur).
100 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Islam Osman Bakar Koleksi PKPIM : Simposium Pendidikan Islam, edited by Zamanhuri Haji Shamsuddin (Kuala Lumpur : Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, 1979).
101 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi Osman Bakar KESTURI 7(1): 9-13; Jan.-Jun. 1997
102 Perkembangan-perkembangan penting dalam pemikiran sains masakini : satu tinjauan umum Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi).
103 Persoalan mengenai kaedah dalam sains Islam Osman Bakar Falsafah sains daripada perspektif Islam, penyelenggara Baharudin Ahmad (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994)
104 Perspektif kosmologi tasawuf dalam pemikiran kosmologi Melayu Osman Bakar Kosmologi Melayu, editor, Yaacob Harun (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2001)
105 Pluralism and the “People of the Book”: An Islamic Faith Perspective Osman Bakar; Robert A. Seiple and Dennis R. Hoover, (editor) Religion and Security: The New Nexus in International Relations, Rowman & Littlefield, 2004, pp. 99-112. 
106 Post-9/11 Islamophobia and the future of American Islam Osman Bakar Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2009
107 Prinsip-prinsip kesusilaan ikhtisas dalam Islam Osman Bakar Seminar Ikhtisas Islam Professionalisme dalam Islam (2 Oct 1988: Kuala Lumpur)
108 Proceedings international conference : Ibn Khaldun's legacy and it's significance /  edited by Osman Bakar [and] Baharudin Ahmad ; Introduction by Baharudin Ahmad ; forward by Osman Bakar Kuala Lumpur] : Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), 2009
109 Reformulating a Comprehensive Relationship between Religion and Science: An Islamic Perspective Osman Bakar Islam and Science Journal, vol. 1, no. 1, 2003, pp. 29-44.
110 Relations between Malaysia and Islam in America Osman Bakar; Abdul Razak Baginda (editor) Malaysia and the Islamic World, Malaysia Strategic Research Center, Kuala Lumpur, 2004, pp. 225-250.
111 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension Osman Bakar INTERNATIONAL CONFERENCE INTERCULTURAL DISCOURSE TOWARDS PEACE AND UNITY WITHIN ASEAN (2007 : Kuala Lumpur):
112 Religious Reform and the Controversy Surrounding Islamization in Malaysia Osman Bakar, Syed Farid al-Atas (editor) Muslim Reform in Southeast Asia: Perspectives from Malaysia, Indonesia, and Singapore (Singapore: MUIS), 2009, pp. 31-45
113 Report on Issue of Religious Tolerance: National Dialogue on Islam and Democracy Osman Bakar, Ibrahim M. Zein (editor) Islam and Democracy in Malaysia: Findings from a National Dialogue (Kuala Lumpur: ISTAC),2010, pp. 118-132.
114 Sains dalam perspektif Islam Osman Bakar Seminar Sains Menjelang Adab ke-21 (30 Nov - 1 Dec 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
115 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam Osman Bakar AL-MANAR 52-59; Jun 1997
116 Sains, teknologi, kesenian & agama perspektif pelbagai agama  editor Osman Bakar dan Azizah Hamzah Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 1992
117 Science (as a Branch of Philosophy) Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor)  History of Islamic Philosophy, Routledge History of World Philosophies, vol. II, chapter 53, 1996, pp. 926-958.
118 Science and the Idea of the Sacred Osman Bakar; Zainal Abidin Bagir  (editor) Science and Religion in a Post-Colonial World: Interfaith Perspectives (Adelaide: ATF Press, 2005), pp. 103-112.
119 Science in Islamic Perspective Osman Bakar; Azizan Baharuddin  (editor)  Malay Students and Science Education, Academy of Malay Studies Monograph (Cendekia), University of Malaya, Kuala Lumpur, 1993, no. 2, pp. 8-24. (in Malay)
120 Shedding light on Islam : opening of IKIM (Malaysian Institute of Islamic Understanding) Osman Bakar ?
121 Spiritual Traditions and Science and Technology Osman Bakar The Human Being: Perspectives from Different Spiritual Traditions, ALIRAN, Kuala Lumpur, 1991, pp. 140-155.
122 Spiritual traditions and science and technology Osman Bakar The Human being : perspectives from different spiritual traditions ; papers of the Seminar on the Human Being : Perspectives from Different Spiritual Traditions held in Kuala Lumpur from 4-6 November 1989 (Penang : Aliran, 1991)
123 Sufism in the Malay-Indonesian World Osman Bakar, S.H.Nasr (editor) Islamic Spirituality: Manifestations of World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest, , vol. 20, Routledge & Kegan Paul, London and The Crossroad Publishing Co., New York (1990), pp. 159-189.
124 Symbol and Archetype: A Study of the Meaning of Existence: A Review Article Osman Bakar Studies in Tradition, 2:1(Jan-March 1993), pp. 62-78.
125 Takdir Islam : Jambatan peradaban antara timur dengan barat Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 2 (2006) : 23-40.
126 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Bandung Pustaka Hidayah 1994
127 Tauhid & sains : perspektif Islam tentang agama & sains / Osman Bakar ; penerjemah, Yuliani Liputo, M. S. Nasrulloh Osman Bakar  Bandung : Pustaka Hidayah, 2008
128 Tawhid and science : essays on the history and philosophy of Islamic science / Osman Bakar Osman Bakar  Kuala Lumpur : Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
129 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008, 2nd ed.
130 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective Osman Bakar International Conference (2003 : Kuala Lumpur) Kuala Lumpur : Universiti Teknologi MARA, 2005
131 The Common Philosophical Foundation of Traditional Medicines Osman Bakar Sophia, Winter 1994, no. 6, pp. 1-4.
132 The contemporary need for philosophy as a major source of understanding of pluralism Osman Bakar REGIONAL CONFERENCE : PHILOSOPHY IN THE AGE OF RELIGIOUS AND CULTURAL PLURALISM (2011 : Kuala Lumpur
133 The empowerment of muslim communities in private higher education : proceeding of the second International Conference on Islam and Higher Education  editors : Osman Bakar, Airulamri Amran International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2012
134 The Evolving Face of Religious Tolerance in Post-Colonial Malaysia: Understanding Its Shaping Factors Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 4 (July 2011), pp. 621-638.
135 The future of Japan-Malaysia relationship in science and technology Osman Bakar JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering (7th : 7-8 December 1998
136 The history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Cambridge: Islamic Text Society, 1999
137 The Impact of the American War on Terror on Malaysian Islam Osman Bakar Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 16, No. 2 (April 2005), pp. 107-128
138 The Importance of Cosmology in the Cultivation of the Arts Osman Bakar; Wan Abdul Kadir & Hashim Awang  (editor) Art and Cosmology: Islamic Cosmology and Malay Art, Academy of Malay Studies, Kuala Lumpur, 1997, pp. 1-6.
139 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar SEMINAR SENI DAN KOSMOLOGI : KOSMOLOGI ISLAM DALAM KESENIAN MELAYU (1996 : Kuala Lumpur):
140 The Influence of Islamic Science on Medieval Christian Conceptions of Nature Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 4:1 (Jan-June 1988), pp. 25-43.
141 The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the Muslim world with Special Reference to Southeast Asia Osman Bakar; Philippa Strum and Danielle Tarantolo (editor) Muslims in the United States (Washington DC: Woodrow Wilson Center for International Scholars), 2003, pp. 151-169.
142 The Meaning and Significance of Doubt in al-Ghazzali’s Philosophy Osman Bakar The Islamic Quarterly, 30:1 (1986), pp. 20-31.
143 The Philosophy of Islamic Medicine and Its Relevance to the Modern World Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 6:1 (Jan-June 1990), pp. 39-58.
144 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar International Seminar on Islamic Philosophy and Science (1989 : Pulau Pinang) Vol. 1,
145 The Place and Role of Maqasid al-Shari’ah in the Ummah’s 21st Century Civilizational Renewal Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 285-301.
146 The Question of Methodology in Islamic Science Osman Bakar; Rais Ahmad & S. Naseem Ahmad   (editor)  Quest for New Science: Selected Papers of a Seminar, Center for Studies on Science, Aligarh (India), 1984, pp. 91-109.
147 The Qur’an and Interfaith and Inter-civilization Dialogue: Interpreting a Divine Message for Twenty-first Century Humanity Osman Bakar 2006. Kuala Lumpur: IIITM & ISUGU
148 The role of Islam in higher education policies of Muslim countries Osman Bakar INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND HIGHER EDUCATION : CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION NEEDS IN MUSLIM COUNTRIES : DEFINING THE ROLE OF ISLAM IN 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION (2011 : Kuala Lumpur
149 The Role of Science Education in the Spiritual Development of Man Osman Bakar PKPIM Collection:  Symposium on Islamic Education, National Union of Muslim Students of Malaysia (PKPIM), Kuala Lumpur, 1979,  pp. 119-135.
150 The Role of Youth in National Development  Kamarudin Mohd. Nor & Osman Bakar  Seminar : Modernization In The Third World - North Africa, Jabatan Sains Politik (UKM) 22 - 24 December, 1980 - 
151 The Spirit of Islamic Science in the Hokkaido Science Symposium Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 203-207.
152 The Spiritual and Ethical Foundation of Science and Technology in Islamic Civilization Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 87-112.
153 The Unity of Science and Spiritual Knowledge: The Islamic Experience Osman Bakar; R. Ravindra  (editor)  Science and Spirit, International Cultural Foundation, New York, 1991, pp. 87-101.
154 Traditional Malay thought and globalization  Osman Bakar Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu (1-3 Okt 2002 : Kuala Lumpur)
155 Traditional Muslim Classifications of the Sciences: Comparative Notes on Qutb al-Din al-Shirazi Osman Bakar & Baharudin Ahmad Ibn Khaldun’s Legacy and Its Significance (Kuala Lumpur: ISTAC), 2009, pp. 209-216.
156 Transfer of Modern Science and Technology to the MUslim World : proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century  edited by Ekmeleddin Ihsanoglu ; with a foreword by Osman Bakar International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, Turkey: Istanbul, 2-4 September 1987
157 Truth and Wisdom in a Holistic Concept of Knowledge Osman Bakar Pemikir, no. 3, Jan-March 1996, pp. 100-112. (in Malay)
158 Umar Khayyam’s Criticism of Euclid’s Theory of Parallels Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 1:2 (July 1985), pp. 9-18. 
159 Wawasan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 : peranan umat Islam Osman Bakar Simposium Antarabangsa Wawasan Islam Menjelang Abad ke-21. 1991. Kuala Lumpur. Bersempena muktamar sanawi ABIM ke-20 dan ulang tahun ABIM ke-20, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
160 Why Issues of Islamic Leadership are Important to ASEAN Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 2, no. 1 (October 2010), pp. 180-183.

 

2. Bibliografi Pernulisan Mengenai Osman Bakar

No. Judul  Penulis Sumber 
1 Anugerah canselori kepada penyelidik virus nipah Siti Nor Shafinaz Sheikh Maznan Gaya Hidup, 13.07.1999, Utusan Melayu (M) Bhd
2 News brief: July 11 anon.  Utusan Melayu (M) Bhd, 12.07.2003
3 Prof Emeritius - UM anugerah 12 tokoh akademik Azmy Mohamed Pendidikan, 03.08.2004, Utusan Melayu (M) Bhd
4 Prof. Dato' Dr. Osman Bakar : Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya Rozita Ibrahim. DEWAN KOSMIK 5(5): 30-31; Mei 1996
5 Review of Osman bin Bakar: The history and philosophy of Islamic science. Walbridge, J.  2001. Philosophy of Science 68: 273–275.
6 The Philosophy of Osman bin Bakar

Nielsen, K. 2008. International Studies in the Philosophy of Science,22(1): 81- 95
Analisis Karya

Pengenalan

Kerjaya ahli falsafah sains ini sebagai kakitangan akademik di sebuah universiti ulung tanah air menjadikan beliau tidak asing lagi dalam dunia penulisan akademik. Hasil pengesanan daripada 7 perpustakaan dan institusi penyelidikan dalam negara mendapati sebanyak 260 judul karya oleh Osman Bakar dan mengenainya. Walau bagaimanapun, setelah melakukan ulang semak, hanya 166 judul berjaya diperolehi. 161 judul daripadanya adalah hasil penulisannya sendiri manakala baki, 5 judul terbabit adalah tulisan mengenai Osman Bakar.

Selain mengajar dan menulis, beliau juga aktif dalam membentang kertas kerja di seminar dalam mahupun di luar negara. Sepanjang kerjayanya sebagai ahli akademik, beliau telah banyak menyumbang dan berkongsi ilmu dengan menulis artikel (majalah, akhbar, jurnal dan buku) dan menghadiri seminar sama ada peringkat kebangasaan mahupun di luar negara. Bidang penulisannya mencakupi sains teknologi, agama, pendidikan dan falsafah.

Kecenderungannya dalam bidang falsafah sains menyebabkan beliau banyak menulis tentang falsafah sains dan mengaitkannya dengan sejarah selain ilmu matematik. 3 daripada penulisan mengenai Osman Bakar merupakan penulisan berbentuk biografi manakala 2 lagi judul telah mengupas mengenai pendekatan dan kajian Osman Bakar terhadap sains dan falsafah. Lebih membanggakan kedua-dua penulis yang mengupas tentang  hasil karya Osman Bakar adalah sarjana daripada Britain.

 

Tahun Penerbitan

Osman Bakar didapati banyak menulis sekitar tahun 2001-2010 iaitu sebanyak 42% atau 70 judul diikuti 33% pada tahun 1991-2000 (54 judul) iaitu ketika beliau berkhidmat selaku tenaga akademik di Universiti Malaya selain menjadi sarjana tamu di beberapa buah universiti di luar negara sehingga kini. Beliau yang juga merupakan antara pengasas Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia giat menghasilkan penulisan berbentuk buku dan artikel dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Beliau juga merupakan antara ahli akademik yang banyak menghasilkan buku dan artikel mengenai sains dan matematik dalam Bahasa Melayu kerana mempercayai keupayaan bahasa kebangsaan ini sebagai bahasa ilmu. Selain itu, penulisan akademiknya bukan sahaja diterima sebagai rujukan para pelajar dan sarjana tempatan tetapi juga diperingkat antarabangsa. Buku tulisannya, Tauhid and Science telah diterjemah kepada beberapa bahasa seperti Parsi, Turki, Indonesia dan Albania.

Manakala beberapa penulisannya telah diterjemah ke bahasa Sepanyol, China, Urdu, Arab dan Bosnia. Beliau juga aktif menulis sepanjang tahun 1991 hingga 2000 ketika menyandang pelbagai jawatan di peringkat antarabangsa misalnya pada tahun 1994 beliau telah ditugaskan untuk menubuhkan Malaysian Chair of Islam in Southeast Asia di Universiti Georgetown.

