Tengku Mohd Azzman Shariffaddeen

Pengenalan

P.Ramlee

(Sumber: www.eece.cu.edu.eg)

Pengenalan

Dr. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen adalah antara perintis bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di Malaysia. Pengasas dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Malaysian Institut of Microelectronics Sistem (MIMOS) Berhad, institusi penyelidikan dan pembangunan berkaitan ICT ini dilahirkan pada 15 Disember 1946 di Kota Bharu, Kelantan. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen menerima pendidikan awalnya di Kota Bharu, Kelantan sebelum meneruskan pelajarannya ke Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak.

Kecemerlangannya dalam bidang akademik telah melayakkannya meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di salah sebuah universiti luar negara. Beliau berjaya memperoleh ijazah pertama dalam bidang kejuruteraan dan kawalan sistem dari Institute of Science and Technology, University of Manchester dan meneruskan pengajian peringkat sarjana serta doktor falsafah juga di universiti yang sama.

Beliau memulakan kerjayanya sebagai demonstator sambilan di Control  Systems  Centre,  University  of Manchester Institute of Science and Technology pada tahun 1972 hingga 1973. Pada tahun 1974, beliau mula mengajar di Universiti Malaya (UM) sebagai pensyarah sementara di Jabatan Kejuruteraan Elektrik sebelum dilantik sebagai pensyarah di jabatan yang sama sehingga tahun 1979. Dalam masa yang sama beliau dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan pada tahun 1975 hingga 1984.

Ketokohan dan kepakarannya dalam disiplin kawalan sistem dan kejuruteraan menyebabkan beliau dilantik sebagai presiden dan ketua pegawai eksekutif (CEO) MIMOS. Walaupun aktif menyumbang dalam pembangunan bidang ICT negara, minatnya dalam dunia pendidikan tidak pernah padam. Beliau dilantik sebagai profesor adjung di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah membentang lebih daripada 70 judul artikel.  

Pada tahun 1984, Dr. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen meninggalkan UM bagi menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamed (kini Tun) untuk membentuk MIMOS. Bermula pada Ogos 1984, beliau telah membentang kertas konsep penubuhan MIMOS kepada perdana menteri dan dipersetujui kabinet pada 17 Oktober 1984. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1985 MIMOS yang diletakkan sebagai salah satu unit di Jabatan Perdana Menteri telah memulakan operasinya.

Beliau yang meneraju MIMOS selama 21 tahun sejak 1984 hingga 2005, telah melalui pelbagai cabaran sebagai satu-satunya institusi penyelidikan dan pembangunan bidang ICT. Di bawah kepimpinannya MIMOS terus memainkan peranan penting dalam pembangunan bidang ICT negara  misalnya dilantik sebagai Setiausaha pertama National IT Council (NITC) pada tahun 1994, MIMOS terlibat dalam pembangunan rangka kerja pembentukan Malaysia’s Multimedia Super Coridor (MSC). Tugasnya sebagai pemimpin di MIMOS bukan sahaja selaku pentadbir, pemimpin tetapi bekas pensyarah ini perlu bertindak selaku pengurus syarikat apabila MIMOS diswastakan pada 2003 kepada MIMOS Berhad.

Beliau terlibat aktif dalam beberapa organisasi profesional dalam dan luar negara. Beliau adalah Felo Kejuruteraan dan Sains Komputer di Akademi Sains Malaysia dan juga felo di Institut Kejuruteraan Malaysia sejak 1992. Beliau juga adalah bekas Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) dan International Institute of Islamic Thought (Malaysia). Selain itu, beliau juga adalah ahli dan lembaga pengarah PERNEC Corporation Berhad.

Beliau turut giat menganggotai beberapa badan berkaitan kejuruteraan dan ICT diperingkat antarabangsa seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers, United State of America, National Council for Scientific Research and Development (NCSRD), ahli lembaga penasihat di International Council for Computer Communications, Amerika Syarikat.

Beliau juga adalah Panel Penasihat bagi Global Alliance for ICT and Development (GAID), di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Timbalan Presiden Orbicom, salah satu rangkaian di bawah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) iaitu Network of Chairs in Communications. Selain itu, beliau juga telah dilantik sebagai penasihat beberapa kumpulan atau syarikat di peringkat antarabangsa iaitu sebagai penasihat bagi Kumpulan Al Aghar  dan ahli kelab New Club of Paris, Perancis.

Beliau juga adalah individu yang bertanggungjawab dalam menubuhkan Multimedia Super Corridor (MSC) selain merangka Agenda Komunikasi Maklumat Kebangsaan atau juga dikenali sebagai National IT Agenda (NITA). Di peringkat antarabangsa, Setiausaha kepada National Information Technology Council (NITC) ini telah dilantik sebagai menganggotai pasukan Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations ICT Task Force) yang bertanggungjawab dalam membangunkan dan memantau pembangunan industri ICT di Asia.  

Tengku Mohd Azzman Shariffadeen telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan dari dalam mahupun luar Negara. Pada tahun 1990, beliau dianugerahkan pingat Johan Setia Mahkota (JSM) dan pingat Panglima Jasa Negara (PJN) pada tahun  1996. Pada tahun yang sama juga beliau telah menerima anugerah dalam 10th Anniversary Recognition Award oleh The Association of the Computer Industry Malaysia (PIKOM). PIKOM juga telah menganugerahkannya IT Achievement Award pada tahun 1992.

Pada tahun 1997 pula, beliau telah menerima anugerah 5th. ASEAN Achievement Award in Information Technology dalam ASEAN Business Forum di atas sumbangan dan kecemerlangannya dalam bidang ini. Selain itu, beliau juga menerima penghargaan daripada institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Pada tahun 1998 beliau dianugerahkan Conferred Honorary Degree of Doctor of Engineering daripada University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST).

Pada tahun 2000 pula beliau telah menerima anugerah IEM (Institution of Engineers Malaysia) Award For Contribution to the Engineering Profession In Malaysia 2000 daripada Institut Kejuruteraan Malaysia. Pada tahun yang sama, beliau turut menerima anugerah Conferred Honorary Degree of Doctor of Engineering daripada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) di atas sumbangan besarnya dalam bidang kejuruteraan di Malaysia.

Selain itu, beliau juga merupakan tokoh berpengaruh dalam bidang sains negara sehingga beliau menerima penghargaan dalam bidang sains daripada institusi pengajian tinggi tempatan. Hal ini dibuktikan apabila beliau dianugerahkan Conferred Honorary Degree of Doctor of Science daripada Universiti Malaya (2001), Universiti Kebangsaan Malaysia (2005) dan Universiti Malaysia Terengganu (2007). 

Selain itu, beliau turut menerima anugerah dalam bidang teknologi maklumat, Conferred Honorary Doctorate in Information Technology daripada Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) pada tahun 2003 dan Conferred Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Computer and Information Engineering daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2006.

Kepakarannya dalam bidang kejuruteraan dan kawalan sistem bukan sahaja telah meletakkannya antara orang berpengaruh dalam Malaysia tetapi juga telah mengubah landskap teknologi maklumat dan komunikasi Malaysia. Penglibatannya dan rakan-rakan seperjuangannya dalam bidang ICT telah merapatkan jurang komunikasi Malaysia dengan dunia luar.

Sumbangannya yang besar dalam bidang ini telah melayakkannya dirinya menerima pelbagai penghargaan dan anugerah dari pelbagai institusi dalam dan luar negara. Walaupun telah bersara daripada perkhidmatan dalam MIMOS dan beberapa institusi penyelidikan namun minat mendalamnya dalam bidang ICT tidak pernah terhenti. Sehingga kini beliau merupakan pengarah di syarikat berkaitan bidang ICT miliknya sendiri.

Biografi Tokoh

Pengenalan

Dr. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen adalah antara perintis bidang teknologi maklumat  dan komunikasi (ICT) di Malaysia. Pengasas dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Malaysian Institut of Microelectronics Sistem (MIMOS) Berhad, institusi penyelidikan dan pembangunan berkaitan ICT ini dilahirkan pada 15 Disember 1946 di Kota Bharu, Kelantan.


Latarbelakang pendidikan   

Tengku Mohd Azzman Shariffadeen menerima pendidikan awalnya di Kota Bharu, Kelantan sebelum meneruskan pelajarannya ke Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak. Kecemerlangannya dalam bidang akademik telah melayakkannya meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di salah sebuah universiti luar negara. Beliau berjaya memperoleh ijazah pertama dalam bidang kejuruteraan dan kawalan sistem dari Institute of Science and Technology, University of Manchester. Beliau meneruskan pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah juga di universiti yang sama.


Sejarah kerjaya

Setelah Berjaya menamatkan pengajian, bapa kepada 5 cahaya mata ini memulakan kerjayanya sebagai demonstator sambilan di Control  Systems  Centre,  University  of Manchester Institute of Science and Technology pada tahun 1972 hingga 1973. Pada tahun 1974, beliau mula mengajar di Universiti Malaya (UM) sebagai pensyarah sementara di Jabatan Kejuruteraan Elektrik sebelum dilantik sebagai pensyarah di jabatan yang sama sehingga tahun 1979. Dalam masa yang sama beliau dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan pada tahun 1975 hingga 1984.

Ketokohan dan kepakarannya dalam disiplin kawalan sistem dan kejuruteraan menyebabkan beliau dilantik sebagai presiden dan ketua pegawai eksekutif (CEO) MIMOS. Walaupun aktif menyumbang dalam pembangunan bidang ICT negara, minatnya dalam dunia pendidikan tidak pernah padam. Beliau dilantik sebagai profesor adjung di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah membentang lebih daripada 70 judul artikel.  

Pengasas MIMOS

Pada tahun 1984, pendidik berfikiran inovatif ini meninggalkan UM bagi menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamed (kini Tun) untuk membentuk MIMOS. Bermula pada Ogos 1984, beliau telah membentang kertas konsep penubuhan MIMOS kepada perdana menteri dan dipersetujui kabinet pada 17 Oktober 1984.

Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1985 MIMOS yang diletakkan sebagai salah satu unit di Jabatan Perdana Menteri telah memulakan operasinya. Beliau yang meneraju MIMOS selama 21 tahun sejak 1984 hingga 2005, telah melalui pelbagai cabaran sebagai satu-satunya institusi penyelidikan dan pembangunan bidang ICT. Di bawah kepimpinannya MIMOS terus memainkan peranan penting dalam pembangunan bidang ICT negara  misalnya dilantik sebagai Setiausaha pertama National IT Council (NITC) pada tahun 1994, MIMOS terlibat dalam pembangunan rangka kerja pembentukan Malaysia’s Multimedia Super Coridor (MSC).

Tugasnya sebagai pemimpin di MIMOS bukan sahaja selaku pentadbir, pemimpin tetapi bekas pensyarah ini perlu bertindak selaku pengurus syarikat apabila MIMOS diswastakan pada 2003 kepada MIMOS Berhad. Sejajar dengan perubahan ini, beliau juga perlu menjadi usahawan dalam mengkomersilkan kepakaran anak tempatan dalam bidang ICT ke peringkat antarabangsa dan meletakkan ICT Malaysia ke tahap yang lebih kompetitif.     

 

Keahlian profesional

Bekas felo Kejuruteraan dan Sains Komputer di Akademi Sains Malaysia juga adalah felo di Institut Kejuruteraan Malaysia sejak 1992, bekas Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) dan International Institute of Islamic Thought (Malaysia). Selain itu, beliau juga adalah ahli dan lembaga pengarah PERNEC Corporation Berhad. Keanggotaannya dalam institusi profesional juga terserlah diperingkat antarabangsa.

Beliau giat menganggotai beberapa badan berkaitan kejuruteraan dan ICT seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers, United State of America, National Council for Scientific Research and Development (NCSRD), ahli lembaga penasihat di International Council for Computer Communications, Amerika Syarikat. Beliau juga adalah Panel Penasihat bagi Global Alliance for ICT and Development (GAID), di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Timbalan Presiden Orbicom, salah satu rangkaian di bawah United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) iaitu Network of Chairs in Communications.

Selain itu, beliau juga telah dilantik sebagai penasihat beberapa kumpulan atau syarikat di peringkat antarabangsa iaitu sebagai penasihat bagi Kumpulan Al Aghar  dan ahli kelab New Club of Paris, Perancis.

Sumbangan dalam bidang ICT

Tokoh bertubuh kecil ini bukan sahaja memainkan peranan besar dalam pembangunan ICT di Malaysia tetapi juga di peringkat Asia. Hal ini dapat dilihat melalui usahanya dalam memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam bidang ICT dengan menubuhkan Multimedia Super Corridor (MSC) selain merangka Agenda Komunikasi Maklumat Kebangsaan atau juga dikenali sebagai National IT Agenda (NITA).

Di peringkat antarabangsa, Setiausaha kepada National Information Technology Council (NITC) ini telah dilantik sebagai menganggotai pasukan Komunikasi dan Teknologi Maklumat, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations ICT Task Force) yang bertanggungjawab dalam membangunkan dan memantau pembangunan industri ICT di Asia.  

 

Anugerah dan penghargaan

Di atas sumbangan dan peranan aktif yang dimainkan dalam meneraju bidang ICT Negara, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan dari dalam mahupun luar Negara. Pada tahun 1990, beliau dianugerahkan pingat Johan Setia Mahkota (JSM) dan pingat Panglima Jasa Negara (PJN) pada tahun  1996.

Pada tahun yang sama juga beliau telah menerima anugerah dalam 10th Anniversary Recognition Award oleh The Association of the Computer Industry Malaysia (PIKOM). PIKOM juga telah menganugerahkannya IT Achievement Award pada tahun 1992. Pada tahun 1997 pula, beliau telah menerima anugerah 5th. ASEAN Achievement Award in Information Technology dalam ASEAN Business Forum di atas sumbangan dan kecemerlangannya dalam bidang ini.

Selain itu, beliau juga menerima penghargaan daripada institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Pada tahun 1998 beliau dianugerahkan Conferred Honorary Degree of Doctor of Engineering daripada University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST). Pada tahun 2000 pula beliau telah menerima anugerah IEM (Institution of Engineers Malaysia) Award For Contribution to the Engineering Profession In Malaysia 2000 daripada Institut Kejuruteraan Malaysia.

Pada tahun yang sama, beliau turut menerima anugerah Conferred Honorary Degree of Doctor of Engineering daripada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) di atas sumbangan besarnya dalam bidang kejuruteraan di Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh berpengaruh dalam bidang sains negara sehingga beliau menerima penghargaan dalam bidang sains daripada institusi pengajian tinggi tempatan. Hal ini dibuktikan apabila beliau dianugerahkan Conferred Honorary Degree of Doctor of Science daripada Universiti Malaya (2001), Universiti Kebangsaan Malaysia (2005) dan Universiti Malaysia Terengganu (2007). 