Selain itu, beliau juga dilantik bagi menganggotai Kumpulan Pakar Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan draf Pengisytiharan Sidang Kemuncak Dunia mengenai Pembangunan Sosial yang telah diadakan pada tahun 1995 di Copenhegen, Denmark. Pada masa kini, Osman Bakar adalah pengarah di Sultan Omar 'Ali Saifuddien Centre for Islamic Studies, Universiti Brunei Darussalam.

Jadual 1. Tahun Penerbitan
No. Tahun Bilangan Peratus (%)
1 1971-1980 5 3
2 1981-1990 26 16
3 1991-2000 54 33
4 2001-2010 70 42
5 2011-kini 9 5
6 t.t 2 1
 Jumlah 166 100

 

Bidang yang paling banyak ditulis oleh Osman Bakar ialah sains dan Islam 80 judul atau 48% dan falsafah sains sebanyak 32 judul (19%). Beliau yang cenderung mengaitkan ilmu sains dengan ilmu lain membolehkannya menulis dalam banyak bidang dan berpendapat dengan mempelajari pelbagai bidang, ilmu pengetahuan dan kajian mengenainya akan lebih meluas dan kukuh untuk berada dalam pelbagai bidang ilmu.

Beliau boleh dianggap sebagai pelopor bidang sejarah dan falsafah sains yang diperkenalkan di Universiti Malaya. Beliau cenderung mengkaji pemikiran sains dalam sejarah. Dalam erti kata lain, beliau mengkaji falsafah sains dalam tamadun manusia seperti Yunani, China, Islam dan India yang akhirnya dapat mengaitkannya pemikiran sains dengan kemajuan tamadun manusia.

Antara buku tulisannya berkaitan sains dan Islam yang terkenal ialah Tauhid and Science,Classification of knowledge in Islam, Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization dan Asian Islam in the 21st century. Buku-buku terbitannya bukan sahaja terdiri daripada universiti, institusi penyelidikan dan penerbit tempatan tetapi juga university, institusi penyelidikan dan penerbit luar negara seperti University of  Oxford, Routledge United Kingdom dan beberapa syarikat penerbitan Indonesia seperti Penerbit Mizan, Fajar Pustaka Baru dan Penerbit Hidayah.   

Jadual 2. Bidang penulisan
No.  Bidang Bilangan Peratus (%)
1. Biografi 6 4
2. Falsafah sains 32 19
3. Pendidikan 10 6
4. Sains dan Islam 80 48
5.

 Sains teknologi

30 18
6.

Sains dan budaya

2 1
7. lain-lain 6 4
Jumlah 166 100

Senarai judul penulisan bagi karya Osman Bakar mengikut pecahan bidang:

Jadual 3. Bidang Biografi
No. Nama buku Penulis Sumber
1 Prof Emeritius - UM anugerah 12 tokoh akademik Azmy Mohamed Pendidikan, 03.08.2004, Utusan Melayu (M) Bhd
2 Prof. Dato' Dr. Osman Bakar : Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya Rozita Ibrahim. Dewan Kosmik 5(5): 30-31; Mei 1996
3 Anugerah canselori kepada penyelidik virus nipah Siti Nor Shafinaz Sheikh Maznan Gaya Hidup, 13.07.1999, Utusan Melayu (M) Bhd
4 Review of Osman bin Bakar: The history and philosophy of Islamic science. Walbridge, J. 2001. Philosophy of Science 68: 273–275.
5 The Philosophy of Osman bin Bakar Nielsen, K. 2008. International Studies in the Philosophy of Science,22(1): 81- 95

 

Jadual 4. Bidang Agama
No. Judul Penulis Sumber 
1 Abortion: Islamic Perspectives Osman Bakar, Reich, W.T (editor) Encyclopedia of Bioethics, rev. edition, vol. 1(1995), pp. 38-42.
2 Agama dan budaya teras masyarakat madani Osman Bakar JURNAL USULUDDIN 5: 1-10; Dis. 1996
3 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
4 al-Farabi : life, works and significance Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987
5 Al-Quran dan sains Osman Bakar SEMINAR AL-QURAN PERINGKAT NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM (1993 : Sekudai)
6 Asian Islam in the 21st century co-edited by John L. Esposito, John O. Voll, and Osman Bakar New York : Oxford University Press, 2008
7 Buddist-Muslim understanding by Dato Osman Bakar, M.M. Dheen Muhammad Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, [2002]
8 Civilisational renewal : revisiting the Islam hadhari approach : definition, significance, critism, recognition, support, tajdid and future directions / Mohammad  Hashim Kamali ; foreword by Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008
9 Classification of knowledge in Islam Osman Bakar International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University of Malaysia (IIUM), 2006
10 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar, foreword by Seyyed Hossein Nasr Kuala Lumpur : Institute for Policy Research, 1992
11 Classification of the sciences in Islamic intellectual history [microfiche] : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar University Microfilms International, 1988
12 Competing Visions of Islam in Southeast Asia: American Muslim Scholarship as a Shaping Factor Osman Bakar; Philippa Strum (editor) Muslims in the United States: Identity, Influence, Innovation (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005), pp. 103-120.0
13 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar PEMIKIR 1 : 92-99 ; Jul. - Sept. 1995
14 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education editors, Osman Bakar, Eric Winkel, Airul Amri Amran. Kuala Lumpur, Malaysia : International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2011.
15 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world : An Islamic perspective Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 4 (2008) : 31-58.
16 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world: an Islamic perspective Osman Bakar SOPHIA: The Journal of Traditional Studies, vol. 14, no. 2 (Winter 2008-2009), pp. 132-156
17 Dialogues of civilazations after 9/11 with specific reference to the west-Islam cultural devide : Promises and obstacles Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 3 No. 1 (2007) : 19-30
18 Economics as a Science: Insights from Classical Muslim Classifications of the Sciences Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 426-444.
19 ETIKA kerja dalam tradisi Islam Seyyed Hossein Nasr terjemahan oleh Nasir Muhamad disunting oleh Osman Bakar Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989
20 Exclusive and Inclusive Islam in the Qur’an: Implications for Muslim-Jewish Relations Osman Bakar JISMOR, Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, 5th issue 2009, pp. 4-15.
21 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia Osman Bakar Bandung : Penerbit Mizan, 1997
22 Ilmu tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH (236): 16-19; Jan. 1997
23 Implikasi gerakan dakwah ke atas sistem pendidikan negara kini Osman Bakar Simposium Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial (17-18 Nov 1989 : Petaling Jaya)
24 Intercivilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam Osman Bakar; M.  Nakamura, S. Siddique, and O.F. Bajunid (editor) Islam and Civil Society in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001, pp. 164-176.
25 Interfaith Dialogue as a New Approach in Islamic Education Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 700-704.
26 Islam Osman Bakar Encyclopedia of Science and Religion, Macmillan Reference USA, 2002.
27 Islam & dialog peradaban : menguji universalisme Islam dalam peradaban timur & barat / Osman Bakar ; penerjemah : Imam Khoiri Oman Fathurrohman SW Osman Bakar Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003
28 Islam and Bioethics Osman Bakar Greek Orthodox Theological Review, 3:2 (1986), pp. 157-179.
29 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1997
30 Islam and Confucianism a civilizational dialogue edited with introduction by Osman Bakar, co-editor Cheng Gek Nai Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997
31 Islam and Political Legitimacy in Malaysia Osman Bakar; Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed (editor) Islam and Political Legitimacy, Curzon Press, London, 2003, pp. 127-149.
32 Islam and the Challenge of Diversity and Pluralism: Must Islam Reform Itself Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 1 (October 2009), pp. 55-73.
33 Islam and the Future of Interreligious Peace in Asia Osman Bakar; Imtiyaz Yusuf (editor) The Role of Religions and Philosophical Traditions in Promoting World Peace: An Asian Perspective (Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung), 2007, pp. 105-116
34 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar; John Donohue and John Esposito (editor) Islam in Transition: Muslim Perspectives (New York-Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 480-487.
35 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar Journal of Malay Civilization, Issue 2003, pp. 107-122. 
36 Islam and the Problem of Cultural Symbiosis Osman Bakar Al-Shajarah, Journal of ISTAC, vol. 13, No. 1 (2008), pp. 1-21
37 Islam and the Three Waves of Globalization: the Southeast Asian Experience Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 666-684
38 Islam dalam jati diri tamadun Melayu: konflik dan keharmonian antara tuntutan keetnikan dan keagamaan Osman Bakar; Kalthum Ibrahim, Farid Mat Zain, Nasruddin Yunos dan Ezad Azraai Jamsari (editor) Dunia Melayu dan Islam (Bangi: ATMA, UKM), 2009, pp. 389-398.
39 Islam dan pemikiran sains masa kini Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masa Kini (Bangi : 1987)
40 ISLAM dan pemikiran sains masa kini disunting oleh Osman Bakar Petaling Jaya : Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) , 1989
41 Islam dan pemikiran sains masa kini / suntingan dan kata pengantar oleh Osman Bakar Osman Bakar Mekar Publishers, 1993
42 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia Osman Bakar Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan (18-19 Jan 2006 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 1 (8p.)
43 Islam sebagai sumber teori ilmu (epistemologi) manusia kurun ke-21 Osman Bakar Seminar Falsafah, Teknologi dan Pembangunan : Beberapa Persoalan Epistemologi (21 Mar 1998 : Kuala Lumpur)
44 Islam, Ethnicity, Pluralism and Democracy: Malaysia’s Unique Experience Osman Bakar; M. A. Muqtedar Khan (editor) Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives (Lanham: Lexington Books, 2005), pp. 63-83.
45 Islam: Science, Technology, and Ethics from an Islamic Perspective Osman Bakar Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, Macmillan Reference USA, 2005
46 Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development Osman Bakar Ucaptama seminar Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development, 27-28 April 2010, Manila
47 Islamic Science, Modern Science, and Post-Modernity: Towards a New Synthesis through a Tawhidic Epistemology Osman Bakar Revelation and Science, vol. 1, no. 3 (1433/2011), pp. 13-20
48 Islamisasi ilmu pengetahuan Osman Bakar Dewan Budaya, 1 Oktober 1988
49 Islamization of knowledge : Its conception, methodology and challenges Osman Bakar Seminar Islam Di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN Ke-2 (Islam dan Sains Sosial) 10 - 13 November 1990/22 - 25 Rabiulakhir 1411
50 Islam's destiny : a bridge between east and west Osman Bakar International Seminar on Civilisational Dialogue (2nd : 2-4 Sep 1996 : Kuala Lumpur)
51 Malaysia’s Need for an Enlightened National Policy on Interreligious Peace: A Dictate of Maqasid al-Shari’ah, Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 388-392.
52 Malaysian Islam in the Twenty-first Century John Esposito, John Voll and Osman Bakar, Asian Islam in the Twenty-first Century (New York: Oxford University Press, 2007), pp. 81-108
53 Muslims and Christians in the new millennium : towards a dialogue for civilisational renewal Seyyed Hossein Nasr ; foreword by Osman Bakar International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2010
54 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (17-18 Jun 1997 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
55 Pemikiran Islam Malaysia semasa : keperluan kepada pendekatan pengislahan Osman Bakar Kertas-kertas kerja seminar “kebangkitan gerakan Islah di alam Melayu”, 23-24 Mac 2010, 7-8 Rabiulakhir 1431H bertempat di Dewan Besar, IKIM, Kuala Lumpur
56 Pengukuhan akidah membentuk perpaduan ummah Osman Bakar Kertas-kertas kerja muzakarah “pendekatan Islam hadhari : satu tinjauan”, 29 April 2010, 14 Jamadilawal 1431 H, bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
57 Peranan dan pendekatan institusi sosial dalam pembentukan masyarakat berakhlak = The role of social institutions in shaping an ethical society Osman Bakar Seminar Pengukuhan dan Penghayatan Islam (22-24 Dis 1989: Sekudai, Johor
58 Pluralism and the “People of the Book”: An Islamic Faith Perspective Osman Bakar; Robert A. Seiple and Dennis R. Hoover, (editor) Religion and Security: The New Nexus in International Relations, Rowman & Littlefield, 2004, pp. 99-112.
59 Post-9/11 Islamophobia and the future of American Islam Osman Bakar Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2009
60 Prinsip-prinsip kesusilaan ikhtisas dalam Islam Osman Bakar Seminar Ikhtisas Islam Professionalisme dalam Islam (2 Oct 1988: Kuala Lumpur)
61 Proceedings international conference : Ibn Khaldun's legacy and it's significance / edited by Osman Bakar [and] Baharudin Ahmad ; Introduction by Baharudin Ahmad ; forward by Osman Bakar Kuala Lumpur] : Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), 2009
62 Reformulating a Comprehensive Relationship between Religion and Science: An Islamic Perspective Osman Bakar Islam and Science Journal, vol. 1, no. 1, 2003, pp. 29-44.
63 Relations between Malaysia and Islam in America Osman Bakar; Abdul Razak Baginda (editor) Malaysia and the Islamic World, Malaysia Strategic Research Center, Kuala Lumpur, 2004, pp. 225-250.
64 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension Osman Bakar INTERNATIONAL CONFERENCE INTERCULTURAL DISCOURSE TOWARDS PEACE AND UNITY WITHIN ASEAN (2007 : Kuala Lumpur):
65 Religious Reform and the Controversy Surrounding Islamization in Malaysia Osman Bakar, Syed Farid al-Atas (editor) Muslim Reform in Southeast Asia: Perspectives from Malaysia, Indonesia, and Singapore (Singapore: MUIS), 2009, pp. 31-45
66 Report on Issue of Religious Tolerance: National Dialogue on Islam and Democracy Osman Bakar, Ibrahim M. Zein (editor) Islam and Democracy in Malaysia: Findings from a National Dialogue (Kuala Lumpur: ISTAC),2010, pp. 118-132.
67 Shedding light on Islam : opening of IKIM (Malaysian Institute of Islamic Understanding) Osman Bakar ?
68 Sufism in the Malay-Indonesian World Osman Bakar, S.H.Nasr (editor) Islamic Spirituality: Manifestations of World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest, , vol. 20, Routledge & Kegan Paul, London and The Crossroad Publishing Co., New York (1990), pp. 159-189.
69 Takdir Islam : Jambatan peradaban antara timur dengan barat Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 2 (2006) : 23-40.
70 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Bandung Pustaka Hidayah 1994
71 Tauhid & sains : perspektif Islam tentang agama & sains / Osman Bakar ; penerjemah, Yuliani Liputo, M. S. Nasrulloh Osman Bakar Bandung : Pustaka Hidayah, 2008
72 Tawhid and science : essays on the history and philosophy of Islamic science / Osman Bakar Osman Bakar Kuala Lumpur : Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
73 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008, 2nd ed.
74 The Evolving Face of Religious Tolerance in Post-Colonial Malaysia: Understanding Its Shaping Factors Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 4 (July 2011), pp. 621-638.
75 The Impact of the American War on Terror on Malaysian Islam Osman Bakar Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 16, No. 2 (April 2005), pp. 107-128
76 The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the Muslim world with Special Reference to Southeast Asia Osman Bakar; Philippa Strum and Danielle Tarantolo (editor) Muslims in the United States (Washington DC: Woodrow Wilson Center for International Scholars), 2003, pp. 151-169.
77 The Place and Role of Maqasid al-Shari’ah in the Ummah’s 21st Century Civilizational Renewal Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 285-301.
78 The Qur’an and Interfaith and Inter-civilization Dialogue: Interpreting a Divine Message for Twenty-first Century Humanity Osman Bakar 2006. Kuala Lumpur: IIITM & ISUGU
79 Wawasan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 : peranan umat Islam Osman Bakar Simposium Antarabangsa Wawasan Islam Menjelang Abad ke-21. 1991. Kuala Lumpur. Bersempena muktamar sanawi ABIM ke-20 dan ulang tahun ABIM ke-20, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
80 Why Issues of Islamic Leadership are Important to ASEAN Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 2, no. 1 (October 2010), pp. 180-183.