Selain itu, beliau turut menerima anugerah dalam bidang teknologi maklumat, Conferred Honorary Doctorate in Information Technology daripada Universiti Tun Abdul Razak (UNITAR) pada tahun 2003 dan Conferred Honorary Degree of Doctor of Philosophy in Computer and Information Engineering daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2006.

 

Kesimpulan

Kepakarannya dalam bidang kejuruteraan dan kawalan sistem bukan sahaja telah meletakkannya antara orang berpengaruh dalam Malaysia tetapi juga telah mengubah landskap teknologi maklumat dan komunikasi Malaysia. Penglibatannya dan rakan-rakan seperjuangannya dalam bidang ICT telah merapatkan jurang komunikasi Malaysia dengan dunia luar.

Sumbangannya yang besar dalam bidang ini telah melayakkannya dirinya menerima pelbagai penghargaan dan anugerah dari pelbagai institusi dalam dan luar negara. Walaupun telah bersara daripada perkhidmatan dalam MIMOS dan beberapa institusi penyelidikan namun minat mendalamnya dalam bidang ICT tidak pernah terhenti. Sehingga kini beliau merupakan pengarah di syarikat berkaitan bidang ICT miliknya sendiri.

Rujukan

  • http://www.iais.org.my/e/index.php/events-sp-1744003054/recent-events/177-science-and-technology-in-contemporary-islam-trends-and-possibilities.html  (17 Oktober 2013)
  • http://www.fstc.org.uk/node/58 (17 Oktober 2013)
  • http://www.mimos.my/wp-content/uploads/2011/05/MIMOS-25th-Anniversary-News-Release_-5-May-2011_FINAL.pdf (17 Oktober 2013)
  • Tengku Azman Shariffadeen. 2013. Latar belakang diri. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Bibliografi Penulisan Tokoh

1. Bibliografi Penulisan Oleh Tengku Mohd Azzman Shariffadeen

No. Tajuk Penulis Penerbit Lokasi 
1 Knowledge and ICT for development and poverty eradication / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (29 May 2008 : University Malaya, Kuala Lumpur), Paper 3 (31p.), Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (2008 : Kuala Lumpur) UM
2 OICNETWORKS : making space for the Ummah  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Kuala Lumpur International Summit on Islamic Banking & Finance (19-21 Feb 2001 : Kuala Lumpur) : Paper 11 (45p.) UM
3 Bangsa Malaysia baru - erti kemerdekaan dalam dunia rangkaian berjaring / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (11-13 Sep 2000 : Kuala Lumpur) : Vol.3 Paper 49 (8p.) UM
4 Addressing the information divide : improving quality of life / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Global Knowledge Conference (2nd : 7-10 Mar 2000 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 4 (20p.) UM
5 The changing world : ICT & governance / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Consultative Workshop on GKII Themes (15 Jun 1999 : Kuala Lumpur) : Paper 1 (19p.) UM
6 ICT for the next millennium : smart partnerships in an Internetworked world / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  International Conference on Information Technology (8-10 Sep 1999 : Kuala Lumpur) : Vol. 2 Paper 19 (13p.) UM
7 Information technology development in Malaysia - focus on Malaysia's Multimedia Super Corridor / Tengku Datuk Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Malaysia today (Petaling Jaya : Asian Strategy & Leadership Institute, 1997) : 275-279. UM
8 [Ulama' dan cabaran era megamaya] / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kongres Kebangsaan Dinamisme Ulama' Menghadapi Abad Baru (25-27 Jul 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 6 (14p.) UM
9 Muslim communities and the challenge of economic and technological modernization  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Seminar on Knowledge and the Issue of Islamization (30-31 May 1997 : Shah Alam) : Paper 3 (20p.) [for unpublished] UM
10 Penglibatan masyarakat Islam dalam pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet : Agenda Umat Islam (25-26 Mar 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 2 (22p.). UM
11 Orang Melayu dan cabaran era globalisasi telekomunikasi /  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar Peradaban Melayu (1-3 Mar 1997 : Bangi) : Paper 10 (17p.). UM
12 Orang Melayu dan cabaran era globalisasi telekomunikasi (abstrak) Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar Peradaban Melayu (1-3 Mar 1997 : Bangi) : Paper 9 (4p.). UM
13 Acculturation of information technology towards the development of a civil society  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Multimedia Digital : Memenuhi Keperluan Maklumat Negara Menjelang Abad Ke-21 (19-21 Nov 1996 : Kuala Lumpur) : Vol.1, Paper 13. UM
14 The economic, social and cultural consequences of the new communivcations era for developing nations : the emergence of knowledged-based global economy Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. MIMOS IT Papers, no. 9 (Jun 1995) : 1-4. UM
15 Strategic planning and management of information technology in Malaysia / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. MIMOS IT Papers, no. 8 (Jun 1995) : 1-4. UM
16 Perancangan ke arah akulturasi maklumat Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Penggunaan dan Perkongsian Maklumat Elektronik (24 May 1995 : Serdang) : Paper 2. UM
17 Moving towards more intelligent use of human intelligence / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. INFOTECH Malaysia Conference (1-3 Nov 1995 : Kuala Lumpur): (13p.) UM
18 Information technology & the knowledge paradigm : implications for physics education and research : [abstract] / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Serdang : Dept. of Physics, Universiti Pertanian Malaysia, 1994.National Conference on Physics (1993 : Serdang) UM
19 Information technology and development : Malaysia's experience / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen SOURCE: MIMOS IT papers, no. 2 (1994) : 1-10 UM
20 Strategic planning and management of IT in national context : the Malaysian experience [abstracts]  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. International Conference on Information Technology (9-12 August 1994 : Kuala Lumpur). Proceedings... (Kuala Lumpur : Gabungan Komputer Nasional Malaysia, 1994) : (1p.). UM
21 Information technology and information networking for integrated rural development / Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan and Jallaludin Abd. Malek Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Konvensyen Pemindahan Teknologi, 28-30 Jun 1992, Pulau Langkawi., Konvensyen Pemindahan Teknologi, (1992 : Pulau Langkawi). UM
22 Information technology and information networking for integrated rural development   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan and Jallaludin Abd. Malek Kuala Lumpur : MARDI, Jabatan Pertanian, 1992., Konvensyen Pemindahan Teknologi, 28-30 Jun 1992, Pulau Langkawi., Konvensyen Pemindahan Teknologi, (1992 : Pulau Langkawi). UM
23 Teknologi (dalam konteks reformasi pendidikan)  Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen & Hairudin Harun Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992,Pendidikan tinggi sains: ke arah reformasi pendidikan. Disunting oleh Mohd. Yusof Hj. Othman & Khalijah Mohd. Salleh., Kertas-kerja Seminar yang diadakan pada 10-12 November 1991 di Genting Highlands. UM
24 Information technology and the Malaysian development paradigm. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020 (3-4 July 1992 : Kuala Lumpur) : 121-143. UM
25 Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara?  Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen. Seminar Cabaran IT kepada Perkhidmatan Maklumat (22-24 Jun 1992 : Johor Bahru) : (11p.),  MIMOS IT papers, no. 3 (1994). [TK7885 A1MIP]. UM
26 Information technology and rural development   Mohd Azzman Shariffadeen and Saiyed Rasol bin Tuan Muda. Asian Conference on Technology for Rural Development, 12-14 August 1991 (3rd : 1991 : Kuala Lumpur), Asian Conference on Technology for Rural Development, (3rd : 1991 : Kuala Lumpur.) UM
27 Human resource management and technology development in the information age   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, S. Karthyeni and Roslan Ahmad.  Seminar on Human Resource Management (10-11 September 1991 : Petaling Jaya)., Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Seminar on Human Resource Management (1991 : Petaling Jaya). UM
28 Development of institutional and national capacity for R & D in microelectronics and information technology   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA dalam Rancangan Malaysia Ke 5 : Sektor Perindustrian (20-24 Dis 1991 : Universiti Utara Malaysia, Kedah Darulaman), Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA dalam Rancangan Malaysia Ke 5 : Sektor Perindustrian (1991 : Universiti Utara Malaysia, Kedah Darulaman). UM
29 Concepts and strategies in information technology : the knowledge dimension  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar & Workshop on Information Technology (15-17 Jan 1991 : Genting Highlands) : (17p.) UM
30 Human resource strategies or technological growth in the age of information technology  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, S. Karthiyeni, Roslan Ahmad. Regional Conference on Informatics Human Resource Development (2-4 Jul 1991 : Kuala Lumpur) : (22p). UM
31 Telecommunication and data service for agricultural development   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol Tuan Muda. Serdang : Persatuan Alumni Universiti Pertanian Malaysia, 1990, Seminar on Sixth Malaysia Plan : Agricultural Policies and Strategies (16-17 Jul 1990 : Kuala Lumpur). Edited by Abdul Aziz S. A. Kadir ... et al. UM
32 Budaya penyelidikan dan pembangunan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson). UM
33 Pelancaran projek JARING Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Institut Sistem Mikroflektronik Malaysia (MIMOS), UM
34 Strategi penyelidikan dan pembangunan MIMOS dalam tahun 90-an Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson). UM
35 Merekabentuk sebuah perisian komputer untuk pembelajaran   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Mohd. Salleh Wan Abu Bakar & Norashidah Md. Din. Bangi : Jabatan Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988,  Seminar Sains Komputer (2nd: 1988: Bangi) UM
36 Educating engineers in the concepts of software engineering: the case of developing on authoring system   Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kuala Lumpur : The Association for Engineering Education in Southeast Asia, 1988 UM
37 Information technology, education and developing countries,    SOURCE: International Seminar on the Application of Communication Technology in Education Among Developing Countries (7-8 Dec 1987:Bangi) UM
38 Conceptual trends in the physical sciences and their impact upon the scientific paradigm  Ahmad Fauzi Mustafa & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi) : 31 UM
39 Critical issues in engineering curriculum development  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: National Seminar on Engineering Education (29-30 Apr 1986: Kuala Lumpur), edited by: Baharuddin Ali (Kuala Lumpur : Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya) : 26- UM
40 Computer-aided instruction (CAI) - courseware development : a state of the art review  Hong-Yong Yong, Mashkuri Yaacob and Tengku Mohd Azman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (1985 : Kuala Lumpur). Proceedings. UM
41 UNILAN - an experimental UNIX based local area network  Chandra Elamvazuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Maskuri Yaacob SOURCE: Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (4th-5th April 1985 : Kuala Lumpur). Proceedings. UM
42 Microcomputers for education and research in the applied sciences: problems and prospects   SOURCE: Simposium Penyelidikan dan Perkembangan dalam Sains Fizis dan Gunaan (1984: Bangi), disunting oleh Mazlan Othman, Mohd. Tusirin Mohd. Nor & Ahyar Idris (Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989) : 55-62. UM
43 Perlaksanaan dan kemampuan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam bidang kejuruteraan   Wan Abu Bakar Wan Abas & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. paper 2, SOURCE: Seminar Pelaksanaan Bahasa Malaysia, 4-5 Feb 1983, Pulau Pinang UM
44 A vertical axis water turbine foe electricity generation andwater pumping  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Abu BakarWan Abas & Mohamed Awang Lah. SOURCE: Seminar Serantau Teknologi Air ke Arah Pembangunan Desa,1982, Serdang UM
45 Mengembalikan sains kepada Islam.   SOURCE: Seminar Intelek Islam di Malaysia (2nd: 24-26 May 1982 : Bangi) : Paper 2. UM
46 The digital computer as a multipurpose laboratory instrument Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.     UM
47 Responses to modern technology : the case of educating the technologists   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: ASAIHL Seminar on Modern Technology in ASAIHC Universities (16-17 Oct 1981: Kuala Lumpur). Vol.1, paper 14. UM
48 Sains dan teknologi untuk pembangunan  Tengku Azzman Shariffadeen. Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam (10-12 Mar 1981: Bangi). UM
49 Computer-aided instruction (CAI) - courseware development : a state of the art review Hong-Yong Yong, Mashkuri Yaacob and Tengku Mohd Azman  Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (1985 : Kuala Lumpur). Proceedings. UM
50 The Malaysian Electronics Industry : Transition and transformation   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Malaysian Institute of Microelectronic System, PNM
51 Perancangan ke arah akulturasi maklumat   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen SEMINAR PENGGUNAAN DAN PERKONGSIAN MAKLUMAT ELEKTRONIK (1995 : Serdang, Selangor): 15ms PNM
52 Information technology and the Malaysian development paradigm / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen KONGRES "MENJELANG ABAD 21 : ISLAM DAN WAWASAN 2020" (1992 : Kuala Lumpur): 121-143p PNM
53 MIMOS : quest for greater progress    Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
kertas seminar- KHIDMAT 9: 38-40; Mei 1993
PNM
54 Improving service delivery systems   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
PWD INTERNATIONAL SEMINAR ON REENGINEERING PWD FOR THE 21ST CENTURY (1995 : Kuala Lumpur): 16p.
PNM
55 Addressing the information divide : improving quality of life   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
GLOBAL KNOWLEDGE CONFERENCE GKII (2nd : 2000 : Kuala Lumpur): 5p.
PNM
56 Mapping the new Malaysian : the meaning of independent in an internetworked world   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
KUMPULAN KERTAS KERJA SEMINAR PENGHAYATAN DAN PENGUKUHAN KEMERDEKAAN MALAYSIA, Kuala Lumpur, 11-13 September 2003 p. 239-244
PNM
57 Microelectronics, information technology and society  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,
PNM
58 Acculturation of information technology towards the development of a civil society   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PERPUSTAKAAN MULTIMEDIA DIGITAL: MEMENUHI KEPERLUAN MAKLUMAT NEGARA MENJELANG ABAD KE 21 (1996 : Kuala Lumpur): 21p.
PNM
59 Bangsa Malaysia baru : erti kemerdekaan dalam dunia rangkaian berjaring   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Seminar & Forum Perdana Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (2000 : Kuala Lumpur): 12ms
PNM
60 Knowledge systems for sustainable innovation : a pragmatic approach / Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
[PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT, ICKM 2005 held in Kuala Lumpur, 7-9 July 2005] p. 1-43
PNM
61 Strategic planning and management of information technology in Malaysia   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,
PNM
62 The economic, social and cultural consequences of the New Comunicatin Era for developing nations : the emergence of the knowledge-based global economy   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems
PNM
63 Information technology and social change  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
2020 1(2): 14-15; Feb. 1993
PNM
64 The economic, social and cultural consequences of the new communications era for developing nations : the emergence of the knowledge-based global economy   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
A SEMINAR ON GLOBAL INFORMATION NETWORKING FOR LIBRARY APPLICATION (1994 : Kuala Lumpur): 11p.
PNM
65 Moving towards more intelligent use of human intelligence : information technology policy planning and its implications   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
INFOTECH 95 CONFERENCE (1995 : Kuala Lumpur): 13p.
PNM
66 Information technology and work in the National Development Perspective  S.Karthyeni & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,