 

Jadual 5. Bidang Falsafah
No. Judul Penulis Sumber
1 Asas Falsafah Epistemologi Kuhn: Satu Perbincangan Kritis Osman Bakar Seminar Pemikiran Masa Kini, 26 OGOS 1991
2 Challenges to Dialogues of Civilizations and Ways of Overcoming Them Osman Bakar; Thomas W. Simon and Azizan Baharuddin (editor) Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (Kuala Lumpur: Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya), 2008, pp. 23-39.
3 Challenges to dialogues of civilizations and ways of overcoming them Osman Bakar International Conference on Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (2005 : Kuala Lumpur) 2005
4 Civilisational dialogue and its implications for Malaysian society : the path to universalism in the Malaysian consciousness Osman Bakar International Seminar on Civilizational Dialogue (3rd : 15-17 Sep 1997 : Kuala Lumpur)
5 Cosmology Osman Bakar, John L. Esposito (editor) Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 1(1995), pp. 322-328.
6 Critique of evolutionary theory : a collection of essays Osman Bakar Islamic Academy of Science & Nurin Enterprise, 1987
7 Estetika dalam kehidupan kontemporari Osman Bakar Seminar Status Estetika dalam Kehidupan Kontemporari (8-9 Nov 1997 : Kuala Lumpur)
8 Evolusi ruhani : kritik perenialis atas teori Darwin Osman Bakar Penerbit Mizan, 1996
9 Ibn Sina’s Methodological Approach Toward the Study of Nature in His Oriental Philosophy Osman Bakar Hamdard Islamicus, vol. VII, no. 2 (Summer 1984), pp. 33-49. 
10 Iqbal and the renaissance in Asia Osman Bakar International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance (3-5 Jun 1997 : Kuala Lumpur) :
11 Kesenian dari sudut falsafah = (Art from philosophical perspective) Osman Bakar Seminar Islam dan Kesenian (5-8 Nov 1990: Universiti Malaya, Kuala Lumpur) : Paper 6
12 Konsep tamadun Malaysia : kesatuan dalam kepelbagaian Osman Bakar Kongres Kebangsaan Tamadun Malaysia (22-23 Januari 2008 : Kuala Lumpur
13 Malek Bennabi's philosophy of science Osman Bakar International Seminar on Malek Bennabi (1-4 September 1991 : Universiti Malaya)
14 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tauhid Osman Bakar Islam : cabaran dan isu semasa, diselenggarakan oleh Ismail Abdul Rahman (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991)
15 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tawhid = Establishing a civilization of knowledge based on Islamic theology Osman Bakar Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi (26 Jan 1989: Kuala Lumpur)
16 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (12-14 Jun 2001 : Kuala Lumpur)
17 Pengaruh pensejagatan terhadap peradaban Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka,; 1979- PNM Jil. 23, bil. 7 - (Jul. 2001)
18 Pengenalan doktrin kosmologi Islam Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah Baharuddin Ahmad [dan] Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka, ed. Ke-2, 2010
19 Pengenalan doktrin kosmologi Islam / Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah : Baharuddin Ahmad, Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992
20 Peranan falsafah dalam memajukan peristilahan saintifik Osman Bakar Seminar Penilaian Pelaksanaan Bahasa Malaysia (7-8 Januari 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur).
21 Perspektif kosmologi tasawuf dalam pemikiran kosmologi Melayu Osman Bakar Kosmologi Melayu, editor, Yaacob Harun (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2001)
22 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective Osman Bakar International Conference (2003 : Kuala Lumpur) Kuala Lumpur : Universiti Teknologi MARA, 2005
23 The contemporary need for philosophy as a major source of understanding of pluralism Osman Bakar Regional conference : philosophy in the age of religious and cultural pluralism (2011 : Kuala Lumpur
24 The history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Cambridge: Islamic Text Society, 1999
25 The Importance of Cosmology in the Cultivation of the Arts Osman Bakar; Wan Abdul Kadir & Hashim Awang  (editor) Art and Cosmology: Islamic Cosmology and Malay Art, Academy of Malay Studies, Kuala Lumpur, 1997, pp. 1-6.
26 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar SEMINAR SENI DAN KOSMOLOGI : KOSMOLOGI ISLAM DALAM KESENIAN MELAYU (1996 : Kuala Lumpur):
27 The Meaning and Significance of Doubt in al-Ghazzali’s Philosophy Osman Bakar The Islamic Quarterly, 30:1 (1986), pp. 20-31.
28 The Philosophy of Islamic Medicine and Its Relevance to the Modern World Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 6:1 (Jan-June 1990), pp. 39-58.
29 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar International Seminar on Islamic Philosophy and Science (1989 : Pulau Pinang) Vol. 1,
30 Traditional Malay thought and globalization Osman Bakar Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu (1-3 Okt 2002 : Kuala Lumpur)
31 Truth and Wisdom in a Holistic Concept of Knowledge Osman Bakar Pemikir, no. 3, Jan-March 1996, pp. 100-112. (in Malay)
32 Umar Khayyam’s Criticism of Euclid’s Theory of Parallels Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 1:2 (July 1985), pp. 9-18.

 

Jadual 6. Bidang Pendidikan
No. Judul Penulis Sumber
1 Isu-isu dalam pendidikan sivik ke arah kecemerlangan Osman Bakar Institut Kajian Dasar, 1992
2 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu Osman Bakar PEMIKIR (3): 100-112; Jan.- Mac 1996
3 Kedudukan dan kepentingan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu Osman Bakar  
4 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia editor, Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2009
5 Pembinaan generasi baru Malaysia dan budaya ilmu Osman Bakar Simposium Kepimpinan Belia Kebangsaan (16-20 Disember 1990 : Petaling Jaya)
6 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Osman Bakar Seminar Belia dan Pendidikan (1980: Kuala Lumpur).
7 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Islam Osman Bakar Koleksi PKPIM : Simposium Pendidikan Islam, edited by Zamanhuri Haji Shamsuddin (Kuala Lumpur : Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, 1979).
8 The empowerment of muslim communities in private higher education : proceeding of the second International Conference on Islam and Higher Education editors : Osman Bakar, Airulamri Amran International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2012
9 The role of Islam in higher education policies of Muslim countries Osman Bakar International Conference On Islam And Higher Education : Contemporary Higher Education Needs In Muslim Countries : Defining The Role Of Islam In 21st Century Higher Education (2011 : Kuala Lumpur
10 The Role of Science Education in the Spiritual Development of Man Osman Bakar PKPIM Collection:  Symposium on Islamic Education, National Union of Muslim Students of Malaysia (PKPIM), Kuala Lumpur, 1979,  pp. 119-135.

 

Jadual 7. Bidang Sains Teknologi
No. Judul Penulis Sumber
  1 Atomistic Conception of Nature in Ash’arite Theology Osman Bakar Iqbal Review, 32:3 (October 1991), pp. 19-44.
2 Designing a Sound Syllabus for Courses on Philosophy of Applied and Engineering Sciences in a 21st Century Islamic University Osman Bakar Muslim Education Quarterly, 7:3 (Spring 1990), pp. 19-25.
3 Environmental Health and Welfare as an Important Aspect of Civilizational Islam Osman Bakar, Mohamed Ajmal bin Abdul Razak al-Aidrus (editor) Islam Hadhari: Bridging Tradition and Modernity (Kuala Lumpur: ISTAC),2010. pp. 139-159.
4 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2007
  5 Fahaman sains dalam Islam Osman Bakar Latihan Kepimpinan Islam Universiti Malaya (26 Nov - 1 Dec 1979 : Kuala Lumpur).
6 Foundational assumptions of modern western science Osman Bakar Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun (26-27 Mac 2009 : Universiti Malaya), Paper 12
  7 Gulen on Religion and Science: A Theological Perspective Osman Bakar The Muslim World, Vol. 95, Issue 3 (2005), pp. 359-372
8 Knowledge of Divine Unity (tawhid) on the Basis of Scientific Knowledge Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor) Knowledge and Excellence in Islamic Perspective, Institute of Islamic Understanding (IKIM), Kuala Lumpur, 1994, pp. 1-9.
  9 Pembinaan semula tamadun Islam : strategi ke arah mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi Osman Bakar Seminar Tamaddun Islam Peringkat Asia Tenggara (19-21 Mei 1992 : Kuching)
10 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T Osman Bakar Dewan Kosmik 4 (7): 13-15; Jul. 1996
11 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi Osman Bakar Kesturi 7(1): 9-13; Jan.-Jun. 1997
12 Perkembangan-perkembangan penting dalam pemikiran sains masakini : satu tinjauan umum Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi).
  13 Persoalan mengenai kaedah dalam sains Islam Osman Bakar Falsafah sains daripada perspektif Islam, penyelenggara Baharudin Ahmad (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994)
14 Sains dalam perspektif Islam Osman Bakar Seminar Sains Menjelang Adab ke-21 (30 Nov - 1 Dec 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
15 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam Osman Bakar AL-MANAR 52-59; Jun 1997
16 Sains, teknologi, kesenian & agama perspektif pelbagai agama editor Osman Bakar dan Azizah Hamzah Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 1992
17 Science (as a Branch of Philosophy) Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor) History of Islamic Philosophy, Routledge History of World Philosophies, vol. II, chapter 53, 1996, pp. 926-958.
18 Science and the Idea of the Sacred Osman Bakar; Zainal Abidin Bagir  (editor) Science and Religion in a Post-Colonial World: Interfaith Perspectives (Adelaide: ATF Press, 2005), pp. 103-112.
19 Science in Islamic Perspective Osman Bakar; Azizan Baharuddin  (editor) Malay Students and Science Education, Academy of Malay Studies Monograph (Cendekia), University of Malaya, Kuala Lumpur, 1993, no. 2, pp. 8-24. (in Malay)
20 Spiritual Traditions and Science and Technology Osman Bakar The Human Being: Perspectives from Different Spiritual Traditions, ALIRAN, Kuala Lumpur, 1991, pp. 140-155.
21 Spiritual traditions and science and technology Osman Bakar The Human being : perspectives from different spiritual traditions ; papers of the Seminar on the Human Being : Perspectives from Different Spiritual Traditions held in Kuala Lumpur from 4-6 November 1989 (Penang : Aliran, 1991)
22 The Common Philosophical Foundation of Traditional Medicines Osman Bakar Sophia, Winter 1994, no. 6, pp. 1-4.
23 The future of Japan-Malaysia relationship in science and technology Osman Bakar JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering (7th : 7-8 December 1998
24 The Influence of Islamic Science on Medieval Christian Conceptions of Nature Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 4:1 (Jan-June 1988), pp. 25-43.
25 The Question of Methodology in Islamic Science Osman Bakar; Rais Ahmad & S. Naseem Ahmad   (editor) Quest for New Science: Selected Papers of a Seminar, Center for Studies on Science, Aligarh (India), 1984, pp. 91-109.
26 The Spirit of Islamic Science in the Hokkaido Science Symposium Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 203-207.
27 The Spiritual and Ethical Foundation of Science and Technology in Islamic Civilization Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 87-112.
28 The Unity of Science and Spiritual Knowledge: The Islamic Experience Osman Bakar; R. Ravindra  (editor) Science and Spirit, International Cultural Foundation, New York, 1991, pp. 87-101.
29 Traditional Muslim Classifications of the Sciences: Comparative Notes on Qutb al-Din al-Shirazi Osman Bakar & Baharudin Ahmad Ibn Khaldun’s Legacy and Its Significance (Kuala Lumpur: ISTAC), 2009, pp. 209-216.
30 Transfer of Modern Science and Technology to the MUslim World : proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century edited by Ekmeleddin Ihsanoglu ; with a foreword by Osman Bakar International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, Turkey: Istanbul, 2-4 September 1987

 

Jadual 8. Bidang Budaya
No. Judul Penulis Sumber
1 Cultural Pluralism in a Globalized World: Challenges to Peaceful Coexistence Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 528-531.
2 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia Osman Bakar Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara, 1995

 

Jadual 9. Bidang Lain-lain
No. Judul Penulis Sumber
1 Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia Engku Ibrahim Ismail dan Osman Bakar. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya ; Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1992.
2 Family Values, the Family Institution, and the Challenges of the Twenty-First Century Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 3, no. 1 (October 2011), pp. 12-36.
3 Malaysia’s Path to Modernization and Democratization Osman Bakar; Shireen T. Hunter and Huma Malik  (editor) Modernization, Democracy and Islam (Westport: Praeger Publishers, 2005), pp. 235-252.
4 News brief: July 11 anon. Utusan Melayu (M) Bhd, 12.07.2003
 5 Symbol and Archetype: A Study of the Meaning of Existence: A Review Article Osman Bakar Studies in Tradition, 2:1(Jan-March 1993), pp. 62-78.
6 The Role of Youth in National Development Kamarudin Mohd. Nor & Osman Bakar Seminar : Modernization In The Third World - North Africa, Jabatan Sains Politik (UKM) 22 - 24 December, 1980 -

 

Berikut pula adalah senarai penerbit karya Osman Bakar:

Jadual 10. Senarai Penerbit
No. Sumber
1 Akademi Sains Islam Malaysia; Nurin Enterprise
2 AL-MANAR
3 Arah Pendidikan
4 Balai Seni Lukis Negara
5 Bandung : Penerbit Mizan
6 Bandung : Pustaka Hidayah
7 Bangi : Inspen
8 Buddhist Missionary Society
9 Cambridge : Islamic Texts Society
10 DAKWAH
11 Dewan Bahasa dan Pustaka
12 Institut Kajian Dasar
13 Institute for Policy Research
14  Universiti Teknologi MARA
15 International Conference on Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace
16 International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance
17 International Seminar on Civilisational Dialogue
18 International Seminar on Islamic Philosophy and Science
19 International Seminar on Malek Bennabi
20 International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, Turkey: Istanbul
21 Islam : cabaran dan isu semasa, diselenggarakan oleh Ismail Abdul Rahman
22 Islamic Academy of Science & Nurin Enterprise
23 Islamic Texts Society
24 JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering
25 Jurnal Usuluddin
26 Kertas-Kertas Kerja Muzakarah “Pendekatan Islam Hadhari : Satu Tinjauan”
27 Kertas-Kertas Kerja Seminar “Kebangkitan Gerakan Islah Di Alam Melayu”
28 Kertas-kertas seminar di Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan : islam dan pengharmonian beragama, Kuala Lumpur
29 KESTURI
30 Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 2
31 Koleksi PKPIM : Simposium Pendidikan Islam, edited by Zamanhuri Haji Shamsuddin
32 Kongres Kebangsaan Tamadun Malaysia
33 Kongres Peradaban Malaysia
34 Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara
35 Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society
36 Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
37 Kuala Lumpur : Institute for Policy Research
38 Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya
39 Kuala Lumpur : Secretariat for Islamic Philosophy and Science
40 Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science
41 Kuala Lumpur : The Islamic Academy of science & Nurin Enterprise
42 Kuala Lumpur : University of Malaya Press
43 Kuala Lumpur, Malaysia : International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia
44 Kuala Lumpur: Institute for Policy Research
45 Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia
46 Kuala Lumpur: Nurin Enterprise
47 Latihan Kepimpinan Islam Universiti Malaya
48 Mekar Publishers
49 New York : Oxford University Press
50 Utusan Melayu (M) Berhad
51 Penang : Secretariat for Islamic Philosophy and Science
52 Penerbit Mizan
53 Penerbit Universiti Malaya
54 Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu
55 Petaling Jaya : Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)
56 Pulau Pinang : Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia
57 Pustaka Hidayah
58 Regional Conference : Philosophy In The Age Of Religious And Cultural Pluralism
59 Secretariat for Islamic Philosophy and Science
60 Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia
61 Seminar : Modernization In The Third World - North Africa, Jabatan Sains Politik (UKM)
62 Seminar Al-Quran Peringkat Negeri Johor Darul Takzim
63 Seminar Belia dan Pendidikan
64 Seminar Falsafah, Teknologi dan Pembangunan : Beberapa Persoalan Epistemologi
65 Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan
66 Seminar Ikhtisas Islam Professionalisme dalam Islam
67 Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan
68 Seminar Islam dan Kesenian
69 Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masa Kini
70 Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun
71 Seminar Islam Di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN Ke-2 (Islam dan Sains Sosial)
72 Seminar Pemikiran Masa Kini
73 Seminar Pengukuhan dan Penghayatan Islam
74 Seminar Penilaian Pelaksanaan Bahasa Malaysia
75 Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi
76 Seminar Sains Menjelang Adab ke-21
77 Seminar Seni Dan Kosmologi : Kosmologi Islam Dalam Kesenian Melayu
78 Seminar Status Estetika dalam Kehidupan Kontemporari
79 Seminar Tamaddun Islam Peringkat Asia Tenggara
80 Shah Alam : Arah Publication
81 Simposium Antarabangsa Wawasan Islam Menjelang Abad ke-21.
82 Simposium Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial
83 Simposium Kepimpinan Belia Kebangsaan
84 The Human being : perspectives from different spiritual traditions ; papers of the Seminar on the Human Being : Perspectives from Different Spiritual Traditions
85 University Microfilms International
86 University of Malaya Press
87 Utusan Melayu (M) Bhd
88 Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru

 

Berikut adalah senarai judul karya Osman Bakar:

Jadual 11. Senarai Judul
No. Judul
1 Abortion: Islamic Perspectives
2 Agama dan budaya teras masyarakat madani
3 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh
4 al-Farabi : life, works and significance
5 Al-Quran dan sains
6 Anugerah canselori kepada penyelidik virus nipah
7 Asas Falsafah Epistemologi Kuhn: Satu Perbincangan Kritis
8 Asian Islam in the 21st century
9 Atomistic Conception of Nature in Ash’arite Theology
10 Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia
11 Buddist-Muslim understanding
12 Challenges to Dialogues of Civilizations and Ways of Overcoming Them
13 Challenges to dialogues of civilizations and ways of overcoming them
14 Civilisational dialogue and its implications for Malaysian society : the path to universalism in the Malaysian consciousness
15 Civilisational renewal : revisiting the Islam hadhari approach : definition, significance, critism, recognition, support, tajdid and future directions /
16 Classification of knowledge in Islam
17 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science
18 Classification of the sciences in Islamic intellectual history [microfiche] : a study in Islamic philosophies of science
19 Competing Visions of Islam in Southeast Asia: American Muslim Scholarship as a Shaping Factor
20 Confucian analects in the light of Islam
21 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education
22 Cosmology
23 Critique of evolutionary theory : a collection of essays
24 Cultural Pluralism in a Globalized World: Challenges to Peaceful Coexistence
25 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world : An Islamic perspective
26 Designing a Sound Syllabus for Courses on Philosophy of Applied and Engineering Sciences in a 21st Century Islamic University
27 Dialogues of civilazations after 9/11 with specific reference to the west-Islam cultural devide : Promises and obstacles
28 Economics as a Science: Insights from Classical Muslim Classifications of the Sciences
29 Environmental Health and Welfare as an Important Aspect of Civilizational Islam
30 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage
31 Estetika dalam kehidupan kontemporari
32 ETIKA kerja dalam tradisi Islam
33 Evolusi ruhani : kritik perenialis atas teori Darwin
34 Exclusive and Inclusive Islam in the Qur’an: Implications for Muslim-Jewish Relations
35 Fahaman sains dalam Islam
36 Family Values, the Family Institution, and the Challenges of the Twenty-First Century
37 Foundational assumptions of modern western science
38 Gulen on Religion and Science: A Theological Perspective
39 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia
40 Ibn Sina’s Methodological Approach Toward the Study of Nature in His Oriental Philosophy
41 Ilmu tauhid berasaskan kajian saintifik
42 Implikasi gerakan dakwah ke atas sistem pendidikan negara kini
43 Intercivilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam
44 Interfaith Dialogue as a New Approach in Islamic Education
45 Iqbal and the renaissance in Asia
46 Islam
47 Islam & dialog peradaban : menguji universalisme Islam dalam peradaban timur & barat / Osman Bakar ; penerjemah : Imam Khoiri Oman Fathurrohman SW
48 Islam and Bioethics
49 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization
50 Islam and Confucianism a civilizational dialogue
51 Islam and Political Legitimacy in Malaysia
52 Islam and the Challenge of Diversity and Pluralism: Must Islam Reform Itself
53 Islam and the Future of Interreligious Peace in Asia
54 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity
55 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity
56 Islam and the Problem of Cultural Symbiosis
57 Islam and the Three Waves of Globalization: the Southeast Asian Experience
58 Islam dalam jati diri tamadun Melayu: konflik dan keharmonian antara tuntutan keetnikan dan keagamaan
59 Islam dan pemikiran sains masa kini
60 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia
61 Islam sebagai sumber teori ilmu (epistemologi) manusia kurun ke-21
62 Islam, Ethnicity, Pluralism and Democracy: Malaysia’s Unique Experience
63 Islam: Science, Technology, and Ethics from an Islamic Perspective
64 Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development
65 Islamic Science, Modern Science, and Post-Modernity: Towards a New Synthesis through a Tawhidic Epistemology
66 Islamisasi ilmu pengetahuan
67 Islamization of knowledge : Its conception, methodology and challenges
68 Islam's destiny : a bridge between east and west
69 Isu-isu dalam pendidikan sivik ke arah kecemerlangan
70 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu
71 Kedudukan dan kepentingan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu
72 Kesenian dari sudut falsafah = (Art from philosophical perspective)
73 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia
74 Knowledge of Divine Unity (tawhid) on the Basis of Scientific Knowledge
75 Konsep tamadun Malaysia : kesatuan dalam kepelbagaian
76 Malaysia’s Need for an Enlightened National Policy on Interreligious Peace: A Dictate of Maqasid al-Shari’ah,
77 Malaysia’s Path to Modernization and Democratization
78 Malaysian Islam in the Twenty-first Century
79 Malek Bennabi's philosophy of science
80 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tauhid
81 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tawhid = Establishing a civilization of knowledge based on Islamic theology
82 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia
83 Muslims and Christians in the new millennium : towards a dialogue for civilisational renewal
84 News brief: July 11
85 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia
86 Pembinaan generasi baru Malaysia dan budaya ilmu
87 Pembinaan semula tamadun Islam : strategi ke arah mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi
88 Pemikiran Islam Malaysia semasa : keperluan kepada pendekatan pengislahan
89 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T
90 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban
91 Pengenalan doktrin kosmologi Islam
92 Pengukuhan akidah membentuk perpaduan ummah
93 Peranan dan pendekatan institusi sosial dalam pembentukan masyarakat berakhlak = The role of social institutions in shaping an ethical society
94 Peranan falsafah dalam memajukan peristilahan saintifik
95 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani
96 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Islam
97 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi
98 Perkembangan-perkembangan penting dalam pemikiran sains masakini : satu tinjauan umum
99 Persoalan mengenai kaedah dalam sains Islam
100 Perspektif kosmologi tasawuf dalam pemikiran kosmologi Melayu
101 Pluralism and the “People of the Book”: An Islamic Faith Perspective
102 Post-9/11 Islamophobia and the future of American Islam
103 Prinsip-prinsip kesusilaan ikhtisas dalam Islam
104 Proceedings international conference : Ibn Khaldun's legacy and it's significance /
105 Prof Emeritius - UM anugerah 12 tokoh akademik
106 Prof. Dato' Dr. Osman Bakar : Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya
107 Reformulating a Comprehensive Relationship between Religion and Science: An Islamic Perspective
108 Relations between Malaysia and Islam in America
109 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension
110 Religious Reform and the Controversy Surrounding Islamization in Malaysia
111 Report on Issue of Religious Tolerance: National Dialogue on Islam and Democracy
112 Sains dalam perspektif Islam
113 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam
114 Sains, teknologi, kesenian & agama perspektif pelbagai agama
115 Science (as a Branch of Philosophy)
116 Science and the Idea of the Sacred
117 Science in Islamic Perspective
118 Shedding light on Islam : opening of IKIM (Malaysian Institute of Islamic Understanding)
119 Spiritual Traditions and Science and Technology
120 Spiritual traditions and science and technology
121 Sufism in the Malay-Indonesian World
122 Syariah laws in Malaysia ahead of Indonesia, says Prof Osman
123 Symbol and Archetype: A Study of the Meaning of Existence: A Review Article
124 Takdir Islam : Jambatan peradaban antara timur dengan barat
125 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam
126 Tauhid & sains : perspektif Islam tentang agama & sains / Osman Bakar ; penerjemah, Yuliani Liputo, M. S. Nasrulloh
127 Tawhid and science : essays on the history and philosophy of Islamic science / Osman Bakar
128 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science
129 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective
130 The Common Philosophical Foundation of Traditional Medicines
131 The contemporary need for philosophy as a major source of understanding of pluralism
132 The empowerment of muslim communities in private higher education : proceeding of the second International Conference on Islam and Higher Education
133 The Evolving Face of Religious Tolerance in Post-Colonial Malaysia: Understanding Its Shaping Factors
134 The future of Japan-Malaysia relationship in science and technology
135 The history and philosophy of Islamic science
136 The Impact of the American War on Terror on Malaysian Islam
137 The Importance of Cosmology in the Cultivation of the Arts
138 The Influence of Islamic Science on Medieval Christian Conceptions of Nature
139 The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the Muslim world with Special Reference to Southeast Asia
140 The Meaning and Significance of Doubt in al-Ghazzali’s Philosophy
141 The Philosophy of Islamic Medicine and Its Relevance to the Modern World
142 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world
143 The Place and Role of Maqasid al-Shari’ah in the Ummah’s 21st Century Civilizational Renewal
144 The Question of Methodology in Islamic Science
145 The Qur’an and Interfaith and Inter-civilization Dialogue: Interpreting a Divine Message for Twenty-first Century Humanity
146 The role of Islam in higher education policies of Muslim countries
147 The Role of Science Education in the Spiritual Development of Man
148 The Role of Youth in National Development
149 The Spirit of Islamic Science in the Hokkaido Science Symposium
150 The Spiritual and Ethical Foundation of Science and Technology in Islamic Civilization
151 The Unity of Science and Spiritual Knowledge: The Islamic Experience
152 Traditional Malay thought and globalization
153 Traditional Muslim Classifications of the Sciences: Comparative Notes on Qutb al-Din al-Shirazi
154 Transfer of Modern Science and Technology to the MUslim World : proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century
155 Truth and Wisdom in a Holistic Concept of Knowledge
156 Umar Khayyam’s Criticism of Euclid’s Theory of Parallels
157 Wawasan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 : peranan umat Islam
158 Why Issues of Islamic Leadership are Important to ASEAN

 

Berdasarkan pengesanan ke atas 7 buah perpustakaan, institusi penyelidikan dan laman web organisasi penyelidikan di dapati sebanyak 166 judul karya Osman Bakar. Pengesanan di perpustakaan Universiti Malaya menemukan sebanyak 50 judul, Perpustakaan Tun Sri Lanang, UKM (17 judul), Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) (52 judul manakala Koleksi Katalog Induk Kebangsaan mengesan sebanyak 45 judul), koleksi Arkib Negara Malaysia (6 judul), Dewan Bahasa dan Pustaka (7 judul), koleksi atas talian Utusan Malaysia Berhad (4 judul), koleksi International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) (79 judul) dan rujukan di web i-epistemology.net pula adalah sebanyak 2 judul berkaitan kupasan kajian Osman Bakar.