PNM
67 The Malaysian electronics industry-transition and transformation   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems
PNM
68 Information technology and development-Malaysia's experience   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic System,

PNM
69 Information technology and the Malaysian development paradigm   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic System,

PNM
70 Information technology and the knowledge paradigm in Malaysian development   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,

PNM
71 Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara?  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,

PNM
72 moving towards more intelligent use of human intelligence  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,

PNM
73 Improving service delivery systems  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,

PNM
74 Information technology and rural development   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Saiyed Rasol Tuan Muda Artikel/Kertas Seminar
TELEKOM JOURNAL 4(1): 19-24; June 1992
PNM
75 ICT for the next millennium : Smart partnership in an internetworked world   Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
(1999 : Kuala Lumpur) 5p.
PNM
76 A vertical axis water turbine for electricity generation and water pumping  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Abu Bakar Wan Abas, Mohamed Awang Lah Artikel/Kertas Seminar
[20]p.
PNM
77 MIMOS : quest for greater progress  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia, KHIDMAT 9: 38-40; Mei 1993,  PNM
78 Pendekatan islam dalam pendidikan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV OPAC DBP
79 Sains, teknologi dan pembangunan manusia Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV OPAC DBP
80 Information technology and the Malaysian development paradigm Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020 OPAC DBP
81 Kaedah-kaedah sains dan penyesuaiannya dengan falsafah islam Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV OPAC DBP
82 Conceptual analysis in the pysical sciences and their impact upon the scientific paradigm Ahmad Fauzi Mustafa, Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Pertemuan Editor IV OPAC DBP
83 Information Technology And The Malaysian Development Paradigm  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  kertas kerja: Institut sistem Mikro elektronik Malaysia (MIMOS).  ANM
84 Mimos IT papers  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  [Kuala Lumpur] : Malaysian Institute of Microelectronic Systems (Kongres Menjelang Abad 21 : Islam dan Wawasan 2020 at PWTC, Kuala Lumpur, 3-4th July, 1992 ; "Second International Conference on Computer Technology In Service of Islam Organisations, at Le Baron Hotel,San Jose, California, 25-26 April, 1992 and "Seminar Cabaran IT Kepada Perkhidmatan Maklumat Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 22-24 Jun, 1992) UKM
85 MIMOS : IT papers   Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Dr Mohamed Arif Nun Kuala Lumpur : MIMOS ,  KIK, PNM
86 Pioneering Spirit : Collection of Keynote, Addresses, Speeches, Mindmaps by tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen/ MIMOS tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen Bukit Jalil: MIMOS, 2005 KIK, PNM
87 Proceedings of Seminar on National IT Agenda Turning Ripples into Tidal Waves, 26 October 1998, Universiti Utara Malaysia  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Seminar on National IT Agenda Turning Ripples Into Tidal Waves (1998 : Sintok) KIK, PNM
88 Peranan wanita dalam memajukan agenda teknologi maklumat negara  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Ceramah di Majlis Perhimpunan Hari Wanita 1997 KIK, PNM
89 The national IT policy and the role of IT in national defense   Zamri Mohamed, Tengku Azzman Shariffaddin Kuala Lumpur : UTM, 1996 KIK, PNM
90 NITC sets up commitee for demonstrator apps   A. Shukor Rahman, Tengku Azzman Shariffaddin PC MAGAZINE MALAYSIA 1394-8466 2(4): 9; June 1997 KIK, PNM
91 Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia : 11-13 September 2000, Hotel Istana, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur/ anjuran Arkib Negara Malaysia & Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Mohd. Azzman Shariffadeen, ANM,KKKP  Seminar Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (2000 : Kuala Lumpur) KIK, PNM
92 Pioneering Spirit : Collection of Keynote, Addresses, Speeches, Mindmaps by  tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen Bukit Jalil: MIMOS, 2005 KIK, PNM
93 Information technology and work in the national development perspective.  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen & S. Karthyeni Kuala Lumpur MIMOS 1995 MOSTI HQ
94 Startegic planning and management of information technology in Malaysia  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Kuala Lumpur MIMOS 1995 MOSTI HQ
95 Malaysian electronics industry transition and transformation  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Bangkok: ASEAN Communication on Science and Technology, 1993 MOSTI HQ
96 Information technology and the Malaysian development paradigm Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Kuala Lumpur MIMOS 1994 MOSTI HQ
97 Information technology and development Malaysia's experience Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Kuala Lumpur MIMOS 1994 MOSTI HQ
98 Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara? Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Kuala Lumpur MIMOS 1994 MOSTI HQ
99 Innovatory approaches in education and training of engineers and higher technicians in Malaysia  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal of Engineering Education in Southeast Asia, v.6, December 1976: pp. 62-69 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
100 Sains, teknologi dan Pembangunan manusia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Pembangunan manusia, Melaka : ITM, 1986 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
101 Information technology and the Malaysian development paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
102 Information technology and the knowledge paradigm in Malaysian development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
103 Strategic planning and management of information technology in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
104 The economic, social and cultural consequences of the new commmunications era for developing nations : the emergence of the knowledge - based global economy  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
105 Improving service delivery systems  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1996 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
106 Moving towards more intelligent use of human intelligence  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1996 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
107 Information technology and development : Malaysia's experiance  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
108 The national IT policy and the role of IT in national defense Zamri Mohamed & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : UTM, 1996 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
109 Information technology and work in the national development perspective  Karthyeni, S. & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995 Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
110 Computer-Aided Design of Multivariable Sampled-data Systems N Munro & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen IEE Conference Proceedings No.96, 1973, pp 133-140. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
111 Design of Sampled-data Multivariable Control Systems Using the Inverse Nyquist Array Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & N Munro  Int. J. Control, 1975, Vol.22 No.3, pp 297-311. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
112 Innovatory Approaches in Education and Training of Engineers and Technicians in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen   J. Eng. Educ. In SEA, Vol. 6 No. 8, December, 1976, pp 62-69. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
113 A Review of Classical Control Theory with some Modern Extensions, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
114 Balancing a Ball on an Arc by Feedback Control, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
115 Teknologi – Satu Penilaian Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramli Musa Seminar Sains, Islam, Akademi Sains Islam Malaysia, Kuala Kangsar, 14-18 Disember 1977. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
116 The Control of Multivariable Systems Containing Time Delays Using Smith Predictors Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & D.G. Fisher Report DC-21, Coordinated Science Laboratory, University of Illionis at Urbana-Champaign, January, 1979. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
117 Sains dan Akhlak Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Diskusi, Jilid 5:4, April/Mei 1980, hal. 2-5. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
118 Menerapkan Nilai-nilai Islam dalam Pengajian Sains Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Al-Islam, Feb. 1981, hal.19-23. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
119 The Pros and Cons of Having a Code of Ethics for Professionals Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  IEM Bulletin, Vol. 1981 No. 2, February,  pp 19-20. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
120 A Realtime Minicomputer in Engineering Teaching and Research,  Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding International Conference On Computing for Development, AIT, Bangkok, 25-28 August, 1981. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
121 Responses to Modern Technology – The Case of Educating the Technologists Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Proceeding ASAIHL Seminar on Modern Technology in ASAIHL Universities, Kuala Lumpur, 16-17 October, 1981. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
122 Engineering and Administrative Applications of an Interactive Minicomputer System Khalid Mohd Nor, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding Computer Symposium, 1981, UKM, Bangi, 9-10 December, 1981. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
123 Sains dan Teknologi untuk Pembangunan Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, 1981 (juga diterbitkan dalam Al Islam, Mei hal. 3-7 dan Jun 1981, hal.15-20.) KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
124 A Vertical Axis Water Turbine for Electricity Generation and Water Pumping Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Wan Abu Bakar & Mohamed Awang Lah Proceeding Regional Seminar on Water Technology for Rural Development, UPM, Serdang, 19-22 January, 1982. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
125 The Digital Computer as a Multi-purpose Laboratory Instrument Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding AEESEA Group Meeting on Instrumentation and Process Control, Singapore, 2-6 February, 1982. (Published in J. Eng. Educ. SEA, vol. 12 no. 1, Apr 1982, pp 25-29.) KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
126 Perlaksanaan dan Kemampuan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pengantar dalam Bidang Kejuruteraan, Wan Abu Bakar Wan Abas & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Perlaksanaan Bahasa Malaysia, Persatuan Bahasa Malaysia, USM, Pulau Pinang, 4-5 Februari 1983. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
127 A Programme of Industrial Training for Engineering Students Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Wan Abu Bakar Proceeding Third World Conference on Cooperative Education, Melbourne, 21-25 February, 1983 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
128 Computer-Aided Design Facilities for Education and Research in Feedback Control Systems,  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Chandran Elamvasuthi Journal Engineering Education SEA, Vo;. 14, No. 1, June 1984, pp 15-22. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
129 Microcomputers for Education and Research in the Applied Sciences – Problems and Prospects Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding of the National Symposium on Research and Development in the Physical and Applied Sciences, UKM, Bangi, 18-20 September, 1984, pp 55-61. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
130 Software Design for a UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding International Computer Symposium, Tamkang University, Taipei, 10-12 December, 1984, pp 967-973. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
131 Communication Software for a UNIX Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Third Franco-Southeast Asia Mathematics Conference, Kuala Lumpur, May 13-24, 1985. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
132 Kaedah-kaedah Sains dan Penyesuaiannya dengan Falsafah Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Falsafah dan Sejarah Sains Islam, UKM, Julai 20, 1985. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
133 Network Architecture for UNIX Machines Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Computer Communication Asia ’85, December 3-5, Singapore. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
134 UNILAN – An Experimental UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. No. 1, 1985, pp 12-21. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
135 Computer Aided Instruction (CAI) Courseware Development – A State of the Art Review Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. 1, 1985, pp 73-81. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
136 Formulation of Steady-State and Dynamic Models for an Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal, Institution of Engineers, Malaysia, 1985, No. 37 pp 17-27. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
137 Critical Issues in Engineering Curriculum Development,  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen National Seminar on Engineering Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, April 29-30, 1986. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
138 Software Tools for Computer Aided Instruction Courseware Development Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding EDUCOM ’86: Impact of Microcomputers on Education – Issues and Techniques, Ngee Ann Polytechnic, Singapore, 21-24 May, 1986, pp 129 – 13 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
139 R&D Strategies for Electronics Industry Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Seminar on Developing Strategy and Policy of Third World Electronics Industry, Tsing Hua University, Beijing, 27-30 October, 1986. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
140 A Personal Computer for the Modelling and Control of an Evaporator Masjuki Hasan, Mohd Zaki Abdul Muin, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding UNESCO Regional Seminar on Instrumentation, Jakarta, 18-20 November, 1986 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
141 System Software for a Network of Mini and Microcomputers  Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvazuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding First JSPS/VCC Seminar on Integrated Engineering, USM, Penang, 1-2 December, 1986, pp 321-324. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
142 Conceptual Trends in the Physical Sciences and Their Impact upon the Scientific Paradigm Ahmad Fauzi Mustafa & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding Seminar on Current Issues in Science, Islamic Academy of Science (ASASI), UKM, 13-14 June, 1987. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
143 Design of a Run-of-Stream Vertical Axis Turbine for Electricity Generation and Its Test System Wan Abu Bakar Wan Abas, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Awang Lah Jurnal Fakulti Kejuruteraan, Jilid 23, 1987, hal 2-7. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
144 An Implementation of a UNIX Network Communication Software Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceedings of Tencon 87 IEEE Region 10 Conference on Computers and Communications Technology Towards 2000, Seoul, 25-28 August, 1987, pp 872-877. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
145 Information Technology, Education and Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address presented at UNESCO-UKM International Seminar on the Application of Communication Technology in Education among Developing Countries, Bangi, 7 December, 1987. Published in Akademika, 32 & 33, Julai 1988, pp 11-20. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
146 Merekabentuk sebuah Perisian Komputer untuk Pembelajaran Norashidah Md. Din & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Wan Mohd Salleh Siri Seminar Sains Komputer II: Inovasi Komputer di Malaysia, 6-7 April 1988, Jabatan Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
147 Educating Engineers in the Concepts of Software Engineering – the Case of Developing an Authoring System Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen AEESEA Regional Conference on Engineering Education, APDC, Kuala Lumpur, 6-8 June, 1988. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
148 Microelectronics, Information Technology and Society Tengku Mohd Azzman Shariffadeen First Raja Tan Sri Zainal Lecture, Institusi Jurutera Malaysia/MIMOS, PWTC, 17 September, 1988 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
149 ASEAN Strategic Alliances and Precompetitive Cooperation in Microelectronics Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Arif Nun 2nd Science and Technology Week, Manila, Jan/Feb 1989 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
150 Membina Paradigma Pembangunan yang Berteraskan Sains dan Teknologi Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Bengkel Peranan Sains dan Teknologi dalam Pembangunan, Penasihat Sains/MIMOS, 25 Mac 1989 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
151 Integrating Science and Technology in National Development – the Malaysian Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Technological Integration in Islamic Countries, Federation of Engineering Institutions of Islamic Countries, Cairo, 27-29 May 1989. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
152 Recursive Identification of a Double-Effect Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin, Siti Fatimah Siraj,Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Mashkuri Yaacob & John Sutanto Fourth International Conference on Mechanical Engineering and Technology, 21-23 March 1989, Cairo. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
153 Computers in Education – Now and In the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Keynote Address, EDUCOM ’89 – National Symposium on Computers in Education, Malaysian Council for Computers in Education and Faculty of Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, 16 November 1989. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
154 A Survey of Unix-Based Local Area Network Systems, ASEAN  Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal of Science and Technology for Development, 6(2), 1989, pp 15-45. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
155 Promoting Telecommunication and Data Services in Developing Countries: the Stake-holders and their Roles Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Atwater Institute Meeting on the Role of Telecommunication and Data Services in Economic Development, Montreal, Canada, 13-16 March, 1990. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
156 Telecommunication and Data Services for Agricultural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol bin Tuan Muda Seminar on the Sixth Malaysia Plan: Agricultural Development Policies and Strategies, Universiti Pertanian Malaysia Alumni Association, 16-17 July 1990, Kuala Lumpur KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
157 Telematics, Education and Development – A Developing Country Perspective of Issues and Strategies Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding 10th International Conference on Computer Communication, 4-9 November 1990, New Delhi, pp 70-73 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
158 Microelectronics in Malaysia – Present Status and Future Prospects, Expert Group Meeting on The Design, Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen et al Manufacture and Application of Microelectronic Components, 4-8 March 1991, Kuala Lumpur, MIMOS/Unido/UNDP KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
159 Information Technology and Development in the Islamic World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Lecture II, 2nd FEIIC General Assembly and Conference on Technological Development Development for the Islamic Countries – Issues and Options, 24-27 April 1991, Kuala Lumpur. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
160 Telematics and Development Planning in the Developing World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding AFRICOM-CCDC 91, 3rd Conference on Computer Communications, Tunis, 21-23 May 1991. Published in F Kamoun and L Pouzin (eds), Computer Communications, North-Holland, Amsterdam, 1991, pp 251-261 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
161 Human Resourse Strategies for Technological Development in the Age of Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, S Karthyeni & Roslan Ahmad Regional Conference on Informatics Human Resourse Development, MAMPU/INTAN/Unesco, 2-4 July 1991, Kuala Lumpur. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
162 Technology Development and the Malaysian Electronics, Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Opening Address, International Microelectronics and Systems 91 Conference, Kuala Lumpur, 24-26 July 1991. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
163 Information Technology and Rural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol Tuan Muda Asia Tech 91- Third Asian Conference on Technology for Rural Development, MOSTE/COSTAM/FASAS, 12-14 August 1991, Kuala Lumpur KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
164 Information Technology growing in Importance Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Business Times Special Focus on “Towards Meeting vision 2020”, August 30, 1991, pp 28-29 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
165 Human Resource Management and Technology Development  in the Information Age Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, S Kartheyeni & Raslan Ahmad Seminar on Human Resource Management, Faculty of Business Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 10-11 September 1991 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
166 Information Technology and Education – the Emerging Malaysian Scenario Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote address, National Symposium on Educational Computing, Malaysian Council for Computers in Education, UPM, Serdang, 19 November 1991 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
167 Development of Institutional and National capacity for R&D in Microelectronics and Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA Sektor Perindustrian, Universiti Utara Malaysia, 21-24 Disember 1991 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
168 Information Technology and Development – Malaysia’s Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Second International Conference of Computer Technology in the Service of Islam, San Jose, 25-26 April, 1992, Association of Muslim Scientists and Engineers KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
169 Perlukah Satu Dasar Teknologi Maklumat Negara? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Cabaran IT kepada Perkhidmatan Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 22-24 Jun, 1992 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
170 Information Technology and the Malaysian Development Paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020, Institut Kefahaman Islam Malaysia, 3-4 Julai, 1992, PWTC, Kuala Lumpur. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
171 Pembangunan Melalui Sains dan Teknologi (dalam konteks Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting) Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting), Pendidikan Tinggi Sains – Ke Arah Reformasi Pendidikan, hal 61-84, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
172 Information Technology and Social Change Tengku Mohd Azzman Shariffadeen 2020, Vol.1 No.2, February 1993, pp 14-15. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
173 MIMOS: Quest for Greater Progress Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Khidmat, Vol.9, May 1993, pp 38-40 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
174 Historical Development of Control Theory and the Use of Computers in Process Control Mohd Zaki Abdulmuin, Mashkuri Yaacob, Siti Fatimah Siraj & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol.10 No.1, 1993, pp 25-35. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
175 Building Competitiveness in Telecommunication Industry – A MIMOS Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan & S Karthyeni, MIGHT Consultation 93, ISIS, 21-23 July, 1993 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
176 The Malaysian Electronics Industry – Transition and Transformation Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Microelectronics and Systems Conference 93, PWTC, Reed Exhibition Services and MIMOS, 11-13 August, 1993, also published in ASEAN J on S&T, Vol. 10 No.2, 1993, pp 1-11. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
177 Information Technology and Work in the National Development Perspective S Karthyeni & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Computers and Office Workers: Social and Health Implications, Women’s Studies Unit UPM and Women’s Development Collective, UPM, 2-3 November 1993. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
178 Strategies for the Development of the Telecommunications Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Shahrulzaman Hassan National Seminar on Telecommunications in Conjunction with World Telecommunications Day, Ministry of Energy, Telecommunications and Post/ISIS Malaysia/ASLI, 17-18 May 1994, Hotel Istana, Kuala Lumpur. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
179 Information Technology and the Knowledge Paradigm in Malaysian Development in Malaysian Development Experience – Changes and Challenges Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Intan, Kuala Lumpur, 1994, pp 531 – 550. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
180 The Economic, Social and Cultural Consequences of the New Communications Era for Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address Delivered At The IIC Pre-Conference Of Southern Country Interests, Visions Of The Next Communication Era - A Southern Perspective, Information Highways – Paths To Development? Tampere, Finland, 3-4 September 1994. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
181 Improving Service Delivery Systems, National Seminar on the Public Service – New Dimensions for the 21st Century Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Intan/Mampu/CAPAM, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 1 September 1995. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
182 Moving Towards More Intelligent Use of Human Intelligence, Information Technology Policy Planning and Its Implications, Infotech Malaysia 1995 Tengku Mohd Azzman Shariffadeen NITC/MIMOS, PWTC, Kuala Lumpur 1-3 November 1995. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
183 Ethical and Moral Issues in the Development and Application of Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Islam, Science and Technology, IKIM, Kuala Lumpur, 18-19 December 1995. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
184 The Politics of Science and Technology: The Malaysian Experience and A Way Forward Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun First International Conference: The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development, Jakarta, 6-8 December 1996 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
185 Leading Asia into the Information Superhighway Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Skyways, Highways and Corridors: Asia’s Communication Challenges (AMIC), Nikko Hotel, Kuala Lumpur, 19-21 June 1997. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
186 Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramesh Kumar Nadarajah APEC Conference on Information Literacy ’97, November 4-7, 1997, Tokyo, Japan KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
187 Nurturing the Development of Cyber Communities: Will Asia be in Conflict with the West? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Global Information Summit by Nihon Keizai Shimbun, Inc (Nikkei) Tokyo,  Japan, 10 March 1998. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
188 Information Technology Development for the Muslim Countries – Challenges for the 21st Century, Seminar on Improving Productivity and Deepening Industrialization in the fields of Electronic Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Information and Telecommunications in the OIC Member Countries by Islamic Development Bank (IDB), Cairo, Egypt, 19-24 June 1998. KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
189 IT and Multimedia…or Why We Have to Reinvent the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Buletin Ingenieur, ISSN 0128-4347 Volume 9 Issue 1 June 2000, cover feature, pp 11 – 13 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
190 Building Clusters for Enabling Sustainable Innovation: A Value-chain Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Razali Mahfar, Lai Weng Kin & Chandran Elamvazuthi IPTA Conference 2003, Investing in Innovation, PWTC, Kuala Lumpur, 09-10 October 2003 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
191 Managing Innovation in the Network Economy: Lessons for Countries in the Asia Pacific Region Mahendhiran Nair & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Shahid Akhtar and Patricia Arinto (editors), Digital Review of the Asia Pacific, Sage, 2010 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
192 Developing a Values-based Knowledge Society and Knowledge Economy – A Malaysian Experiment Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Gunter R Koch (editor), Austria’s Transformation into a Knowledge Society, Holzhausen, 2010 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
193 Creating Ripples in the Sea of Knowledge: Information, Communication and Innovation in Developm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen ISIS, Malaysia – Policies and Issues in Economic Development, Institute of Strategic and International Studies Malaysia, 2011 KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN
194 Malaysia's experience in knowledge-based development: lesson learnt and the way forward Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Presentation for discussion, Hammam Lecture Hall – Department of Electronics and Electrical
Communications Engineering, Cairo University,
20 September 2011
KOLEKSI TENGKU MOHD AZZMAN SYARIFFADEEN

 

Analisis Karya

Pengenalan

Perintis bidang teknologi maklumat  dan komunikasi (ICT) di Malaysia ini pada mulanya adalah kakitangan akademik di Universiti Malaya (UM). Hal ini menjadikan beliau tidak asing lagi dalam dunia penulisan akademik. Hasil pengesanan daripada 7 buah perpustakaan, institusi penyelidikan dalam negara dan temu bual bersama beliau mendapati sebanyak 193 judul karya oleh  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya.

Walau bagaimanapun, setelah melakukan ulang semak, 127 judul hasil penulisannya sendiri berjaya diperolehi. Didapati tiada yang menulis tentang Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Semasa menjawat jawatan pensyarah, beliau aktif menulis termasuk buku dan membentang kertas kerja seminar sama ada di dalam mahupun di luar negara. Kecenderungannya dalam menulis berterusan walaupun semasa menerajui Malaysian Institut of Microelectronics System (MIMOS) Berhad dan selepas bersara.

Ternyata kepakarannya dalam bidang ICT bukan sahaja mendapat perhatian dalam negara tetapi juga diperingkat antarabangsa apabila beliau sering diundang untuk membentangkan makalah dan menjadi perunding dalam projek berkaitan ICT. Bidang penulisannya mencakupi teknologi maklumat dan komunikasi, kejuruteraan, sains teknologi dan pendidikan. Sumbangan penulisannya dalam pembangunan ICT menjadikan hasil tulisannya menjadi rujukan sarjana dalam dan luar negara.

 

Tahun Penerbitan

Dr. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen didapati banyak menulis sekitar tahun 1991-2000 iaitu sebanyak 59 judul ketika beliau berkhidmat selaku tenaga akademik di Universiti Malaya selain menjadi sarjana tamu di beberapa buah universiti di luar negara dan ketua pegawai eksekutif (CEO) MIMOS. Beliau didapati mula menulis kertas kerja semasa berkhidmat selaku pensyarah di UM dengan menghasilkan sebanyak 19 judul dari tahun 1973 hingga 1984.

Kecintaannya terhadap penulisan akademik sentiasa berterusan walaupun bergelar CEO MIMOS. Sepanjang memimpin MIMOS, iaitu dari tahun 1984 hingga 2005 beliau telah menghasilkan lebih kurang 62 judul terutamanya kertas kerja dan ucaptama dalam seminar di dalam Malaysia dan luar negara. Seminar atau simposium yang dihadiri pula adalah dari pelbagai negara dan beberapa kertas kerja pembentangannya dimasukkan dalam jurnal dan prosiding terbitan dalam dan luar negara.

 

Jadual 1. Tahun Penerbitan
No. Tahun Bilangan Peratus (%)
1 1971-1980 8 7
2 1981-1990 45 35
3 1991-2000 59 46
4 2001-2010 8 6
5 2011-kini 2 2
6 t.th 5 4
  Jumlah 127 100

 

Bidang penulisan

Bidang yang paling banyak ditulis oleh Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen ialah teknologi maklumat dan komunikasi iaitu sebanyak 80 judul, diikuti kejuruteraan (14 judul) dan pendidikan teknikal (9 judul). Antara artikel mengenai teknologi maklumat dan komunikasi yang dibentangkan dalam seminar luar negara yang menyerlahkan lagi kepakarannya dalam bidang ini ialah Information Technology Development for the Muslim Countries – Challenges for the 21st Century (Seminar on Improving Productivity and Deepening Industrialization in the fields of Electronic, Information and Telecommunications in the OIC Member Countries by Islamic Development Bank (IDB), Cairo, Egypt, pada 19-24 Jun 1998).

Di atas kepakarannya ini juga telah melayakkannya menyandang jawatan penasihat (Vision Partner and Adviser) untuk program visi implementasi Islamic Development Bank (IDB) 1440H. Beliau terlibat dalam proses merancang dan akhirnya diberi kepercayaan untuk merekabentuk dan mengendalikan bengkel implementasi yang pertama bagi Islamic Development Bank (IDB), di Jeddah yang bermula pada tahun 2006 dan masih diteruskan sehingga kini. 

Selain itu, beliau juga banyak menulis dalam bidang kejuruteraan elektrik di seminar dalam dan luar negara antaranya ialah Malaysian electronics industry transition and transformation di seminar ASEAN Communication on Science and Technology yang diadakan di Bangkok pada 1993, Recursive Identification of a Double-Effect Evaporator (Fourth International Conference on Mechanical Engineering and Technology pada 21-23 March 1989 di Kaherah, Mesir) dan Microelectronics in Malaysia – Present Status and Future Prospects, Expert Group Meeting on The Design, Development (Seminar Manufacture and Application of Microelectronic Components, anjuran MIMOS/UNIDO/UNDP yang diadakan pada 4-8 March 1991 di Kuala Lumpur).

Beliau juga menyumbang penulisan dalam bidang pendidikan teknikal bagi menanam minat generasi muda dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi antaranya ialah Information Technology, Education and Developing Countries yang disampaikan sebagai ucaptama dalam UNESCO-UKM International Seminar on the Application of Communication Technology in Education among Developing Countries yang diadakan pada 7 Disember 1987 di Bangi, Selangor.