Senarai judul hasil pengesanan tersebut adalah seperti jadual berikut:

Koleksi karya Osman Bakar dan mengenainya di Perpustakaan Universiti Malaya

Jadual 12. Koleksi di Perpustakaan Universiti Malaya
No. Judul Penulis Sumber
1 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world : An Islamic perspective Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 4 (2008) : 31-58.
2 Dialogues of civilazations after 9/11 with specific reference to the west-Islam cultural devide : Promises and obstacles Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 3 No. 1 (2007) : 19-30
3 Takdir Islam : Jambatan peradaban antara timur dengan barat Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 2 (2006) : 23-40.
4 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia Osman Bakar Penerbit Universiti Malaya, 2009
5 Challenges to dialogues of civilizations and ways of overcoming them Osman Bakar Kuala Lumpur : Centre for Civilisational Dialogue, University of Malaya, 2008
6 Konsep tamadun Malaysia : kesatuan dalam kepelbagaian Osman Bakar Kongres Kebangsaan Tamadun Malaysia (22-23 Januari 2008 : Kuala Lumpur
7 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008
8 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya, 2007
9 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia Osman Bakar Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan (18-19 Jan 2006 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 1 (8p.)
10 Traditional Malay thought and globalization Osman Bakar Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu (1-3 Okt 2002 : Kuala Lumpur)
11 Perspektif kosmologi tasawuf dalam pemikiran kosmologi Melayu Osman Bakar Kosmologi Melayu, editor, Yaacob Harun (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2001)
12 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (12-14 Jun 2001 : Kuala Lumpur)
13 The future of Japan-Malaysia relationship in science and technology Osman Bakar JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering (7th : 7-8 December 1998
14 Islam sebagai sumber teori ilmu (epistemologi) manusia kurun ke-21 Osman Bakar Seminar Falsafah, Teknologi dan Pembangunan : Beberapa Persoalan Epistemologi (21 Mar 1998 : Kuala Lumpur)
15 Estetika dalam kehidupan kontemporari Osman Bakar Seminar Status Estetika dalam Kehidupan Kontemporari (8-9 Nov 1997 : Kuala Lumpur)
16 Civilisational dialogue and its implications for Malaysian society : the path to universalism in the Malaysian consciousness Osman Bakar International Seminar on Civilizational Dialogue (3rd : 15-17 Sep 1997 : Kuala Lumpur)
17 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (17-18 Jun 1997 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
18 Iqbal and the renaissance in Asia Osman Bakar International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance (3-5 Jun 1997 : Kuala Lumpur)
19 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar University of Malaya Press, 1997
20 Islam and confucianism : a civilizational dialogue Osman Bakar University of Malaya Press, 1997
21 Islam's destiny : a bridge between east and west Osman Bakar International Seminar on Civilisational Dialogue (2nd : 2-4 Sep 1996 : Kuala Lumpur)
22 The importance of cosmology in the cultivation of the arts : keynote address Osman Bakar Seminar Seni dan Kosmologi (1-2 Oct 1996 : Kuala Lumpur)
23 Persoalan mengenai kaedah dalam sains Islam Osman Bakar Falsafah sains daripada perspektif Islam, penyelenggara Baharudin Ahmad (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994)
24 Shedding light on Islam : opening of IKIM (Malaysian Institute of Islamic Understanding) Osman Bakar  
25 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Pustaka Hidayah, 1994.
26 Implikasi gerakan dakwah ke atas sistem pendidikan negara kini Osman Bakar Simposium Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial (17-18 Nov 1989 : Petaling Jaya)
27 Pembinaan semula tamadun Islam : strategi ke arah mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi Osman Bakar Seminar Tamaddun Islam Peringkat Asia Tenggara (19-21 Mei 1992 : Kuching)
28 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar Institute For Policy Research, 1992
29 Sains, teknologi, kesenian & agama : perspektif pelbagai agama : (kumpulan esei pilihan) Osman Bakar Penerbit Universiti Malaya, 1992
30 Sains dalam perspektif Islam Osman Bakar Seminar Sains Menjelang Adab ke-21 (30 Nov - 1 Dec 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
31 Peranan falsafah dalam memajukan peristilahan saintifik Osman Bakar Seminar Penilaian Pelaksanaan Bahasa Malaysia (7-8 Januari 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur).
32 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tauhid Osman Bakar Islam : cabaran dan isu semasa, diselenggarakan oleh Ismail Abdul Rahman (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991)
33 Malek Bennabi's philosophy of science Osman Bakar International Seminar on Malek Bennabi (1-4 September 1991 : Universiti Malaya)
34 Spiritual traditions and science and technology Osman Bakar The Human being : perspectives from different spiritual traditions ; papers of the Seminar on the Human Being : Perspectives from Different Spiritual Traditions held in Kuala Lumpur from 4-6 November 1989 (Penang : Aliran, 1991)
35 Tawhid and science : essays on the history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
36 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
37 Pembinaan generasi baru Malaysia dan budaya ilmu Osman Bakar Simposium Kepimpinan Belia Kebangsaan (16-20 Disember 1990 : Petaling Jaya)
38 Kesenian dari sudut falsafah = (Art from philosophical perspective) Osman Bakar Seminar Islam dan Kesenian (5-8 Nov 1990: Universiti Malaya, Kuala Lumpur) : Paper 6
39 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar International Seminar on Islamic Philosophy and Science (1989 : Pulau Pinang) Vol. 1,
40 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tawhid = Establishing a civilization of knowledge based on Islamic theology Osman Bakar Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi (26 Jan 1989: Kuala Lumpur)
41 Peranan dan pendekatan institusi sosial dalam pembentukan masyarakat berakhlak = The role of social institutions in shaping an ethical society Osman Bakar Seminar Pengukuhan dan Penghayatan Islam (22-24 Dis 1989: Sekudai, Johor
42 Islam dan pemikiran sains masa kini Osman Bakar Akademi Sains Islam Malaysia, 1989
43 Prinsip-prinsip kesusilaan ikhtisas dalam Islam Osman Bakar Seminar Ikhtisas Islam Professionalisme dalam Islam (2 Oct 1988: Kuala Lumpur)
44 al-Farabi : life, works and significance Osman Bakar Islamic Academy of Science, 1987
45 Critique of evolutionary theory : a collection of essays Osman Bakar Islamic Academy of Science & Nurin Enterprise, 1987
46 Perkembangan-perkembangan penting dalam pemikiran sains masakini : satu tinjauan umum Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi).
47 Foundational assumptions of modern western science Osman Bakar Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun (26-27 Mac 2009 : Universiti Malaya), Paper 12
48 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Osman Bakar Seminar Belia dan Pendidikan (1980: Kuala Lumpur).
49 Fahaman sains dalam Islam Osman Bakar Latihan Kepimpinan Islam Universiti Malaya (26 Nov - 1 Dec 1979 : Kuala Lumpur).
50 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Islam Osman Bakar Koleksi PKPIM : Simposium Pendidikan Islam, edited by Zamanhuri Haji Shamsuddin (Kuala Lumpur : Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Malaysia, 1979).

 

Koleksi karya Osman Bakar dan mengenainya di Perpustakaan UKM

Jadual 13. Koleksi di Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia
No. Nama buku Penulis Sumber   
1 Classification of knowledge in Islam: a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar; foreword by Seyyed Hossein Nasr Kuala Lumpur: Institute for Policy Research, 1992
2 Critique of evolutionary theory : a collection of essays / Essays by Titus Burckhardt ... (et al.) ; edited with introduction by Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987
3 al-Farabi : life, works and significance / Osman Bakar Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987
4 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1997
5 Islam dan pemikiran sains masa kini suntingan dan kata pengantar oleh Osman Bakar Petaling Jaya Akademi Sains Islam Malaysia 1989
6 Pengenalan doktrin kosmologi Islam / Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah : Baharuddin Ahmad, Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992
7 Sains, teknologi, kesenian & agama perspektif pelbagai agama editor Osman Bakar dan Azizah Hamzah Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 1992
8 Tawhid and science : essays on the history and philosophy of Islamic science / Osman Bakar Osman Bakar Kuala Lumpur : Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
9 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science / Osman Bakar ; foreword by Seyyed Hossein Nasr Osman Bakar Cambridge, U.K. : Islamic Texts Society, 1998
10 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science / Osman Bakar ; foreword by Seyyed Hossein Nasr Osman Bakar Kuala Lumpur : International Institute of Islamic Thought and Civilization, International Islamic University Malaysia, 2006
11 Environmental wisdom for planet earth : the islamic heritage / Osman Bakar Osman Bakar Kuala Lumpur : Center fof Civilizational Dialogue, University of Malaya, 2007
12 Asian Islam in the 21st century co-edited by John L. Esposito, John O. Voll, and Osman Bakar New York : Oxford University Press, 2008
13 Tauhid & sains : perspektif Islam tentang agama & sains / Osman Bakar ; penerjemah, Yuliani Liputo, M. S. Nasrulloh Osman Bakar Bandung : Pustaka Hidayah, 2008
14 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia editor, Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2009
15 Pengenalan doktrin kosmologi Islam Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah : Baharuddin Ahmad, Osman Bakar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010.
16 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education editors, Osman Bakar, Eric Winkel, Airul Amri Amran. Kuala Lumpur, Malaysia : International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2011.
17 Proceedings international conference : Ibn Khaldun's legacy and it's significance / edited by Osman Bakar [and] Baharudin Ahmad ; Introduction by Baharudin Ahmad ; forward by Osman Bakar Kuala Lumpur] : Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), 2009

 

Koleksi karya Osman Bakar dan mengenainya di Perpustakaan PNM

Jadual 14. Koleksi di Perpustakaan PNM
No. Judul Buku Penulis Sumber
1 Al-Quran dan sains Osman Bakar Seminar Al-Quran Peringkat Negeri Johor Darul Takzim (1993 : Sekudai):
2 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar International Seminar On Islam And Confucianism : A Civilizational Dialogue (1995 : Kuala Lumpur):
3 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar PEMIKIR 1 : 92-99 ; Jul. - Sept. 1995
4 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar Seminar Seni Dan Kosmologi : Kosmologi Islam Dalam Kesenian Melayu (1996 : Kuala Lumpur):
5 Ilmu tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH (236): 16-19; Jan. 1997
6 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (2001: Kuala Lumpur)
7 Pengaruh pensejagatan terhadap peradaban Osman Bakar Dewan Budaya, 2001
8 The history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Islamic Texts Society, 1999
9 Foundational assumptions of modern western science Osman Bakar Kertas Kerja Di] Seminar Islam Dan Sains Dalam Pembangunan Tamadun : [Auditorium, Institut Pengajian Siswazah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur], 26–27 Mac 2009
10 Al-Farabi : life, works and significance Osman Bakar Akademi Sains Islam Malaysia, 1987
11 Tawhid and science : essays on the history and Philosophy of Islamic science Osman Bakar Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
12 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar University of Malaya Press, 1997
13 Kedudukan dan kepentingan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu Osman Bakar ?
14 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008, 2nd ed.
15 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2007
16 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia Osman Bakar Kertas-kertas seminar di Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan : islam dan pengharmonian beragama, Kuala Lumpur, 18-19 Januari 2006
17 Pengukuhan akidah membentuk perpaduan ummah Osman Bakar Kertas-Kertas Kerja Muzakarah “Pendekatan Islam Hadhari : Satu Tinjauan”, 29 April 2010, 14 Jamadilawal 1431 H, bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
18 The role of Islam in higher education policies of Muslim countries Osman Bakar International Conference On Islam And Higher Education : Contemporary Higher Education Needs In Muslim Countries : Defining The Role Of Islam In 21st Century Higher Education (2011 : Kuala Lumpur
19 The contemporary need for philosophy as a major source of understanding of pluralism Osman Bakar Regional Conference : Philosophy In The Age Of Religious And Cultural Pluralism (2011 : Kuala Lumpur
20 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
21 Evolusi ruhani : kritik perenialis atas teori Darwin Osman Bakar Penerbit Mizan, 1996
22 Ilmu Tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH 236: 16-19; Jan. 1997
23 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu Osman Bakar PEMIKIR (3): 100-112; Jan.- Mac 1996
24 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam Osman Bakar AL-MANAR 52-59; Jun 1997
25 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (1997 : Kuala Lumpur
26 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T Osman Bakar Dewan Kosmik 4(7): 13-15; Jul. 1996
27 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi Osman Bakar KESTURI 7(1): 9-13; Jan.-Jun. 1997
28 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective Osman Bakar International Conference (2003 : Kuala Lumpur)
29 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension Osman Bakar International Conference Intercultural Discourse Towards Peace And Unity Within Asean (2007 : Kuala Lumpur):
30 Pemikiran Islam Malaysia semasa : keperluan kepada pendekatan pengislahan Osman Bakar Kertas-Kertas Kerja Seminar “Kebangkitan Gerakan Islah Di Alam Melayu”, 23-24 Mac 2010, 7-8 Rabiulakhir 1431H bertempat di Dewan Besar, IKIM, Kuala Lumpur
31 Al-Farabi : life, works and significance Osman Bakar Akademi Sains Islam Malaysia, 1987
32 Challenges to dialogues of cuvilizations and ways of overcoming them Osman Bakar ?, 2005
33 Classification of knowledge in Islam / Osman Bakar ; foreword by Seyyed Hossein Nasr Osman Bakar International Islamic University of Malaysia, 2006
34 Critique of evolutionary theory : a collection of essays / essays by Titus Burchkardt in (et al.) ; edited with introduction by Osman Bakar Osman Bakar Akademi Sains Islam Malaysia; Nurin Enterprise, 1987
35 Agama dan budaya teras masyarakat madani Osman Bakar JURNAL USULUDDIN 5: 1-10; Dis. 1996
36 Sains, teknologi, kesenian & agama : perspektif pelbagai agama (kumpulan esei pilihan) / editor Osman Bakar, Azizah Ha; edisi ibu pejabat UNESCO Bahgat Elnadi, Adel Rifaat Osman Bakar Penerbit Universiti Malaya, 1992
37 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia / Osman Bakar ; penerjemah Purwanto Osman Bakar Penerbit Mizan, 1997
38 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science / Osman Bakar ; foreword by Seyyed Hossein Nasr Osman Bakar Institute for Policy Research, 1992
39 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia / sumbangan oleh Osman Bakar, Ruzaika Omar Basaree Osman Bakar Balai Seni Lukis Negara, 1995
40 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia, 1996
41 Islam dan pemikiran sains masa kini / suntingan dan kata pengantar oleh Osman Bakar Osman Bakar Mekar Publishers, 1993
42 Buddist-Muslim understanding / by Dato Osman Bakar, M.M. Dheen Muhammad Osman Bakar Buddhist Missionary Society, t.t
43 Prof. Dato' Dr. Osman Bakar : Timbalan Naib Canselor (Akademik) Universiti Malaya Rozita Ibrahim. DEWAN KOSMIK 5(5): 30-31; Mei 1996
44 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia editor: Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad Penerbit Universiti Malaya, 2009
45 Pengenalan doktrin kosmologi Islam Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah Baharuddin Ahmad [dan] Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka, ed. Ke-2, 2010
46 Islam and Confucianism : a civilizational dialogue edited with introduction by Osman Bakar ; co-editor Cheng Gek Nai Penerbit Universiti Malaya, 1997
47 Civilisational renewal : revisiting the Islam hadhari approach : definition, significance, critism, recognition, support, tajdid and future directions / Mohammad  Hashim Kamali ; foreword by Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008
48 The empowerment of muslim communities in private higher education : proceeding of the second International Conference on Islam and Higher Education editors : Osman Bakar, Airulamri Amran International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2012
49 Muslims and Christians in the new millennium : towards a dialogue for civilisational renewal Seyyed Hossein Nasr ; foreword by Osman Bakar International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2010
50 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education : proceeding of The First International Conference on Islam and Higher Education editors : Osman Bakar, Eric Winkel, Airulamri Amran International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2011
51 Transfer of Modern Science and Technology to the MUslim World : proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century edited by Ekmeleddin Ihsanoglu ; with a foreword by Osman Bakar International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, Turkey: Istanbul, 2-4 September 1987
52 Classification of the sciences in Islamic intellectual history [microfiche] : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar University Microfilms International, 1988