Ucaptama ini seterusnya diterbitkan dalam jurnal Akademika  32 & 33: 11-20 untuk keluaran tahun 1988 dan makalah bertajuk Microcomputers for Education and Research in the Applied Sciences – Problems and Prospects (dibentangkan dalam simposium  National Symposium on Research and Development in the Physical and Applied Sciences di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 1984. Jumlah penulisannya mengikut bidang dapat dilihat seperti dalam jadual dibawah: 

Jadual 2. Bidang penulisan
No.  Bidang Bilangan Peratus (%)
1. Teknologi maklumat dan komunikasi 80 62
2. Kejuruteraan 14 11
3. Pendidikan teknikal   9 7
4. Inovasi 4 3
5.  Sains teknologi 8 6
6. Sains dan Islam 8 6
7. Lain-lain 4 3
Jumlah 127 100

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Perpustakaan Universiti Malaya

Jadual 3. Koleksi di Perpustakaan Universiti Malaya
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Knowledge and ICT for development and poverty eradication / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (29 May 2008 : University Malaya, Kuala Lumpur), Paper 3 (31p.), Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (2008 : Kuala Lumpur)
2 OICNETWORKS : making space for the Ummah Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Kuala Lumpur International Summit on Islamic Banking & Finance (19-21 Feb 2001 : Kuala Lumpur) : Paper 11 (45p.)
3 Bangsa Malaysia baru - erti kemerdekaan dalam dunia rangkaian berjaring / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (11-13 Sep 2000 : Kuala Lumpur) : Vol.3 Paper 49 (8p.)
4 Addressing the information divide : improving quality of life / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Global Knowledge Conference (2nd : 7-10 Mar 2000 : Kuala Lumpur) : Vol.1 Paper 4 (20p.)
5 The changing world : ICT & governance / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Consultative Workshop on GKII Themes (15 Jun 1999 : Kuala Lumpur) : Paper 1 (19p.)
6 ICT for the next millennium : smart partnerships in an Internetworked world / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  International Conference on Information Technology (8-10 Sep 1999 : Kuala Lumpur) : Vol. 2 Paper 19 (13p.)
7 Information technology development in Malaysia - focus on Malaysia's Multimedia Super Corridor / Tengku Datuk Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Malaysia today (Petaling Jaya : Asian Strategy & Leadership Institute, 1997) : 275-279.
8 [Ulama' dan cabaran era megamaya] / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kongres Kebangsaan Dinamisme Ulama' Menghadapi Abad Baru (25-27 Jul 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 6 (14p.)
9 Muslim communities and the challenge of economic and technological modernization Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Seminar on Knowledge and the Issue of Islamization (30-31 May 1997 : Shah Alam) : Paper 3 (20p.) [for unpublished]
10 Penglibatan masyarakat Islam dalam pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet : Agenda Umat Islam (25-26 Mar 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 2 (22p.).
11 Orang Melayu dan cabaran era globalisasi telekomunikasi / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar Peradaban Melayu (1-3 Mar 1997 : Bangi) : Paper 10 (17p.).
12 Orang Melayu dan cabaran era globalisasi telekomunikasi (abstrak) Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar Peradaban Melayu (1-3 Mar 1997 : Bangi) : Paper 9 (4p.).
13 Acculturation of information technology towards the development of a civil society Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Multimedia Digital : Memenuhi Keperluan Maklumat Negara Menjelang Abad Ke-21 (19-21 Nov 1996 : Kuala Lumpur) : Vol.1, Paper 13.
14 The economic, social and cultural consequences of the new communivcations era for developing nations : the emergence of knowledged-based global economy Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. MIMOS IT Papers, no. 9 (Jun 1995) : 1-4.
15 Strategic planning and management of information technology in Malaysia / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. MIMOS IT Papers, no. 8 (Jun 1995) : 1-4.
16 Perancangan ke arah akulturasi maklumat Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Penggunaan dan Perkongsian Maklumat Elektronik (24 May 1995 : Serdang) : Paper 2.
17 Moving towards more intelligent use of human intelligence / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. INFOTECH Malaysia Conference (1-3 Nov 1995 : Kuala Lumpur): (13p.)
18 Information technology & the knowledge paradigm : implications for physics education and research : [abstract] / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Serdang : Dept. of Physics, Universiti Pertanian Malaysia, 1994.National Conference on Physics (1993 : Serdang)
19 Information technology and development : Malaysia's experience / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen SOURCE: MIMOS IT papers, no. 2 (1994) : 1-10
20 Strategic planning and management of IT in national context : the Malaysian experience [abstracts] Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. International Conference on Information Technology (9-12 August 1994 : Kuala Lumpur). Proceedings... (Kuala Lumpur : Gabungan Komputer Nasional Malaysia, 1994) : (1p.).
21 Information technology and information networking for integrated rural development / Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan and Jallaludin Abd. Malek Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Konvensyen Pemindahan Teknologi, 28-30 Jun 1992, Pulau Langkawi., Konvensyen Pemindahan Teknologi, (1992 : Pulau Langkawi).
22 Information technology and information networking for integrated rural development  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan and Jallaludin Abd. Malek Kuala Lumpur : MARDI, Jabatan Pertanian, 1992., Konvensyen Pemindahan Teknologi, 28-30 Jun 1992, Pulau Langkawi., Konvensyen Pemindahan Teknologi, (1992 : Pulau Langkawi).
23 Teknologi (dalam konteks reformasi pendidikan) Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen & Hairudin Harun Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992,Pendidikan tinggi sains: ke arah reformasi pendidikan. Disunting oleh Mohd. Yusof Hj. Othman & Khalijah Mohd. Salleh., Kertas-kerja Seminar yang diadakan pada 10-12 November 1991 di Genting Highlands.
24 Information technology and the Malaysian development paradigm. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020 (3-4 July 1992 : Kuala Lumpur) : 121-143.
25 Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara? Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen. Seminar Cabaran IT kepada Perkhidmatan Maklumat (22-24 Jun 1992 : Johor Bahru) : (11p.),  MIMOS IT papers, no. 3 (1994). [TK7885 A1MIP].
26 Information technology and rural development  Mohd Azzman Shariffadeen and Saiyed Rasol bin Tuan Muda. Asian Conference on Technology for Rural Development, 12-14 August 1991 (3rd : 1991 : Kuala Lumpur), Asian Conference on Technology for Rural Development, (3rd : 1991 : Kuala Lumpur.)
27 Human resource management and technology development in the information age  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, S. Karthyeni and Roslan Ahmad.  Seminar on Human Resource Management (10-11 September 1991 : Petaling Jaya)., Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Seminar on Human Resource Management (1991 : Petaling Jaya).
28 Development of institutional and national capacity for R & D in microelectronics and information technology  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA dalam Rancangan Malaysia Ke 5 : Sektor Perindustrian (20-24 Dis 1991 : Universiti Utara Malaysia, Kedah Darulaman), Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA dalam Rancangan Malaysia Ke 5 : Sektor Perindustrian (1991 : Universiti Utara Malaysia, Kedah Darulaman).
29 Concepts and strategies in information technology : the knowledge dimension Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar & Workshop on Information Technology (15-17 Jan 1991 : Genting Highlands) : (17p.)
30 Human resource strategies or technological growth in the age of information technology Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, S. Karthiyeni, Roslan Ahmad. Regional Conference on Informatics Human Resource Development (2-4 Jul 1991 : Kuala Lumpur) : (22p).
31 Telecommunication and data service for agricultural development  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol Tuan Muda. Serdang : Persatuan Alumni Universiti Pertanian Malaysia, 1990, Seminar on Sixth Malaysia Plan : Agricultural Policies and Strategies (16-17 Jul 1990 : Kuala Lumpur). Edited by Abdul Aziz S. A. Kadir ... et al.
32 Budaya penyelidikan dan pembangunan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson).
33 Pelancaran projek JARING Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Institut Sistem Mikroflektronik Malaysia (MIMOS),
34 Strategi penyelidikan dan pembangunan MIMOS dalam tahun 90-an Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson).
35 Merekabentuk sebuah perisian komputer untuk pembelajaran  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Mohd. Salleh Wan Abu Bakar & Norashidah Md. Din. Bangi : Jabatan Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988,  Seminar Sains Komputer (2nd: 1988: Bangi)
36 Educating engineers in the concepts of software engineering: the case of developing on authoring system  Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kuala Lumpur : The Association for Engineering Education in Southeast Asia, 1988
37 Information technology, education and developing countries,   SOURCE: International Seminar on the Application of Communication Technology in Education Among Developing Countries (7-8 Dec 1987:Bangi)
38 Conceptual trends in the physical sciences and their impact upon the scientific paradigm Ahmad Fauzi Mustafa & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi) : 31
39 Critical issues in engineering curriculum development Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: National Seminar on Engineering Education (29-30 Apr 1986: Kuala Lumpur), edited by: Baharuddin Ali (Kuala Lumpur : Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya) : 26-
40 Computer-aided instruction (CAI) - courseware development : a state of the art review Hong-Yong Yong, Mashkuri Yaacob and Tengku Mohd Azman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (1985 : Kuala Lumpur). Proceedings.
41 UNILAN - an experimental UNIX based local area network Chandra Elamvazuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Maskuri Yaacob SOURCE: Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (4th-5th April 1985 : Kuala Lumpur). Proceedings.
42 Microcomputers for education and research in the applied sciences: problems and prospects   SOURCE: Simposium Penyelidikan dan Perkembangan dalam Sains Fizis dan Gunaan (1984: Bangi), disunting oleh Mazlan Othman, Mohd. Tusirin Mohd. Nor & Ahyar Idris (Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989) : 55-62.
43 Perlaksanaan dan kemampuan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam bidang kejuruteraan  Wan Abu Bakar Wan Abas & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. paper 2, SOURCE: Seminar Pelaksanaan Bahasa Malaysia, 4-5 Feb 1983, Pulau Pinang
44 A vertical axis water turbine foe electricity generation andwater pumping Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Abu BakarWan Abas & Mohamed Awang Lah. SOURCE: Seminar Serantau Teknologi Air ke Arah Pembangunan Desa,1982, Serdang
45 Mengembalikan sains kepada Islam.   SOURCE: Seminar Intelek Islam di Malaysia (2nd: 24-26 May 1982 : Bangi) : Paper 2.
46 The digital computer as a multipurpose laboratory instrument Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.   
47 Responses to modern technology : the case of educating the technologists  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: ASAIHL Seminar on Modern Technology in ASAIHC Universities (16-17 Oct 1981: Kuala Lumpur). Vol.1, paper 14.
48 Sains dan teknologi untuk pembangunan Tengku Azzman Shariffadeen. Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam (10-12 Mar 1981: Bangi).
49 Computer-aided instruction (CAI) - courseware development : a state of the art review Hong-Yong Yong, Mashkuri Yaacob and Tengku Mohd Azman  Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (1985 : Kuala Lumpur). Proceedings.

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Perpustakaan Negara Malaysia

Jadual 4. Koleksi di Perpustakaan Negara Malaysia
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 The Malaysian Electronics Industry : Transition and transformation  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Malaysian Institute of Microelectronic System,
2 Perancangan ke arah akulturasi maklumat  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen SEMINAR PENGGUNAAN DAN PERKONGSIAN MAKLUMAT ELEKTRONIK (1995 : Serdang, Selangor): 15ms
3 Information technology and the Malaysian development paradigm / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen KONGRES "MENJELANG ABAD 21 : ISLAM DAN WAWASAN 2020" (1992 : Kuala Lumpur): 121-143p
4 MIMOS : quest for greater progress   Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
kertas seminar- KHIDMAT 9: 38-40; Mei 1993
5 Improving service delivery systems  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
PWD INTERNATIONAL SEMINAR ON REENGINEERING PWD FOR THE 21ST CENTURY (1995 : Kuala Lumpur): 16p.
6 Addressing the information divide : improving quality of life  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
GLOBAL KNOWLEDGE CONFERENCE GKII (2nd : 2000 : Kuala Lumpur): 5p.
7 Mapping the new Malaysian : the meaning of independent in an internetworked world  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
KUMPULAN KERTAS KERJA SEMINAR PENGHAYATAN DAN PENGUKUHAN KEMERDEKAAN MALAYSIA, Kuala Lumpur, 11-13 September 2003 p. 239-244
8 Microelectronics, information technology and society  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,
9 Acculturation of information technology towards the development of a civil society  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Multimedia Digital: Memenuhi Keperluan Maklumat Negara Menjelang Abad Ke 21 (1996 : Kuala Lumpur): 21p.
10 Bangsa Malaysia baru : erti kemerdekaan dalam dunia rangkaian berjaring  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Seminar & Forum Perdana Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (2000 : Kuala Lumpur): 12ms
11 Knowledge systems for sustainable innovation : a pragmatic approach / Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
[Papers Presented At International Conference On Knowledge Management, ICKM 2005 held in Kuala Lumpur, 7-9 July 2005] p. 1-43
12 Strategic planning and management of information technology in Malaysia  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,
13 The economic, social and cultural consequences of the New Comunicatin Era for developing nations : the emergence of the knowledge-based global economy  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems
14 Information technology and social change  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
2020 1(2): 14-15; Feb. 1993
15 The economic, social and cultural consequences of the new communications era for developing nations : the emergence of the knowledge-based global economy  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
A Seminar On Global Information Networking For Library Application (1994 : Kuala Lumpur): 11p.
16 Moving towards more intelligent use of human intelligence : information technology policy planning and its implications  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Infotech 95 Conference (1995 : Kuala Lumpur): 13p.
17 Information technology and work in the National Development Perspective S.Karthyeni & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,
18 The Malaysian electronics industry-transition and transformation  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems
19 Information technology and development-Malaysia's experience  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic System,
20 Information technology and the Malaysian development paradigm  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic System,
21 Information technology and the knowledge paradigm in Malaysian development  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  
Malaysian Institute of Microelectronic Systems,
22 Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Malaysian Institute of Microelectronic Systems,
23 moving towards more intelligent use of human intelligence Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,
24 Improving service delivery systems Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia,
25 Information technology and rural development  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Saiyed Rasol Tuan Muda Artikel/Kertas Seminar
TELEKOM JOURNAL 4(1): 19-24; June 1992
26 ICT for the next millennium : Smart partnership in an internetworked world  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
(1999 : Kuala Lumpur) 5p.
27 A vertical axis water turbine for electricity generation and water pumping Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Abu Bakar Wan Abas, Mohamed Awang Lah Artikel/Kertas Seminar
[20]p.
28 MIMOS : quest for greater progress Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia, KHIDMAT 9: 38-40; Mei 1993,

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Dewan Bahasa dan Pustaka

Jadual 5. Koleksi di Dewan Bahasa dan Pustaka
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Pendekatan Islam dalam pendidikan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV
2 Sains, teknologi dan pembangunan manusia Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV
3 Information technology and the Malaysian development paradigm Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020
4 Kaedah-kaedah sains dan penyesuaiannya dengan falsafah islam Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV
5 Conceptual analysis in the pysical sciences and their impact upon the scientific paradigm Ahmad Fauzi Mustafa, Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Pertemuan Editor IV

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Arkib Negara Malaysia

Jadual 6. Koleksi di Arkib Negara Malaysia
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Information Technology And The Malaysian Development Paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen kertas kerja: Institut sistem Mikro elektronik Malaysia (MIMOS).

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Universiti Kebangsaan Malaysia

Jadual 7. Koleksi di Universiti Kebangsaan Malaysia
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Mimos IT papers Tengku Mohd Azzman Shariffadeen [Kuala Lumpur] : Malaysian Institute of Microelectronic Systems (Kongres Menjelang Abad 21 : Islam dan Wawasan 2020 at PWTC, Kuala Lumpur, 3-4th July, 1992 ; "Second International Conference on Computer Technology In Service of Islam Organisations, at Le Baron Hotel,San Jose, California, 25-26 April, 1992 and "Seminar Cabaran IT Kepada Perkhidmatan Maklumat Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 22-24 Jun, 1992)

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dalam Katalog Induk Kebangsaan

Jadual 8. Koleksi dalam Katalog Induk Kebangsaan
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 MIMOS : IT papers  Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Dr Mohamed Arif Nun Kuala Lumpur : MIMOS ,
2 Pioneering Spirit : Collection of Keynote, Addresses, Speeches, Mindmaps by tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen/ MIMOS tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen Bukit Jalil: MIMOS, 2005
3 Proceedings of Seminar on National IT Agenda Turning Ripples into Tidal Waves, 26 October 1998, Universiti Utara Malaysia  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Seminar on National IT Agenda Turning Ripples Into Tidal Waves (1998 : Sintok)
4 Peranan wanita dalam memajukan agenda teknologi maklumat negara Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Ceramah di Majlis Perhimpunan Hari Wanita 1997
5 The national IT policy and the role of IT in national defense  Zamri Mohamed, Tengku Azzman Shariffaddin Kuala Lumpur : UTM, 1996
6 NITC sets up commitee for demonstrator apps  A. Shukor Rahman, Tengku Azzman Shariffaddin PC MAGAZINE MALAYSIA 1394-8466 2(4): 9; June 1997
7 Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia : 11-13 September 2000, Hotel Istana, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur/ anjuran Arkib Negara Malaysia & Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Mohd. Azzman Shariffadeen, ANM,KKKP  Seminar Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (2000 : Kuala Lumpur)
8 Pioneering Spirit : Collection of Keynote, Addresses, Speeches, Mindmaps by tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen Bukit Jalil: MIMOS, 2005

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di MOSTI

Jadual 9. Koleksi di MOSTI

No.

Tajuk

Penulis

Penerbit

1

Information technology and work in the national development perspective.

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen & S. Karthyeni

Kuala Lumpur MIMOS 1995

2

Startegic planning and management of information technology in Malaysia

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Kuala Lumpur MIMOS 1995

3

Malaysian electronics industry transition and transformation 

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Bangkok: ASEAN Communication on Science and Technology, 1993

4

Information technology and the Malaysian development paradigm

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Kuala Lumpur MIMOS 1994

5

Information technology and development Malaysia's experience

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Kuala Lumpur MIMOS 1994

6

Perlukah satu dasar teknologi maklumat negara?

Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Kuala Lumpur MIMOS 1994

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen

Jadual 10. Koleksi Tengku Mohd. Azzman Syariffadeen
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Computer-Aided Design of Multivariable Sampled-data Systems N Munro & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen IEE Conference Proceedings No.96, 1973, pp 133-140.
2 Design of Sampled-data Multivariable Control Systems Using the Inverse Nyquist Array Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & N Munro Int. J. Control, 1975, Vol.22 No.3, pp 297-311.
3 Innovatory Approaches in Education and Training of Engineers and Technicians in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  J. Eng. Educ. In SEA, Vol. 6 No. 8, December, 1976, pp 62-69.
4 A Review of Classical Control Theory with some Modern Extensions, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977.
5 Balancing a Ball on an Arc by Feedback Control, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977.
6 Teknologi – Satu Penilaian Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramli Musa Seminar Sains, Islam, Akademi Sains Islam Malaysia, Kuala Kangsar, 14-18 Disember 1977.
7 The Control of Multivariable Systems Containing Time Delays Using Smith Predictors Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & D.G. Fisher Report DC-21, Coordinated Science Laboratory, University of Illionis at Urbana-Champaign, January, 1979.
8 Sains dan Akhlak Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Diskusi, Jilid 5:4, April/Mei 1980, hal. 2-5.
9 Menerapkan Nilai-nilai Islam dalam Pengajian Sains Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Al-Islam, Feb. 1981, hal.19-23.
10 The Pros and Cons of Having a Code of Ethics for Professionals Tengku Mohd Azzman Shariffadeen IEM Bulletin, Vol. 1981 No. 2, February,  pp 19-20.
11 A Realtime Minicomputer in Engineering Teaching and Research, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding International Conference On Computing for Development, AIT, Bangkok, 25-28 August, 1981.
12 Responses to Modern Technology – The Case of Educating the Technologists Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding ASAIHL Seminar on Modern Technology in ASAIHL Universities, Kuala Lumpur, 16-17 October, 1981.
13 Engineering and Administrative Applications of an Interactive Minicomputer System Khalid Mohd Nor, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding Computer Symposium, 1981, UKM, Bangi, 9-10 December, 1981.
14 Sains dan Teknologi untuk Pembangunan Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, 1981 (juga diterbitkan dalam Al Islam, Mei hal. 3-7 dan Jun 1981, hal.15-20.)
15 A Vertical Axis Water Turbine for Electricity Generation and Water Pumping Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Wan Abu Bakar & Mohamed Awang Lah Proceeding Regional Seminar on Water Technology for Rural Development, UPM, Serdang, 19-22 January, 1982.
16 The Digital Computer as a Multi-purpose Laboratory Instrument Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding AEESEA Group Meeting on Instrumentation and Process Control, Singapore, 2-6 February, 1982. (Published in J. Eng. Educ. SEA, vol. 12 no. 1, Apr 1982, pp 25-29.)
17 Perlaksanaan dan Kemampuan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pengantar dalam Bidang Kejuruteraan, Wan Abu Bakar Wan Abas & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Perlaksanaan Bahasa Malaysia, Persatuan Bahasa Malaysia, USM, Pulau Pinang, 4-5 Februari 1983.
18 A Programme of Industrial Training for Engineering Students Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Wan Abu Bakar Proceeding Third World Conference on Cooperative Education, Melbourne, 21-25 February, 1983
19 Computer-Aided Design Facilities for Education and Research in Feedback Control Systems, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Chandran Elamvasuthi Journal Engineering Education SEA, Vo;. 14, No. 1, June 1984, pp 15-22.
20 Microcomputers for Education and Research in the Applied Sciences – Problems and Prospects Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding of the National Symposium on Research and Development in the Physical and Applied Sciences, UKM, Bangi, 18-20 September, 1984, pp 55-61.
21 Software Design for a UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding International Computer Symposium, Tamkang University, Taipei, 10-12 December, 1984, pp 967-973.
22 Communication Software for a UNIX Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Third Franco-Southeast Asia Mathematics Conference, Kuala Lumpur, May 13-24, 1985.
23 Kaedah-kaedah Sains dan Penyesuaiannya dengan Falsafah Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Falsafah dan Sejarah Sains Islam, UKM, Julai 20, 1985.
24 Network Architecture for UNIX Machines Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Computer Communication Asia ’85, December 3-5, Singapore.
25 UNILAN – An Experimental UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. No. 1, 1985, pp 12-21.
26 Computer Aided Instruction (CAI) Courseware Development – A State of the Art Review Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. 1, 1985, pp 73-81.
27 Formulation of Steady-State and Dynamic Models for an Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal, Institution of Engineers, Malaysia, 1985, No. 37 pp 17-27.
28 Critical Issues in Engineering Curriculum Development, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen National Seminar on Engineering Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, April 29-30, 1986.
29 Software Tools for Computer Aided Instruction Courseware Development Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding EDUCOM ’86: Impact of Microcomputers on Education – Issues and Techniques, Ngee Ann Polytechnic, Singapore, 21-24 May, 1986, pp 129 – 13
30 R&D Strategies for Electronics Industry Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Seminar on Developing Strategy and Policy of Third World Electronics Industry, Tsing Hua University, Beijing, 27-30 October, 1986.
31 A Personal Computer for the Modelling and Control of an Evaporator Masjuki Hasan, Mohd Zaki Abdul Muin, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding UNESCO Regional Seminar on Instrumentation, Jakarta, 18-20 November, 1986
32 System Software for a Network of Mini and Microcomputers Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvazuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding First JSPS/VCC Seminar on Integrated Engineering, USM, Penang, 1-2 December, 1986, pp 321-324.
33 Conceptual Trends in the Physical Sciences and Their Impact upon the Scientific Paradigm Ahmad Fauzi Mustafa & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding Seminar on Current Issues in Science, Islamic Academy of Science (ASASI), UKM, 13-14 June, 1987.
34 Design of a Run-of-Stream Vertical Axis Turbine for Electricity Generation and Its Test System Wan Abu Bakar Wan Abas, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Awang Lah Jurnal Fakulti Kejuruteraan, Jilid 23, 1987, hal 2-7.
35 An Implementation of a UNIX Network Communication Software Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceedings of Tencon 87 IEEE Region 10 Conference on Computers and Communications Technology Towards 2000, Seoul, 25-28 August, 1987, pp 872-877.
36 Information Technology, Education and Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address presented at UNESCO-UKM International Seminar on the Application of Communication Technology in Education among Developing Countries, Bangi, 7 December, 1987. Published in Akademika, 32 & 33, Julai 1988, pp 11-20.
37 Merekabentuk sebuah Perisian Komputer untuk Pembelajaran Norashidah Md. Din & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Wan Mohd Salleh Siri Seminar Sains Komputer II: Inovasi Komputer di Malaysia, 6-7 April 1988, Jabatan Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia.
38 Educating Engineers in the Concepts of Software Engineering – the Case of Developing an Authoring System Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen AEESEA Regional Conference on Engineering Education, APDC, Kuala Lumpur, 6-8 June, 1988.
39 Microelectronics, Information Technology and Society Tengku Mohd Azzman Shariffadeen First Raja Tan Sri Zainal Lecture, Institusi Jurutera Malaysia/MIMOS, PWTC, 17 September, 1988
40 ASEAN Strategic Alliances and Precompetitive Cooperation in Microelectronics Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Arif Nun 2nd Science and Technology Week, Manila, Jan/Feb 1989
41 Membina Paradigma Pembangunan yang Berteraskan Sains dan Teknologi Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Bengkel Peranan Sains dan Teknologi dalam Pembangunan, Penasihat Sains/MIMOS, 25 Mac 1989
42 Integrating Science and Technology in National Development – the Malaysian Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Technological Integration in Islamic Countries, Federation of Engineering Institutions of Islamic Countries, Cairo, 27-29 May 1989.
43 Recursive Identification of a Double-Effect Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin, Siti Fatimah Siraj,Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Mashkuri Yaacob & John Sutanto Fourth International Conference on Mechanical Engineering and Technology, 21-23 March 1989, Cairo.
44 Computers in Education – Now and In the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Keynote Address, EDUCOM ’89 – National Symposium on Computers in Education, Malaysian Council for Computers in Education and Faculty of Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, 16 November 1989.
45 A Survey of Unix-Based Local Area Network Systems, ASEAN Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal of Science and Technology for Development, 6(2), 1989, pp 15-45.
46 Promoting Telecommunication and Data Services in Developing Countries: the Stake-holders and their Roles Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Atwater Institute Meeting on the Role of Telecommunication and Data Services in Economic Development, Montreal, Canada, 13-16 March, 1990.
47 Telecommunication and Data Services for Agricultural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol bin Tuan Muda Seminar on the Sixth Malaysia Plan: Agricultural Development Policies and Strategies, Universiti Pertanian Malaysia Alumni Association, 16-17 July 1990, Kuala Lumpur
48 Telematics, Education and Development – A Developing Country Perspective of Issues and Strategies Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding 10th International Conference on Computer Communication, 4-9 November 1990, New Delhi, pp 70-73
49 Microelectronics in Malaysia – Present Status and Future Prospects, Expert Group Meeting on The Design, Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen et al Manufacture and Application of Microelectronic Components, 4-8 March 1991, Kuala Lumpur, MIMOS/Unido/UNDP
50 Information Technology and Development in the Islamic World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Lecture II, 2nd FEIIC General Assembly and Conference on Technological Development Development for the Islamic Countries – Issues and Options, 24-27 April 1991, Kuala Lumpur.
51 Telematics and Development Planning in the Developing World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding AFRICOM-CCDC 91, 3rd Conference on Computer Communications, Tunis, 21-23 May 1991. Published in F Kamoun and L Pouzin (eds), Computer Communications, North-Holland, Amsterdam, 1991, pp 251-261
52 Human Resourse Strategies for Technological Development in the Age of Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, S Karthyeni & Roslan Ahmad Regional Conference on Informatics Human Resourse Development, MAMPU/INTAN/Unesco, 2-4 July 1991, Kuala Lumpur.
53 Technology Development and the Malaysian Electronics, Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Opening Address, International Microelectronics and Systems 91 Conference, Kuala Lumpur, 24-26 July 1991.
54 Information Technology and Rural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol Tuan Muda Asia Tech 91- Third Asian Conference on Technology for Rural Development, MOSTE/COSTAM/FASAS, 12-14 August 1991, Kuala Lumpur
55 Information Technology growing in Importance Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Business Times Special Focus on “Towards Meeting vision 2020”, August 30, 1991, pp 28-29
56 Human Resource Management and Technology Development  in the Information Age Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, S Kartheyeni & Raslan Ahmad Seminar on Human Resource Management, Faculty of Business Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 10-11 September 1991
57 Information Technology and Education – the Emerging Malaysian Scenario Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote address, National Symposium on Educational Computing, Malaysian Council for Computers in Education, UPM, Serdang, 19 November 1991
58 Development of Institutional and National capacity for R&D in Microelectronics and Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA Sektor Perindustrian, Universiti Utara Malaysia, 21-24 Disember 1991
59 Information Technology and Development – Malaysia’s Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Second International Conference of Computer Technology in the Service of Islam, San Jose, 25-26 April, 1992, Association of Muslim Scientists and Engineers
60 Perlukah Satu Dasar Teknologi Maklumat Negara? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Cabaran IT kepada Perkhidmatan Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 22-24 Jun, 1992
61 Information Technology and the Malaysian Development Paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020, Institut Kefahaman Islam Malaysia, 3-4 Julai, 1992, PWTC, Kuala Lumpur.
62 Pembangunan Melalui Sains dan Teknologi (dalam konteks Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting) Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting), Pendidikan Tinggi Sains – Ke Arah Reformasi Pendidikan, hal 61-84, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.
63 Information Technology and Social Change Tengku Mohd Azzman Shariffadeen 2020, Vol.1 No.2, February 1993, pp 14-15.
64 MIMOS: Quest for Greater Progress Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Khidmat, Vol.9, May 1993, pp 38-40
65 Historical Development of Control Theory and the Use of Computers in Process Control Mohd Zaki Abdulmuin, Mashkuri Yaacob, Siti Fatimah Siraj & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol.10 No.1, 1993, pp 25-35.
66 Building Competitiveness in Telecommunication Industry – A MIMOS Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan & S Karthyeni, MIGHT Consultation 93, ISIS, 21-23 July, 1993
67 The Malaysian Electronics Industry – Transition and Transformation Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Microelectronics and Systems Conference 93, PWTC, Reed Exhibition Services and MIMOS, 11-13 August, 1993, also published in ASEAN J on S&T, Vol. 10 No.2, 1993, pp 1-11.
68 Information Technology and Work in the National Development Perspective S Karthyeni & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Computers and Office Workers: Social and Health Implications, Women’s Studies Unit UPM and Women’s Development Collective, UPM, 2-3 November 1993.
69 Strategies for the Development of the Telecommunications Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Shahrulzaman Hassan National Seminar on Telecommunications in Conjunction with World Telecommunications Day, Ministry of Energy, Telecommunications and Post/ISIS Malaysia/ASLI, 17-18 May 1994, Hotel Istana, Kuala Lumpur.
70 Information Technology and the Knowledge Paradigm in Malaysian Development in Malaysian Development Experience – Changes and Challenges Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Intan, Kuala Lumpur, 1994, pp 531 – 550.
71 The Economic, Social and Cultural Consequences of the New Communications Era for Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address Delivered At The IIC Pre-Conference Of Southern Country Interests, Visions Of The Next Communication Era - A Southern Perspective, Information Highways – Paths To Development? Tampere, Finland, 3-4 September 1994.
72 Improving Service Delivery Systems, National Seminar on the Public Service – New Dimensions for the 21st Century Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Intan/Mampu/CAPAM, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 1 September 1995.
73 Moving Towards More Intelligent Use of Human Intelligence, Information Technology Policy Planning and Its Implications, Infotech Malaysia 1995 Tengku Mohd Azzman Shariffadeen NITC/MIMOS, PWTC, Kuala Lumpur 1-3 November 1995.
74 Ethical and Moral Issues in the Development and Application of Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Islam, Science and Technology, IKIM, Kuala Lumpur, 18-19 December 1995.
75 The Politics of Science and Technology: The Malaysian Experience and A Way Forward Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun First International Conference: The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development, Jakarta, 6-8 December 1996
76 Leading Asia into the Information Superhighway Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Skyways, Highways and Corridors: Asia’s Communication Challenges (AMIC), Nikko Hotel, Kuala Lumpur, 19-21 June 1997.
77 Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramesh Kumar Nadarajah APEC Conference on Information Literacy ’97, November 4-7, 1997, Tokyo, Japan
78 Nurturing the Development of Cyber Communities: Will Asia be in Conflict with the West? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Global Information Summit by Nihon Keizai Shimbun, Inc (Nikkei) Tokyo,  Japan, 10 March 1998.
79 Information Technology Development for the Muslim Countries – Challenges for the 21st Century, Seminar on Improving Productivity and Deepening Industrialization in the fields of Electronic Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Information and Telecommunications in the OIC Member Countries by Islamic Development Bank (IDB), Cairo, Egypt, 19-24 June 1998.
80 IT and Multimedia…or Why We Have to Reinvent the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Buletin Ingenieur, ISSN 0128-4347 Volume 9 Issue 1 June 2000, cover feature, pp 11 – 13
81 Building Clusters for Enabling Sustainable Innovation: A Value-chain Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Razali Mahfar, Lai Weng Kin & Chandran Elamvazuthi IPTA Conference 2003, Investing in Innovation, PWTC, Kuala Lumpur, 09-10 October 2003
82 Managing Innovation in the Network Economy: Lessons for Countries in the Asia Pacific Region Mahendhiran Nair & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Shahid Akhtar and Patricia Arinto (editors), Digital Review of the Asia Pacific, Sage, 2010
83 Developing a Values-based Knowledge Society and Knowledge Economy – A Malaysian Experiment Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Gunter R Koch (editor), Austria’s Transformation into a Knowledge Society, Holzhausen, 2010
84 Creating Ripples in the Sea of Knowledge: Information, Communication and Innovation in Developm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen ISIS, Malaysia – Policies and Issues in Economic Development, Institute of Strategic and International Studies Malaysia, 2011
85 Malaysia's experience in knowledge-based development: lesson learnt and the way forward Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Presentation for discussion, Hammam Lecture Hall – Department of Electronics and Electrical
Communications Engineering, Cairo University,
20 September 2011