 

Koleksi KIK

Jadual 15. Koleksi KIK
No. Judul buku Penulis  Sumber 
1 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
2 Tawhid and science : essays on the history and Philosophy of Islamic science Osman Bakar Penang : Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
3 Buddist-Muslim understanding Osman Bakar & M.M. Dheen Muhammad Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, [2002]
4 Classification of knowledge in Islam : a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar, foreword by Seyyed Hossein Nasr Kuala Lumpur : Institute for Policy Research, 1992
5 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar Pulau Pinang : Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia, 1996
6 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia Osman Bakar Bandung : Penerbit Mizan, 1997
7 Classification of knowledge in islam : a study in islamic philosophies of science Osman Bakar, foreword by Seyyed Hossein Nasr Cambridge : Islamic Texts Society, 1998
8 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1997
9 Al-Quran dan sains Osman Bakar Seminar Al-Quran Peringkat Negeri Johor Darul Takzim (1993 : Sekudai)
10 Ilmu Tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH 0126-5938 236: 16-19; Jan. 1997
11 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu Osman Bakar PEMIKIR 1394-407X (3): 100-112; Jan.- Mac 1996
12 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar International Seminar On Islam And Confucianism : A Civilizational Dialogue (1995 : Kuala Lumpur
13 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam Osman Bakar AL-MANAR 52-59; Jun 1997
14 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (1997 : Kuala Lumpur):
15 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T Osman Bakar Dewan Kosmik 0128-6579 4(7): 13-15; Jul. 1996
16 Agama dan budaya teras masyarakat madani Osman Bakar Jurnal Usuluddin 1394-3723 5: 1-10; Dis. 1996
17 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar Seminar Seni Dan Kosmologi : Kosmologi Islam Dalam Kesenian Melayu (1996 : Kuala Lumpur):
18 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi Osman Bakar KESTURI 1511-3078 7(1): 9-13; Jan.-Jun. 1997
19 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (2001: Kuala Lumpur)
20 Pengaruh pensejagatan terhadap peradaban Osman Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka,; 1979- PNM Jil. 23, bil. 7 - (Jul. 2001)
21 Challenges to dialogues of cuvilizations and ways of overcoming them Osman Bakar International Conference on Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (2005 : Kuala Lumpur) 2005
22 The history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Cambridge: Islamic Text Society, 1999
23 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective Osman Bakar International Conference (2003 : Kuala Lumpur) Kuala Lumpur : Universiti Teknologi MARA, 2005
24 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Bandung Pustaka Hidayah 1994
25 Islam & dialog peradaban : menguji universalisme Islam dalam peradaban timur & barat / Osman Bakar ; penerjemah : Imam Khoiri Oman Fathurrohman SW Osman Bakar Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003
26 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia Osman Bakar 1995
27 Islam dan pemikiran sains masa kini Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masa Kini (Bangi : 1987)
28 Wawasan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 : peranan umat Islam Osman Bakar Simposium Antarabangsa Wawasan Islam Menjelang Abad ke-21. 1991. Kuala Lumpur. Bersempena muktamar sanawi ABIM ke-20 dan ulang tahun ABIM ke-20, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
29 Isu-isu dalam pendidikan sivik ke arah kecemerlangan Osman Bakar Institut Kajian Dasar, 1992
30 Relation between Malaysia and Islam in America Osman Bakar ?
31 Tauhid dan sains : esei-esei tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Bandung : Pustaka Hidayah , 1994
32 Ctitique of evolutionary A collection of essays Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of science & Nurin Enterprise , 1987
33 Prinsip-prisip kesusilaan ikhtisas Islam Osman Bakar Bangi : Inspen , 1988
34 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension Osman Bakar International Conference Intercultural Discourse Towards Peace And Unity Within Asean (2007 : Kuala Lumpur)
35 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2007
36 Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Editor Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid Ahmad Osman Bakar Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2009
37 ISLAM dan pemikiran sains masa kini disunting oleh Osman Bakar Petaling Jaya : Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) , 1989
38 Sains, teknologi, kesenian dan agama : perspektif pelbagai agama disunting oleh Osman Bakar dan Azizah Hamzah Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya , 1992
39 Islam and confucianism: a civilizational dialogue edited with introduction by Osman Bakar; co-editor Cheng Gek Nai Kuala Lumpur : University Malaya , 1997
40 Buddist-Muslim understanding by Dato Osman Bakar, M.M. Dheen Muhammad Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, [2002]
41 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (1997 : Kuala Lumpur):
42 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar Seminar Seni Dan Kosmologi : Kosmologi Islam Dalam Kesenian Melayu (1996 : Kuala Lumpur):
43 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia Osman Bakar Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara, 1995
44 Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia Engku Ibrahim Ismail dan Osman Bakar. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya ; Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1992.
45 Etika kerja dalam tradisi Islam Seyyed Hossein Nasr terjemahan oleh Nasir Muhamad disunting oleh Osman Bakar Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989

 

Koleksi karya Osman Bakar  dan mengenainya di Perpustakaan ANM

Jadual 16. Koleksi di Perpustakaan ANM
No. Judul/ diskripsi Penulis Sumber
1 Classification of knowledge in Islam a study in Islamic philosophies of science Osman Bakar Kuala Lumpur: Institute for Policy Research, 1992.
2 Islam and Confucianism a civilizational dialogue edited with introduction by Osman Bakar, co-editor Cheng Gek Nai Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997
3 The Role of Youth in National Development Kamarudin Mohd. Nor & Osman Bakar Seminar : Modernization In The Third World - North Africa, Jabatan Sains Politik (UKM) 22 - 24 December, 1980 -
4 Islamization of knowledge : Its conception, methodology and challenges Osman Bakar Seminar Islam Di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN Ke-2 (Islam dan Sains Sosial) 10 - 13 November 1990/22 - 25 Rabiulakhir 1411
5 Asas Falsafah Epistemologi Kuhn: Satu Perbincangan Kritis Osman Bakar Seminar Pemikiran Masa Kini, 26 OGOS 1991
6 Sains, Teknologi, Kesenian Dan Agama Osman Bakar dan Azizah Hamzah 1992

 

Koleksi karya Osman Bakar  dan mengenainya di Dewan Bahasa dan Pustaka

Jadual 17. Koleksi di Dewan Bahasa dan Pustaka
No. Judul buku Penulis   Sumber  
1 Prof. Dato' Dr. Osman Bakar: Timbalan Naib Canselor (Akademik)Universiti Malaya Rozita Ibrahim Dewan Kosmik, 1 Mei 1996
2 Islamisasi ilmu pengetahuan Osman Bakar Dewan Budaya, 1 Oktober 1988
3 Pengaruh Pensejagatan Terhadap Peradaban Osman Bakar Dewan Budaya, 1 Julai 2001
4 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S&T Osman Bakar Dewan Kosmik, 1 Julai 1996
5 Islam and the Malay civilisational identity tension and harmony between ethnicity and religiosity Osman Bakar Jurnal Peradaban Melayu = Journal of Malay Civilisation, 1 Januari 2003
6 Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Prof. Datuk Dr. Osman Bakar Kongres Peradaban Malaysia (no. kelas: KK 959.5054 Kon)
7 Agama dan budaya teras masyarakat Madani Prof. Dato' Dr. Osman Bakar Konvensyen masyarakat madani (no. kelas: KK 909.595 Kon)

 

Penulisan mengenai Osman Bakar dalam koleksi atas talian akhbar Utusan Malaysia 

Jadual 18. Koleksi atas talian akhbar Utusan Malaysia
No. Judul buku Penulis  Sumber 
1 Syariah laws in Malaysia ahead of Indonesia, says Prof Osman anon. Utusan Melayu (M) Bhd, 14.06.2003
2 News brief: July 11 anon. Utusan Melayu (M) Bhd, 12.07.2003
3 Anugerah canselori kepada penyelidik virus nipah Siti Nor Shafinaz Sheikh Maznan Gaya Hidup, 13.07.1999, Utusan Melayu (M) Bhd
4 Prof Emeritius - UM anugerah 12 tokoh akademik Azmy Mohamed Pendidikan, 03.08.2004, Utusan Melayu (M) Bhd

 

Penulisan mengenai Osman Bakar dalam koleksi atas talian International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)