 

Koleksi karya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen dan mengenainya di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

Jadual 11. Koleksi di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Innovatory approaches in education and training of engineers and higher technicians in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal of Engineering Education in Southeast Asia, v.6, December 1976: pp. 62-69
2 Sains, teknologi dan Pembangunan manusia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Pembangunan manusia, Melaka : ITM, 1986
3 Information technology and the Malaysian development paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994
4 Information technology and the knowledge paradigm in Malaysian development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994
5 Strategic planning and management of information technology in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995
6 The economic, social and cultural consequences of the new commmunications era for developing nations : the emergence of the knowledge - based global economy  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995
7 Improving service delivery systems  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1996
8 Moving towards more intelligent use of human intelligence  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1996
9 Information technology and development : Malaysia's experiance  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994
10 The national IT policy and the role of IT in national defense Zamri Mohamed & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : UTM, 1996
11 Information technology and work in the national development perspective  Karthyeni, S. & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995

 

Pemikiran

Pengenalan

Gagasan pemikiran Dr. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen dilihat banyak disalurkan dalam pembangunan ICT negara. Kepakaran dan minat mendalam berkenaan bidang ICT telah meletakkannya antara orang terpenting dalam mencorakkan bidang ICT Malaysia. Menyorot kembali keterlibatannya dalam bidang ini, beliau terlebih dahulu adalah pendidik di salah sebuah institusi pengajian tinggi awam di Lembah Klang.

Selepas berkhidmat selaku demonstator sambilan di Control  Systems  CentreUniversity  of Manchester Institute of Science and Technology dari tahun 1972 hingga 1973, beliau mula mengajar di Universiti Malaya (UM) sebagai pensyarah sementara di Jabatan Kejuruteraan Elektrik sebelum dilantik sebagai pensyarah di jabatan yang sama sehingga tahun 1979. Dalam masa yang sama beliau dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan pada tahun 1975 hingga 1984.

Ketokohan dan kepakarannya dalam disiplin kawalan sistem dan kejuruteraan menyebabkan beliau dilantik sebagai presiden dan ketua pegawai eksekutif (CEO) MIMOS. Pada tahun 1984, pendidik berfikiran inovatif ini meninggalkan UM bagi menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamed (kini Tun) untuk membentuk MIMOS.

Bermula pada Ogos 1984, beliau telah membentang kertas konsep penubuhan MIMOS kepada perdana menteri dan dipersetujui kabinet pada 17 Oktober 1984. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1985 MIMOS yang diletakkan sebagai salah satu unit di Jabatan Perdana Menteri telah memulakan operasinya. Beliau yang meneraju MIMOS selama 21 tahun sejak 1984 hingga 2005, telah melalui pelbagai cabaran sebagai satu-satunya institusi penyelidikan dan pembangunan bidang ICT. Di bawah kepimpinannya MIMOS terus memainkan peranan penting dalam pembangunan bidang ICT negara misalnya dilantik sebagai Setiausaha Pertama National IT Council (NITC) pada tahun 1994, MIMOS terlibat dalam pembangunan rangka kerja pembentukan Malaysia’s Multimedia Super Coridor (MSC).

Tugasnya sebagai pemimpin di MIMOS bukan sahaja selaku pentadbir, pemimpin tetapi bekas pensyarah ini perlu bertindak selaku pengurus syarikat apabila MIMOS diswastakan pada 2003 kepada MIMOS Berhad. Sejajar dengan perubahan ini, beliau juga perlu menjadi usahawan dalam mengkomersilkan kepakaran anak tempatan dalam bidang ICT ke peringkat antarabangsa dan meletakkan ICT Malaysia ke tahap yang lebih kompetitif.

Sepanjang menerajui MIMOS, beliau telah menggunakan ilmu dan kepakarannya dalam memacu bidang ICT negara ke arah yang lebih efektif dan berdaya saing. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab dalam mewujudkan unit pembangunan dan penyelidikan berkaitan mikroelektronik dan ICT serta pelaksanaannya untuk keperluan MIMOS dan negara. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyediakan rangkaian internet pertama bagi rakyat Malaysia.

Selain itu, beliau turut terlibat dalam merekabentuk dan menguji mikrocip pertama serta mewujudkan kemudahan wafer fabrication. Bagi memastikan ICT negara berada dalam keadaan selamat dan dibawah pengawasan rapi, beliau turut membentuk sebuah agensi keselamatan internet kebangsaan, iaitu National ICT Security & Emergency Response Centre (NISER) atau kini dikenali sebagai National Cyber Security Policy (NCSP).

Bagi memastikan bidang ICT negara terus kompetitif dan maju, beliau membangunkan makmal penyelidikan bagi bidang-bidang kritikal seperti pembangunan perisian, pembuatan alatan, encryption, rekabentuk cip dan fabrikasi, pengkomputeran grid (grid computing), melaraskan bahasa dan bioinformatik. Di samping itu, dalam usaha memantapkan lagi bidang ICT negara, beliau aktif menganjur, menguruskan dan terlibat dalam seminar peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi berkongsi dan meneliti ICT dari pelbagai perspektif. 

Beliau juga menjalankan kajian awal sebelum sesuatu produk berkaitan ICT dikomersialkan. Di samping itu, beliau juga mengeluarkan produk sampingan berasaskan teknologi seperti alatan permulaan dalam usaha mengukuhkan mutu dan hasil produk serta menguruskan kewangan bagi kekuatan sumber kewangan organisasinya. 

Ilmu, kepakaran, pengalaman dan sumbangan besarnya dalam bidang ini juga diakui oleh negara luar apabila beliau dilantik sebagai penasihat Al- Aghar Group, di negara Arab Saudi pada tahun 2006. Beliau dipertanggungjawabkan untuk merekabentuk dan mengendalikan tiga bengkel berkaitan plan strategi membangunkan bandar Arab Saudi sebagai bandar ilmu. Projek ini dilulukaskan oleh pihak berkuasa tempatan dan implementasinya masih dijalankan sehingga kini. Selain itu, dalam tahun yang sama beliau juga terlibat dalam proses membangunkan dan sebagai rakan kongsi wawasan dalam melaksanakan Bank Pembangunan Islam, Jeddah dan masih berjalan sehingga kini.  

Walaupun aktif menyumbang dalam pembangunan bidang ICT negara dan diperingkat antarabangsa, minatnya dalam dunia pendidikan tidak pernah padam meskipun telah bersara. Beliau dilantik sebagai profesor adjung di Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah membentang lebih daripada 70 judul artikel.

Sepanjang penglibatannya dalam bidang ini beliau aktif menghasil dan membentangkan artikel pelbagai bidang diperingkat kebangsaan dan antarabangsa seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut:

Jadual 1. Bidang Inovasi
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Building Clusters for Enabling Sustainable Innovation: A Value-chain Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Razali Mahfar, Lai Weng Kin & Chandran Elamvazuthi IPTA Conference 2003, Investing in Innovation, PWTC, Kuala Lumpur, 09-10 October 2003
2 Knowledge systems for sustainable innovation : a pragmatic approach  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
[Papers Presented At International Conference On Knowledge Management, ICKM 2005 held in Kuala Lumpur, 7-9 July 2005] p. 1-43
3 Managing Innovation in the Network Economy: Lessons for Countries in the Asia Pacific Region Mahendhiran Nair & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Shahid Akhtar and Patricia Arinto (editors), Digital Review of the Asia Pacific, Sage, 2010
4 Strategi penyelidikan dan pembangunan MIMOS dalam tahun 90-an Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson).

 

Jadual 2. Bidang Kejuruteraan
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 A Programme of Industrial Training for Engineering Students Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Wan Abu Bakar Proceeding Third World Conference on Cooperative Education, Melbourne, 21-25 February, 1983
2 A Vertical Axis Water Turbine for Electricity Generation and Water Pumping Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Wan Abu Bakar & Mohamed Awang Lah Proceeding Regional Seminar on Water Technology for Rural Development, UPM, Serdang, 19-22 January, 1982.
3 ASEAN Strategic Alliances and Precompetitive Cooperation in Microelectronics Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Arif Nun 2nd Science and Technology Week, Manila, Jan/Feb 1989
4 Critical Issues in Engineering Curriculum Development, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen National Seminar on Engineering Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, April 29-30, 1986.
5 Design of a Run-of-Stream Vertical Axis Turbine for Electricity Generation and Its Test System Wan Abu Bakar Wan Abas, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mohamed Awang Lah Jurnal Fakulti Kejuruteraan, Jilid 23, 1987, hal 2-7.
6 Design of Sampled-data Multivariable Control Systems Using the Inverse Nyquist Array Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & N Munro Int. J. Control, 1975, Vol.22 No.3, pp 297-311.
7 Educating engineers in the concepts of software engineering: the case of developing on authoring system  Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kuala Lumpur : The Association for Engineering Education in Southeast Asia, 1988
8 Engineering and Administrative Applications of an Interactive Minicomputer System Khalid Mohd Nor, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding Computer Symposium, 1981, UKM, Bangi, 9-10 December, 1981.
9 Formulation of Steady-State and Dynamic Models for an Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal, Institution of Engineers, Malaysia, 1985, No. 37 pp 17-27.
10 Malaysian electronics industry transition and transformation  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Bangkok: ASEAN Communication on Science and Technology, 1993
11 Microelectronics in Malaysia – Present Status and Future Prospects, Expert Group Meeting on The Design, Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen et al Manufacture and Application of Microelectronic Components, 4-8 March 1991, Kuala Lumpur, MIMOS/Unido/UNDP
12 R&D Strategies for Electronics Industry Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Seminar on Developing Strategy and Policy of Third World Electronics Industry, Tsing Hua University, Beijing, 27-30 October, 1986.
13 Recursive Identification of a Double-Effect Evaporator Mohd Zaki Abdul Muin, Siti Fatimah Siraj,Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Mashkuri Yaacob & John Sutanto Fourth International Conference on Mechanical Engineering and Technology, 21-23 March 1989, Cairo.
14 The Malaysian Electronics Industry – Transition and Transformation Tengku Mohd Azzman Shariffadeen International Microelectronics and Systems Conference 93, PWTC, Reed Exhibition Services and MIMOS, 11-13 August, 1993, also published in ASEAN J on S&T, Vol. 10 No.2, 1993, pp 1-11.