Jadual 19. Koleksi atas talian International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)
No. Judul Penulis Sumber
1 Contemporary Higher Education Needs in Muslim Countries: Defining the Role of Islam in 21st Century Higher Education Osman Bakar, Winkel. E & Airulamri Amran Kuala Lumpur: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, 2011.
2 Classification of knowledge in Islam Osman Bakar International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University of Malaysia (IIUM), 2006
3 Tawhid and science Osman Bakar Shah Alam : Arah Publication, 2008
4 Environmental wisdom for planet earth Osman Bakar Kuala Lumpur Center for Civilizational Dialogue, University Malaya, 2007
5 Asian Islam in the 21st century John L. Esposito, John O. Voll & Osman Bakar (penyunting) New York : Oxford University Press, 2008
6 Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development Osman Bakar Ucaptama seminar Islamic Leadership In The Changing Asean: Fostering Peace and Development, 27-28 April 2010, Manila
7 Environmental Health and Welfare as an important aspect of Civilizational Islam Osman Bakar  n/a
8 Exclusive and Inclusive Islam in the Qur’an: Implications for Muslim-Jewish Relations Osman Bakar   n/a
9 Abortion: Islamic Perspectives Osman Bakar, Reich, W.T (editor) Encyclopedia of Bioethics, rev. edition, vol. 1(1995), pp. 38-42.
10 Sufism in the Malay-Indonesian World Osman Bakar, S.H.Nasr (editor) Islamic Spirituality: Manifestations of World Spirituality: An Encyclopedic History of the Religious Quest, , vol. 20, Routledge & Kegan Paul, London and The Crossroad Publishing Co., New York (1990), pp. 159-189.
11 Cosmology Osman Bakar, John L. Esposito (editor) Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, vol. 1(1995), pp. 322-328.
12 Islamic Leadership in the Changing ASEAN: Fostering Peace and Development Osman Bakar Proceedings of Conference on Islamic Leadership in the Changing ASEAN (Manila: Asian Institute of Management), 2011, pp. 38-55.
13 Report on Issue of Religious Tolerance: National Dialogue on Islam and Democracy Osman Bakar, Ibrahim M. Zein (editor) Islam and Democracy in Malaysia: Findings from a National Dialogue (Kuala Lumpur: ISTAC),2010, pp. 118-132.
14 Environmental Health and Welfare as an Important Aspect of Civilizational Islam Osman Bakar, Mohamed Ajmal bin Abdul Razak al-Aidrus (editor) Islam Hadhari: Bridging Tradition and Modernity (Kuala Lumpur: ISTAC),2010. pp. 139-159.
15 Religious Reform and the Controversy Surrounding Islamization in Malaysia Osman Bakar, Syed Farid al-Atas (editor) Muslim Reform in Southeast Asia: Perspectives from Malaysia, Indonesia, and Singapore (Singapore: MUIS), 2009, pp. 31-45
16 Konsep Tamadun Malaysia: Kesatuan Dalam Kepelbagaian Osman Bakar, Hashim Ismail and Raihanah Abdullah (editor) Permuafakatan dan Kerukunan: Teras Peradaban Malaysia (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu and Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya), 2009, pp. 1-9.
17 Islam dalam jati diri tamadun Melayu: konflik dan keharmonian antara tuntutan keetnikan dan keagamaan Osman Bakar; Kalthum Ibrahim, Farid Mat Zain, Nasruddin Yunos dan Ezad Azraai Jamsari (editor) Dunia Melayu dan Islam (Bangi: ATMA, UKM), 2009, pp. 389-398.
18 Traditional Muslim Classifications of the Sciences: Comparative Notes on Qutb al-Din al-Shirazi Osman Bakar & Baharudin Ahmad Ibn Khaldun’s Legacy and Its Significance (Kuala Lumpur: ISTAC), 2009, pp. 209-216.
19 Challenges to Dialogues of Civilizations and Ways of Overcoming Them Osman Bakar; Thomas W. Simon and Azizan Baharuddin (editor) Dialogue of Civilizations and the Construction of Peace (Kuala Lumpur: Center for Civilizational Dialogue, University of Malaya), 2008, pp. 23-39.
20 Islam and the Future of Interreligious Peace in Asia Osman Bakar; Imtiyaz Yusuf (editor) The Role of Religions and Philosophical Traditions in Promoting World Peace: An Asian Perspective (Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung), 2007, pp. 105-116
21 Malaysian Islam in the Twenty-first Century John Esposito, John Voll and Osman Bakar, Asian Islam in the Twenty-first Century (New York: Oxford University Press, 2007), pp. 81-108
22 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar; John Donohue and John Esposito (editor) Islam in Transition: Muslim Perspectives (New York-Oxford: Oxford University Press, 2007), pp. 480-487.
23 Islam, Ethnicity, Pluralism and Democracy: Malaysia’s Unique Experience Osman Bakar; M. A. Muqtedar Khan (editor) Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives (Lanham: Lexington Books, 2005), pp. 63-83.
24 Competing Visions of Islam in Southeast Asia: American Muslim Scholarship as a Shaping Factor Osman Bakar; Philippa Strum (editor) Muslims in the United States: Identity, Influence, Innovation (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2005), pp. 103-120.0
25 Malaysia’s Path to Modernization and Democratization Osman Bakar; Shireen T. Hunter and Huma Malik  (editor) Modernization, Democracy and Islam (Westport: Praeger Publishers, 2005), pp. 235-252.
26 The Impact of the War on Terror on Malaysia Osman Bakar; Shahram Akbarzadeh and Samina Yasmeen  (editor) Islam and the West: Reflections from Australia (Sydney: University of New South Wales Press, 2005), pp. 93-113.
27 Science and the Idea of the Sacred Osman Bakar; Zainal Abidin Bagir  (editor) Science and Religion in a Post-Colonial World: Interfaith Perspectives (Adelaide: ATF Press, 2005), pp. 103-112.
28 Pluralism and the “People of the Book”: An Islamic Faith Perspective Osman Bakar; Robert A. Seiple and Dennis R. Hoover, (editor) Religion and Security: The New Nexus in International Relations, Rowman & Littlefield, 2004, pp. 99-112.
29 Relations between Malaysia and Islam in America Osman Bakar; Abdul Razak Baginda (editor) Malaysia and the Islamic World, Malaysia Strategic Research Center, Kuala Lumpur, 2004, pp. 225-250.
30 The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the Muslim world with Special Reference to Southeast Asia Osman Bakar; Philippa Strum and Danielle Tarantolo (editor) Muslims in the United States (Washington DC: Woodrow Wilson Center for International Scholars), 2003, pp. 151-169.
31 Islam and Political Legitimacy in Malaysia Osman Bakar; Shahram Akbarzadeh & Abdullah Saeed (editor) Islam and Political Legitimacy, Curzon Press, London, 2003, pp. 127-149.
32 Intercivilizational Dialogue: Theory and Practice in Islam Osman Bakar; M.  Nakamura, S. Siddique, and O.F. Bajunid (editor) Islam and Civil Society in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2001, pp. 164-176.
33 The Importance of Cosmology in the Cultivation of the Arts Osman Bakar; Wan Abdul Kadir & Hashim Awang  (editor) Art and Cosmology: Islamic Cosmology and Malay Art, Academy of Malay Studies, Kuala Lumpur, 1997, pp. 1-6.
34 Science (as a Branch of Philosophy) Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor) History of Islamic Philosophy, Routledge History of World Philosophies, vol. II, chapter 53, 1996, pp. 926-958.
35 Knowledge of Divine Unity (tawhid) on the Basis of Scientific Knowledge Osman Bakar; S.H. Nasr & O. Leaman (editor) Knowledge and Excellence in Islamic Perspective, Institute of Islamic Understanding (IKIM), Kuala Lumpur, 1994, pp. 1-9.
36 Science in Islamic Perspective Osman Bakar; Azizan Baharuddin  (editor) Malay Students and Science Education, Academy of Malay Studies Monograph (Cendekia), University of Malaya, Kuala Lumpur, 1993, no. 2, pp. 8-24. (in Malay)
37 The Unity of Science and Spiritual Knowledge: The Islamic Experience Osman Bakar; R. Ravindra  (editor) Science and Spirit, International Cultural Foundation, New York, 1991, pp. 87-101.
38 Spiritual Traditions and Science and Technology Osman Bakar The Human Being: Perspectives from Different Spiritual Traditions, ALIRAN, Kuala Lumpur, 1991, pp. 140-155.
39 The Question of Methodology in Islamic Science Osman Bakar; Rais Ahmad & S. Naseem Ahmad   (editor) Quest for New Science: Selected Papers of a Seminar, Center for Studies on Science, Aligarh (India), 1984, pp. 91-109.
40 The Role of Science Education in the Spiritual Development of Man Osman Bakar PKPIM Collection:  Symposium on Islamic Education, National Union of Muslim Students of Malaysia (PKPIM), Kuala Lumpur, 1979,  pp. 119-135.
41 Family Values, the Family Institution, and the Challenges of the Twenty-First Century Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 3, no. 1 (October 2011), pp. 12-36.
42 Islamic Science, Modern Science, and Post-Modernity: Towards a New Synthesis through a Tawhidic Epistemology Osman Bakar Revelation and Science, vol. 1, no. 3 (1433/2011), pp. 13-20
43 The Evolving Face of Religious Tolerance in Post-Colonial Malaysia: Understanding Its Shaping Factors Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 4 (July 2011), pp. 621-638.
44 Malaysia’s Need for an Enlightened National Policy on Interreligious Peace: A Dictate of Maqasid al-Shari’ah, Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 388-392.
45 The Place and Role of Maqasid al-Shari’ah in the Ummah’s 21st Century Civilizational Renewal Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 2, no. 2 (January 2011), pp. 285-301.
46 Why Issues of Islamic Leadership are Important to ASEAN Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 2, no. 1 (October 2010), pp. 180-183.
47 Interfaith Dialogue as a New Approach in Islamic Education Osman Bakar Islamic Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 700-704.
48 Islam and the Three Waves of Globalization: the Southeast Asian Experience Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 4 (July 2010), pp. 666-684
49 Cultural Pluralism in a Globalized World: Challenges to Peaceful Coexistence Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 528-531.
50 Economics as a Science: Insights from Classical Muslim Classifications of the Sciences Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 3 (April 2010), pp. 426-444.
51 Exclusive and Inclusive Islam in the Qur’an: Implications for Muslim-Jewish Relations Osman Bakar JISMOR, Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, 5th issue 2009, pp. 4-15.
52 Islam and the Challenge of Diversity and Pluralism: Must Islam Reform Itself Osman Bakar Islam and Civilizational Renewal, vol. 1, no. 1 (October 2009), pp. 55-73.
53 The Spirit of Islamic Science in the Hokkaido Science Symposium Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 203-207.
54 The Spiritual and Ethical Foundation of Science and Technology in Islamic Civilization Osman Bakar IAIS Journal of Civilization Studies, vol. 1, no. 1 (October 2008), pp. 87-112.
55 Islam and the Problem of Cultural Symbiosis Osman Bakar Al-Shajarah, Journal of ISTAC, vol. 13, No. 1 (2008), pp. 1-21
56 Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban Osman Bakar Jurnal Peradaban, vol. 1 (2008), pp. 75-97.
57 The Impact of the American War on Terror on Malaysian Islam Osman Bakar Journal of Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 16, No. 2 (April 2005), pp. 107-128
58 Gulen on Religion and Science: A Theological Perspective Osman Bakar The Muslim World, Vol. 95, Issue 3 (2005), pp. 359-372
59 Reformulating a Comprehensive Relationship between Religion and Science: An Islamic Perspective Osman Bakar Islam and Science Journal, vol. 1, no. 1, 2003, pp. 29-44.
60 Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity Osman Bakar Journal of Malay Civilization, Issue 2003, pp. 107-122. 
61 Truth and Wisdom in a Holistic Concept of Knowledge Osman Bakar Pemikir, no. 3, Jan-March 1996, pp. 100-112. (in Malay)
62 The Common Philosophical Foundation of Traditional Medicines Osman Bakar Sophia, Winter 1994, no. 6, pp. 1-4.
63 Symbol and Archetype: A Study of the Meaning of Existence: A Review Article Osman Bakar Studies in Tradition, 2:1(Jan-March 1993), pp. 62-78.
64 Atomistic Conception of Nature in Ash’arite Theology Osman Bakar Iqbal Review, 32:3 (October 1991), pp. 19-44.
65 The Philosophy of Islamic Medicine and Its Relevance to the Modern World Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 6:1 (Jan-June 1990), pp. 39-58.
66 Designing a Sound Syllabus for Courses on Philosophy of Applied and Engineering Sciences in a 21st Century Islamic University Osman Bakar Muslim Education Quarterly, 7:3 (Spring 1990), pp. 19-25.
67 The Influence of Islamic Science on Medieval Christian Conceptions of Nature Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 4:1 (Jan-June 1988), pp. 25-43.
68 Islam and Bioethics Osman Bakar Greek Orthodox Theological Review, 3:2 (1986), pp. 157-179.
69 The Meaning and Significance of Doubt in al-Ghazzali’s Philosophy Osman Bakar The Islamic Quarterly, 30:1 (1986), pp. 20-31.
70 Umar Khayyam’s Criticism of Euclid’s Theory of Parallels Osman Bakar MAAS Journal of Islamic Science, 1:2 (July 1985), pp. 9-18.
71 The Question of Methodology in Islamic Science Osman Bakar Muslim Education Quarterly, 2:1 (Autumn 1984), pp. 16-30. 
72 Ibn Sina’s Methodological Approach Toward the Study of Nature in His Oriental Philosophy Osman Bakar Hamdard Islamicus, vol. VII, no. 2 (Summer 1984), pp. 33-49. 
73 The Qur’an and Interfaith and Inter-civilization Dialogue: Interpreting a Divine Message for Twenty-first Century Humanity Osman Bakar 2006. Kuala Lumpur: IIITM & ISUGU
74 Islam and Civilizational Dialogue: Quest for a Truly Universal Civilization Osman Bakar 1997. University of Malaya Press, Kuala Lumpur.
75 Islam and Confucianism: A Civilizational Dialogue. Osman Bakar 1997. University of Malaya Press, Kuala Lumpur.
76 Critique of Evolutionary Theory: A Collection of Essays Osman Bakar 1987.  Kuala Lumpur: Islamic Academy of Science and Nurin Enterprise.
77 Al-Farabi: Life, Works, and Significance. Osman Bakar 1987. Kuala Lumpur: Islamic Academy of Science
78 Islam: Science, Technology, and Ethics from an Islamic Perspective Osman Bakar Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, Macmillan Reference USA, 2005
79 Islam Osman Bakar Encyclopedia of Science and Religion, Macmillan Reference USA, 2002.

 

Penulisan mengenai Osman Bakar di laman web i-epistemology.net

Jadual 20. Koleksi di laman web i-epistemology.net
No. Judul Penulis Sumber
1 Review of Osman bin Bakar: The history and philosophy of Islamic science. Walbridge, J. 2001. Philosophy of Science 68: 273–275.
2 The Philosophy of Osman bin Bakar Nielsen, K. 2008. International Studies in the Philosophy of Science,22(1): 81- 95
Pemikiran

Pengenalan

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar telah memulakan kerjayanya sebagai pensyarah di Jabatan Matematik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970 hingga 1977 dan kemudian berpindah ke UM pada tahun 1977 hingga 2000. Di UM juga beliau dianugerahkan gelaran professor pada tahun 1992 dan dilantik sebagai Pengerusi Jabatan Sains Falsafah, Fakulti Sains, UM. Beliau banyak memberikan kuliah dalam kursus Sejarah dan Falsafah Sains, subjek yang telah diperkenalkan oleh Prof. Diraja Ungku Aziz di UM pada tahun 1975.

Kecenderungannya bukan sahaja mencakupi bidang Sejarah dan Falsafah Sains juga meliputi pelbagai bidang rekabentuk kosmik, psikologi kognitif, kuantum fizik, bioetik, genetik dan silang budaya. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Penyelidikan) di Universiti Malaya pada tahun 1995 hingga 2000. Selepas menjadi salah seorang peneraju bagi universiti terulung tersebut, beliau dilantik bagi mengetuai Kerusi Malaysia bagi Islam di Asia Tenggara di Universiti Georgetown bagi tahun 2000 hingga 2005.

Pada tahun 2005 beliau dilantik sebagai profesor di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)—International Islamic University of Malaysia hingga tahun 2008. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Sarjana Tamu di Universiti Harvard pada tahun 1992. Selain itu, beliau juga adalah pengasas Pusat Dialog Tamadun di Universiti Malaya pada tahun 1996.

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar juga seorang yang aktif menulis dan menerbitkan buku dan makalah berkaitan falsafah Islam dan falsafah sains, Islam kontemporari, dialog antara-agama dan antara-tamadun. Buku hasil tulisannya yang terkenal ialah Tawhid and Science (1991). Sebelum itu, buku Tawhid and Science ini telah diterbitkan di  United Kingdom pada tahun 1989 dengan tajuk The History and Philosopy of Islamic Science. Buku ini juga telah diterbitkan di negara lain dan dialihbahasa ke bahasa Parsi, Turki, Indonesia, Albania, Sepanyol, China, Urdu, Arab dan Bosnia.

Seterusnya beliau meneruskan penulisan buku bertajuk Classification of Knowledge in Islam (1992), Critique of Evolutionary Theory (1987), dan Islam and Civilizational Dialogue (1997). Sehingga kini dicatatkan beliau telah menghasilkan buku dan artikel dalam pelbagai bidang terbitan dalam dan luar negara seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah.

Professor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar juga merupakan Felo Penyelidik Kanan di Pusat Dialog Peradaban, UM. Beliau juga adalah timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di  Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS). Beliau juga merupakan Felo Kanan  Pusat Pemahaman Islam-Kristian Putera al-Waleed, Universiti Georgetown, Washington D.C dan Felo Penyelidik Tamu di Universiti Doshisha, Kyoto, Jepun.

Di atas kecemerlangannya dalam lapangan akademik dan keanggotaan dalam institusi profesional khususnya peringkat antarabangsa membolehkan beliau disenaraikan dalam 20 tokoh ilmuan Malaysia oleh Medium Publications pada tahun 2009. Beliau juga tersenarai dalam 500 orang muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun yang sama


Bidang Agama

No. Nama buku Penulis Sumber
1 News brief: July 11 anon. Utusan Melayu (M) Bhd, 12.07.2003
2 Syariah laws in Malaysia ahead of Indonesia, says Prof Osman anon. Utusan Melayu (M) Bhd, 14.06.2003
3 Pengenalan doktrin kosmologi Islam / Seyyed Hossein Nasr ; Baharuddin Ahmad & Osman Bakar (terj.). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992
4 Bibliografi manuskrip Islam di Muzium Islam Malaysia Engku Ibrahim Ismail dan Osman Bakar. Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya ; Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, 1992.
5 Agama dan budaya teras masyarakat madani Osman Bakar Jurnal Usuluddin 1394-3723 5: 1-10; Dis. 1996
6 Al-Farabi : kehidupan, hasil karyanya dan peri penting tokoh Osman Bakar Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991
7 al-Farabi : life, works and significance / Osman Bakar Osman Bakar Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987
8 Al-Quran dan sains Osman Bakar Seminar Al-Quran Peringkat Negeri Johor Darul Takzim (1993 : Sekudai)
9 Confucian analects in the light of Islam Osman Bakar PEMIKIR 1 : 92-99 ; Jul. - Sept. 1995
10 Cultural symbiosis and the role of religion in the contemporary world : An Islamic perspective Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 4 (2008) : 31-58.
11 Dialogues of civilazations after 9/11 with specific reference to the west-Islam cultural devide : Promises and obstacles Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 3 No. 1 (2007) : 19-30
12 Environmental wisdom for planet earth : the Islamic heritage Osman Bakar Kuala Lumpur : Pusat Dialog Peradaban, Universiti Malaya, 2007
13 Evolusi ruhani : kritik perenialis atas teori Darwin Osman Bakar Penerbit Mizan, 1996
14 Ilmu Tauhid berasaskan kajian saintifik Osman Bakar DAKWAH 236: 16-19; Jan. 1997
15 Islam & dialog peradaban : menguji universalisme Islam dalam peradaban timur & barat / Osman Bakar ; penerjemah : Imam Khoiri Oman Fathurrohman SW Osman Bakar Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2003
16 Islam and civilizational dialogue : the quest for a truly universal civilization Osman Bakar Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1997
17 Islam dan pengharmonian kehidupan beragama di Malaysia Osman Bakar Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan (18-19 Jan 2006 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 1 (8p.)
18 Islam sebagai sumber teori ilmu (epistemologi) manusia kurun ke-21 Osman Bakar Seminar Falsafah, Teknologi dan Pembangunan : Beberapa Persoalan Epistemologi (21 Mar 1998 : Kuala Lumpur)
19 Islamization of knowledge : Its conception, methodology and challenges Osman Bakar Seminar Islam Di Pusat-Pusat Pengajian Tinggi ASEAN Ke-2 (Islam dan Sains Sosial) 10 - 13 November 1990/22 - 25 Rabiulakhir 1411
20 Islam's destiny : a bridge between east and west Osman Bakar International Seminar on Civilisational Dialogue (2nd : 2-4 Sep 1996 : Kuala Lumpur)
21 Kesenian Islam : suatu perspektif Malaysia Osman Bakar Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara, 1995
22 Pembentukan masyarakat maju dan cabarannya terhadap pembaharuan hukum Islam di Malaysia Osman Bakar Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan (1997 : Kuala Lumpur):
23 Pengukuhan akidah membentuk perpaduan ummah Osman Bakar Kertas-Kertas Kerja Muzakarah “Pendekatan Islam Hadhari : Satu Tinjauan”, 29 April 2010, 14 Jamadilawal 1431 H, bertempat di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
24 Peranan dan pendekatan institusi sosial dalam pembentukan masyarakat berakhlak = The role of social institutions in shaping an ethical society Osman Bakar Seminar Pengukuhan dan Penghayatan Islam (22-24 Dis 1989: Sekudai, Johor
25 Post-9/11 Islamophobia and the future of American Islam Osman Bakar Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2009
26 Prinsip-prinsip kesusilaan ikhtisas dalam Islam Osman Bakar Seminar Ikhtisas Islam Professionalisme dalam Islam (2 Oct 1988: Kuala Lumpur)
27 Relation between Malaysia and Islam in America Osman Bakar ?
28 Religion as a source of peace and unity : the neglected dimension Osman Bakar International Conference Intercultural Discourse Towards Peace and Unity Within ASEAN (2007 : Kuala Lumpur):
29 Shedding light on Islam : opening of IKIM (Malaysian Institute of Islamic Understanding) Osman Bakar ?
30 Spiritual traditions and science and technology Osman Bakar The Human being : perspectives from different spiritual traditions ; papers of the Seminar on the Human Being : Perspectives from Different Spiritual Traditions held in Kuala Lumpur from 4-6 November 1989 (Penang : Aliran, 1991)
31 Takdir Islam : Jambatan peradaban antara timur dengan barat Osman Bakar Khata : The Official Journal Of The Centre For Civilisational Dialogue. Vol. 2 (2006) : 23-40.
32 Tauhid & sains : esai-esai tentang sejarah dan filsafat sains Islam Osman Bakar Bandung Pustaka Hidayah 1994
33 Tawhid and science Osman Bakar Shah Alam : Arah Publication, 2008
34 Tawhid and science : essays on the history and Philosophy of Islamic science Osman Bakar Penang : Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991
35 Tawhid and science : Islamic perspectives on religion and science Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008, 2nd ed.
36 Islam and confucianism: a civilizational dialogue Osman Bakar (editor); co-editor Cheng Gek Nai Kuala Lumpur : University Malaya , 1997
37 ISLAM dan pemikiran sains masa kini Osman Bakar (pnyt.) Petaling Jaya : Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) , 1989
38 Asian Islam in the 21st century Osman Bakar, John L. Esposito and John O. Voll  New York : Oxford University Press, 2008
39 Buddist-Muslim understanding Osman Bakar, M.M. Dheen Muhammad Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, [2002]
40 Muslims and Christians in the new millennium : towards a dialogue for civilisational renewal Seyyed Hossein Nasr ; foreword by Osman Bakar International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2010
41 ETIKA kerja dalam tradisi Islam Seyyed Hossein Nasr terjemahan oleh Nasir Muhamad disunting oleh Osman Bakar Kuala Lumpur: Nurin Enterprise, 1989

 

Bidang Falsafah

No. Nama buku Penulis Sumber  
1 Civilisational renewal : revisiting the Islam hadhari approach : definition, significance, critism, recognition, support, tajdid and future directions / Mohammad  Hashim Kamali ; foreword by Osman Bakar Arah Pendidikan, 2008
2 Asas Falsafah Epistemologi Kuhn: Satu Perbincangan Kritis Osman Bakar Seminar Pemikiran Masa Kini, 26 OGOS 1991
3 Challenges to dialogues of civilizations and ways of overcoming them Osman Bakar Kuala Lumpur : Centre for Civilisational Dialogue, University of Malaya, 2008
4 Civilisational dialogue and its implications for Malaysian society : the path to universalism in the Malaysian consciousness Osman Bakar International Seminar on Civilizational Dialogue (3rd : 15-17 Sep 1997 : Kuala Lumpur)
5 Estetika dalam kehidupan kontemporari Osman Bakar Seminar Status Estetika dalam Kehidupan Kontemporari (8-9 Nov 1997 : Kuala Lumpur)
6 Hierarki ilmu : membangun rangka-pikir Islamisasi ilmu : menurut Al-Farabi, Al-Ghazali, Quthb Al-Din Al-Syirazia Osman Bakar Bandung : Penerbit Mizan, 1997
7 Iqbal and the renaissance in Asia Osman Bakar International Conference on Muhammad Iqbal and the Asian Renaissance (3-5 Jun 1997 : Kuala Lumpur) :
8 Kesenian dari sudut falsafah = (Art from philosophical perspective) Osman Bakar Seminar Islam dan Kesenian (5-8 Nov 1990: Universiti Malaya, Kuala Lumpur) : Paper 6
9 Konsep tamadun Malaysia : kesatuan dalam kepelbagaian Osman Bakar Kongres Kebangsaan Tamadun Malaysia (22-23 Januari 2008 : Kuala Lumpur
10 Malek Bennabi's philosophy of science Osman Bakar International Seminar on Malek Bennabi (1-4 September 1991 : Universiti Malaya)
11 Mewujudkan tamadun ilmu berlandaskan tauhid Osman Bakar Islam : cabaran dan isu semasa, diselenggarakan oleh Ismail Abdul Rahman (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991)
12 Pembinaan semula tamadun Islam : strategi ke arah mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi Osman Bakar Seminar Tamaddun Islam Peringkat Asia Tenggara (19-21 Mei 1992 : Kuching)
13 Pemikiran Islam Malaysia semasa : keperluan kepada pendekatan pengislahan Osman Bakar Kertas-Kertas Kerja Seminar “Kebangkitan Gerakan Islah Di Alam Melayu”, 23-24 Mac 2010, 7-8 Rabiulakhir 1431H bertempat di Dewan Besar, IKIM, Kuala Lumpur
14 Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan S & T Osman Bakar Dewan Kosmik 4(7): 13-15; Jul. 1996
15 Pengaruh pensejagatan terhadap peradaban Osman Bakar Dewan Budaya, 2001
16 Peranan falsafah dalam memajukan peristilahan saintifik Osman Bakar Seminar Penilaian Pelaksanaan Bahasa Malaysia (7-8 Januari 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur).
17 Perkembangan-perkembangan penting dalam pemikiran sains masakini : satu tinjauan umum Osman Bakar Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi).
18 Perspektif kosmologi tasawuf dalam pemikiran kosmologi Melayu Osman Bakar Kosmologi Melayu, editor, Yaacob Harun (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2001)
19 The clash of globalisations and the future of humanity's cultural heritage : a Malaysian perspective Osman Bakar International Conference (2003 : Kuala Lumpur) Kuala Lumpur : Universiti Teknologi MARA, 2005
20 The contemporary need for philosophy as a major source of understanding of pluralism Osman Bakar Regional Conference : Philosophy In The Age of Religious and Cultural Pluralism (2011: Kuala Lumpur
21 The history and philosophy of Islamic science Osman Bakar Cambridge: Islamic Text Society, 1999
22 Traditional Malay thought and globalization Osman Bakar Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu (1-3 Okt 2002 : Kuala Lumpur)
23 Wawasan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 2020 : peranan umat Islam Osman Bakar Simposium Antarabangsa Wawasan Islam Menjelang Abad ke-21. 1991. Kuala Lumpur. Bersempena muktamar sanawi ABIM ke-20 dan ulang tahun ABIM ke-20, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
24 Critique of evolutionary theory : a collection of essays / Essays by Titus Burckhardt ... (et al.) ; Osman Bakar (editor) Kuala Lumpur : The Islamic Academy of Science, 1987

 

Bidang pendidikan

No. Nama buku Penulis Sumber 
1 The empowerment of muslim communities in private higher education : proceeding of the second International Conference on Islam and Higher Education editors : Osman Bakar, Airulamri Amran International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2012
2 Classification of knowledge in Islam Osman Bakar International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University of Malaysia (IIUM), 2006
3 Implikasi gerakan dakwah ke atas sistem pendidikan negara kini Osman Bakar Simposium Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial (17-18 Nov 1989 : Petaling Jaya)
4 Isu-isu dalam pendidikan sivik ke arah kecemerlangan Osman Bakar Institut Kajian Dasar, 1992
5 Kebenaran dan hikmah dalam konsep Ilmu bersepadu Osman Bakar PEMIKIR (3): 100-112; Jan.- Mac 1996
6 Kedudukan dan kepentingan ilmu mantik dalam perkembangan ilmu Osman Bakar ?
7 Pembinaan generasi baru Malaysia dan budaya ilmu Osman Bakar Simposium Kepimpinan Belia Kebangsaan (16-20 Disember 1990 : Petaling Jaya) :
8 Peranan pendidikan sains dalam pembangunan ruhani Osman Bakar Seminar Belia dan Pendidikan (1980: Kuala Lumpur).
9 The role of Islam in higher education policies of Muslim countries Osman Bakar International Conference On Islam And Higher Education : Contemporary Higher Education Needs In Muslim Countries : Defining The Role Of Islam In 21st Century Higher Education (2011 : Kuala Lumpur
10 Modul pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia Osman Bakar, Azizan Baharuddin & Zaid Ahmad (editor) Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2009
11 Contemporary higher education needs in Muslim countries : defining the role of Islam in 21st century higher education Osman Bakar, Eric Winkel, and Airul Amri Amran (editor) Kuala Lumpur, Malaysia : International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia, 2011.

 

Bidang Sains Teknologi

No. Nama buku Penulis Sumber 
1 Transfer of Modern Science and Technology to the MUslim World : proceedings of the International Symposium on "Modern Sciences and the Muslim World" : Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from the Renaissance to the Beginning of the XXth Century Ekmeleddin Ihsanoglu (editor) ; with a foreword by Osman Bakar International Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, Turkey: Istanbul, 2-4 September 1987
2 Fahaman sains dalam Islam Osman Bakar Latihan Kepimpinan Islam Universiti Malaya (26 Nov - 1 Dec 1979 : Kuala Lumpur).
3 Foundational assumptions of modern western science Osman Bakar Seminar Islam dan Sains dalam Pembangunan Tamadun (26-27 Mac 2009 : Universiti Malaya), Paper 12
4 Peranan positif nilai-nilai Islam dalam pembangunan sains dan teknologi Osman Bakar KESTURI 7(1): 9-13; Jan.-Jun. 1997
5 Persoalan mengenai kaedah dalam sains Islam Osman Bakar Falsafah sains daripada perspektif Islam, penyelenggara Baharudin Ahmad (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994)
6 Sains dalam perspektif Islam Osman Bakar Seminar Sains Menjelang Adab ke-21 (30 Nov - 1 Dec 1991 : Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
7 Sains dan teknologi dalam perspektif Islam Osman Bakar AL-MANAR 52-59; Jun 1997
8 The future of Japan-Malaysia relationship in science and technology Osman Bakar JSPS-VCC Seminar on Integrated Engineering (7th : 7-8 December 1998
9 The importance of cosmology in the cultivation of the arts Osman Bakar Seminar Seni Dan Kosmologi : Kosmologi Islam Dalam Kesenian Melayu (1996 : Kuala Lumpur):
10 The philosophy of Islamic medicine and its relevance to the modern world Osman Bakar Pulau Pinang : Sekretariat Falsafah dan Sains Islam, Universiti Sains Malaysia, 1996
11 Sains, teknologi, kesenian & agama perspektif pelbagai agama Osman Bakar dan Azizah Hamzah (editor ) Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 1992
Foto Tokoh

Ketika menghadiri Syarahan Umum, Intellectual Horizons Ketika menghadiri Syarahan Umum, Christian-Muslim Relations
Membentang kertas kerja Forum Pendidikan di Turki Prof. Emeritus Osman Bakar- 3 Mac 2010

Prof. Emeritus Osman Bakar- 13-14 Disember 2010


Prof. Emeritus Osman Bakar sebagai Moderator - 13-14 Disember 2010

Prof. Emeritus Osman Bakar- 1 Mac 2011


Prof. Emeritus Osman Bakar- 29-31 Jan 2010


Ucapan di Seminar Umum tentang impak globalisasi ke atas masyarakat islam semasa

Di seminar umum mengenai Kesan Globalisasi ke atas Masyarakat Islam Semasa

Prof. Emeritus Osman Bakar- Syarahan Umum, Getting to know az


Prof. Emeritus Osman Bakar, 2nd-ICIHE, 14-16 Nov 2011

Prof. Emeritus Osman Bakar menyampaikan cenderamata


Prof. Emeritus Osman Bakar - 20 April 2011

Prof. Emeritus Osman Bakar- 3rd ICIHE


Pengerusi Policy Recommendations and Conference Report, ICIH