 

Jadual 3. Bidang Pendidikan Teknikal
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Budaya penyelidikan dan pembangunan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Persidangan MIMOS (15-17 Dec 1989: Port Dickson).
2 Development of Institutional and National capacity for R&D in Microelectronics and Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Kebangsaan Menilai Pencapaian Penyelidikan IRPA Sektor Perindustrian, Universiti Utara Malaysia, 21-24 Disember 1991
3 Information Technology, Education and Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address presented at UNESCO-UKM International Seminar on the Application of Communication Technology in Education among Developing Countries, Bangi, 7 December, 1987. Published in Akademika, 32 & 33, Julai 1988, pp 11-20.
4 Innovatory Approaches in Education and Training of Engineers and Technicians in Malaysia Tengku Mohd Azzman Shariffadeen  J. Eng. Educ. In SEA, Vol. 6 No. 8, December, 1976, pp 62-69.
5 Microcomputers for Education and Research in the Applied Sciences – Problems and Prospects Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding of the National Symposium on Research and Development in the Physical and Applied Sciences, UKM, Bangi, 18-20 September, 1984, pp 55-61.
6 Perlaksanaan dan Kemampuan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pengantar dalam Bidang Kejuruteraan, Wan Abu Bakar Wan Abas & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Perlaksanaan Bahasa Malaysia, Persatuan Bahasa Malaysia, USM, Pulau Pinang, 4-5 Februari 1983.
7 Responses to modern technology : the case of educating the technologists  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: ASAIHL Seminar on Modern Technology in ASAIHC Universities (16-17 Oct 1981: Kuala Lumpur). Vol.1, paper 14.
8 Teknologi (dalam konteks reformasi pendidikan) Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen & Hairudin Harun Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992,Pendidikan tinggi sains: ke arah reformasi pendidikan. Disunting oleh Mohd. Yusof Hj. Othman & Khalijah Mohd. Salleh., Kertas-kerja Seminar yang diadakan pada 10-12 November 1991 di Genting Highlands.
9 Telematics, Education and Development – A Developing Country Perspective of Issues and Strategies Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding 10th International Conference on Computer Communication, 4-9 November 1990, New Delhi, pp 70-73

 

Jadual 4. Bidang Sains dan Islam
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Kaedah-kaedah Sains dan Penyesuaiannya dengan Falsafah Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Falsafah dan Sejarah Sains Islam, UKM, Julai 20, 1985.
2 Menerapkan Nilai-nilai Islam dalam Pengajian Sains Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Al-Islam, Feb. 1981, hal.19-23.
3 Mengembalikan sains kepada Islam. Tengku Mohd Azzman Shariffadeen SOURCE: Seminar Intelek Islam di Malaysia (2nd: 24-26 May 1982 : Bangi) : Paper 2.
4 Muslim communities and the challenge of economic and technological modernization Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Seminar on Knowledge and the Issue of Islamization (30-31 May 1997 : Shah Alam) : Paper 3 (20p.) [for unpublished]
5 Pendekatan islam dalam pendidikan Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen seminar Pertemuan Editor IV
6 Penglibatan masyarakat Islam dalam pembangunan dan penggunaan teknologi maklumat Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Seminar Cabaran Teknologi Maklumat dan Internet : Agenda Umat Islam (25-26 Mar 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 2 (22p.).
7 Sains dan Akhlak Islam Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Diskusi, Jilid 5:4, April/Mei 1980, hal. 2-5.
8 Ulama' dan cabaran era megamaya Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Kongres Kebangsaan Dinamisme Ulama' Menghadapi Abad Baru (25-27 Jul 1997 : Kuala Lumpur) : Paper 6 (14p.)

 

Jadual 5. Bidang Sains Teknologi
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 Conceptual analysis in the pysical sciences and their impact upon the scientific paradigm Ahmad Fauzi Mustafa, Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Pertemuan Editor IV
2 Conceptual trends in the physical sciences and their impact upon the scientific paradigm Ahmad Fauzi Mustafa & Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Islam dan Pemikiran Sains Masakini (13-14 Jun 1987 : Bangi) : 31
3 Integrating Science and Technology in National Development – the Malaysian Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Technological Integration in Islamic Countries, Federation of Engineering Institutions of Islamic Countries, Cairo, 27-29 May 1989.
4 Membina Paradigma Pembangunan yang Berteraskan Sains dan Teknologi Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Bengkel Peranan Sains dan Teknologi dalam Pembangunan, Penasihat Sains/MIMOS, 25 Mac 1989
5 Pembangunan Melalui Sains dan Teknologi (dalam konteks Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting) Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun Reformasi Pendidikan), dalam Mohd Yusof Hj Othman dan Khalijah Mohd Salleh (penyunting), Pendidikan Tinggi Sains – Ke Arah Reformasi Pendidikan, hal 61-84, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.
6 Sains dan Teknologi untuk Pembangunan Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, 1981 (juga diterbitkan dalam Al Islam, Mei hal. 3-7 dan Jun 1981, hal.15-20.)
7 Sains dan teknologi untuk pembangunan Tengku Azzman Shariffadeen. Seminar Kebangsaan mengenai Konsep Pembangunan dalam Islam (10-12 Mar 1981: Bangi).
8 The Politics of Science and Technology: The Malaysian Experience and A Way Forward Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Hairudin Harun First International Conference: The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development, Jakarta, 6-8 December 1996

 

Jadual 6. Bidang Teknologi Maklumat
No. Tajuk Penulis Penerbit
1 A Personal Computer for the Modelling and Control of an Evaporator Masjuki Hasan, Mohd Zaki Abdul Muin, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding UNESCO Regional Seminar on Instrumentation, Jakarta, 18-20 November, 1986
2 A Realtime Minicomputer in Engineering Teaching and Research, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding International Conference On Computing for Development, AIT, Bangkok, 25-28 August, 1981.
3 A Review of Classical Control Theory with some Modern Extensions Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977.
4 A Survey of Unix-Based Local Area Network Systems, ASEAN Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Journal of Science and Technology for Development, 6(2), 1989, pp 15-45.
5 Acculturation of information technology towards the development of a civil society Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Multimedia Digital : Memenuhi Keperluan Maklumat Negara Menjelang Abad Ke-21 (19-21 Nov 1996 : Kuala Lumpur) : Vol.1, Paper 13.
6 Addressing the information divide : improving quality of life  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Global Knowledge Conference GKII (2nd : 2000 : Kuala Lumpur): 5p.
7 An Implementation of a UNIX Network Communication Software Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvasuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceedings of Tencon 87 IEEE Region 10 Conference on Computers and Communications Technology Towards 2000, Seoul, 25-28 August, 1987, pp 872-877.
8 Balancing a Ball on an Arc by Feedback Control, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Industrial Control, Faculty of Engineering, University of Malaya, 23-27 May 1977.
9 Bangsa Malaysia baru - erti kemerdekaan dalam dunia rangkaian berjaring Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Seminar Penghayatan dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (11-13 Sep 2000 : Kuala Lumpur) : Vol.3 Paper 49 (8p.)
10 Beyond Information Literacy: A Malaysian Experiment Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramesh Kumar Nadarajah APEC Conference on Information Literacy ’97, November 4-7, 1997, Tokyo, Japan
11 Building Competitiveness in Telecommunication Industry – A MIMOS Perspective Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan & S Karthyeni, MIGHT Consultation 93, ISIS, 21-23 July, 1993
12 Communication Software for a UNIX Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Third Franco-Southeast Asia Mathematics Conference, Kuala Lumpur, May 13-24, 1985.
13 Computer Aided Instruction (CAI) Courseware Development – A State of the Art Review Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. 1, 1985, pp 73-81.
14 Computer-Aided Design Facilities for Education and Research in Feedback Control Systems, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Chandran Elamvasuthi Journal Engineering Education SEA, Vo;. 14, No. 1, June 1984, pp 15-22.
15 Computer-Aided Design of Multivariable Sampled-data Systems N Munro & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen IEE Conference Proceedings No.96, 1973, pp 133-140.
16 Computer-aided instruction (CAI) - courseware development : a state of the art review Hong-Yong Yong, Mashkuri Yaacob and Tengku Mohd Azman  Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (1985 : Kuala Lumpur). Proceedings.
17 Computers in Education – Now and In the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Keynote Address, EDUCOM ’89 – National Symposium on Computers in Education, Malaysian Council for Computers in Education and Faculty of Education, University of Malaya, Kuala Lumpur, 16 November 1989.
18 Concepts and strategies in information technology : the knowledge dimension Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar & Workshop on Information Technology (15-17 Jan 1991 : Genting Highlands) : (17p.)
19 Creating Ripples in the Sea of Knowledge: Information, Communication and Innovation in Developm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen ISIS, Malaysia – Policies and Issues in Economic Development, Institute of Strategic and International Studies Malaysia, 2011
20 Ethical and Moral Issues in the Development and Application of Information Technology Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar on Islam, Science and Technology, IKIM, Kuala Lumpur, 18-19 December 1995.
21 Historical Development of Control Theory and the Use of Computers in Process Control Mohd Zaki Abdulmuin, Mashkuri Yaacob, Siti Fatimah Siraj & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol.10 No.1, 1993, pp 25-35.
22 Human Resource Management and Technology Development  in the Information Age Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, S Kartheyeni & Raslan Ahmad Seminar on Human Resource Management, Faculty of Business Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, 10-11 September 1991
23 Human resource strategies or technological growth in the age of information technology Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, S. Karthiyeni, Roslan Ahmad. Regional Conference on Informatics Human Resource Development (2-4 Jul 1991 : Kuala Lumpur) : (22p).
24 ICT for the next millennium : Smart partnership in an internetworked world  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
(1999 : Kuala Lumpur) 5p.
25 Improving service delivery systems  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1996
26 Improving Service Delivery Systems, National Seminar on the Public Service – New Dimensions for the 21st Century Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Intan/Mampu/CAPAM, Istana Hotel, Kuala Lumpur, 1 September 1995.
27 Information technology & the knowledge paradigm : implications for physics education and research : [abstract] Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Serdang : Dept. of Physics, Universiti Pertanian Malaysia, 1994.National Conference on Physics (1993 : Serdang)
28 Information Technology and Development – Malaysia’s Experience Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Second International Conference of Computer Technology in the Service of Islam, San Jose, 25-26 April, 1992, Association of Muslim Scientists and Engineers
29 Information Technology and Development in the Islamic World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Special Lecture II, 2nd FEIIC General Assembly and Conference on Technological Development Development for the Islamic Countries – Issues and Options, 24-27 April 1991, Kuala Lumpur.
30 Information Technology and Education – the Emerging Malaysian Scenario Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote address, National Symposium on Educational Computing, Malaysian Council for Computers in Education, UPM, Serdang, 19 November 1991
31 Information technology and information networking for integrated rural development  Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Shahrulzaman Hassan and Jallaludin Abd. Malek Kuala Lumpur : MARDI, Jabatan Pertanian, 1992., Konvensyen Pemindahan Teknologi, 28-30 Jun 1992, Pulau Langkawi., Konvensyen Pemindahan Teknologi, (1992 : Pulau Langkawi).
32 Information Technology and Rural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol Tuan Muda Asia Tech 91- Third Asian Conference on Technology for Rural Development, MOSTE/COSTAM/FASAS, 12-14 August 1991, Kuala Lumpur
33 Information Technology and Social Change Tengku Mohd Azzman Shariffadeen 2020, Vol.1 No.2, February 1993, pp 14-15.
34 Information technology and the knowledge paradigm in Malaysian development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1994
35 Information Technology and the Malaysian Development Paradigm Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kongres Menjelang Abad 21: Islam dan Wawasan 2020, Institut Kefahaman Islam Malaysia, 3-4 Julai, 1992, PWTC, Kuala Lumpur.
36 Information Technology and Work in the National Development Perspective S Karthyeni & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Computers and Office Workers: Social and Health Implications, Women’s Studies Unit UPM and Women’s Development Collective, UPM, 2-3 November 1993.
37 Information Technology Development for the Muslim Countries – Challenges for the 21st Century, Seminar on Improving Productivity and Deepening Industrialization in the fields of Electronic Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Information and Telecommunications in the OIC Member Countries by Islamic Development Bank (IDB), Cairo, Egypt, 19-24 June 1998.
38 Information technology development in Malaysia - focus on Malaysia's Multimedia Super Corridor Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Malaysia today (Petaling Jaya : Asian Strategy & Leadership Institute, 1997) : 275-279.
39 Information Technology growing in Importance Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Business Times Special Focus on “Towards Meeting vision 2020”, August 30, 1991, pp 28-29
40 IT and Multimedia…or Why We Have to Reinvent the Future Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Buletin Ingenieur, ISSN 0128-4347 Volume 9 Issue 1 June 2000, cover feature, pp 11 – 13
41 Knowledge and ICT for development and poverty eradication / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. SOURCE: Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (29 May 2008 : University Malaya, Kuala Lumpur), Paper 3 (31p.), Workshop on Science and Technology for Development : Poverty and Eradication (2008 : Kuala Lumpur)
42 Leading Asia into the Information Superhighway Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Conference on Skyways, Highways and Corridors: Asia’s Communication Challenges (AMIC), Nikko Hotel, Kuala Lumpur, 19-21 June 1997.
43 Mapping the new Malaysian : the meaning of independent in an internetworked world  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Kumpulan Kertas Kerja Seminar Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia, Kuala Lumpur, 11-13 September 2003 p. 239-244
44 Merekabentuk sebuah perisian komputer untuk pembelajaran  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen, Wan Mohd. Salleh Wan Abu Bakar & Norashidah Md. Din. Bangi : Jabatan Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1988,  Seminar Sains Komputer (2nd: 1988: Bangi)
45 Microelectronics, Information Technology and Society Tengku Mohd Azzman Shariffadeen First Raja Tan Sri Zainal Lecture, Institusi Jurutera Malaysia/MIMOS, PWTC, 17 September, 1988
46 MIMOS : IT papers  Dr Tengku Mohd Azzman Shariffadeen, Dr Mohamed Arif Nun Kuala Lumpur : MIMOS ,
47 MIMOS : quest for greater progress Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia, KHIDMAT 9: 38-40; Mei 1993,
48 Moving towards more intelligent use of human intelligence : information technology policy planning and its implications  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
Infotech 95 Conference (1995 : Kuala Lumpur): 13p.
49 Moving Towards More Intelligent Use of Human Intelligence, Information Technology Policy Planning and Its Implications, Infotech Malaysia 1995 Tengku Mohd Azzman Shariffadeen NITC/MIMOS, PWTC, Kuala Lumpur 1-3 November 1995.
50 Network Architecture for UNIX Machines Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding Computer Communication Asia ’85, December 3-5, Singapore.
51 NITC sets up commitee for demonstrator apps  A. Shukor Rahman, Tengku Azzman Shariffaddin PC Magazine Malaysia 1394-8466 2(4): 9; June 1997
52 Nurturing the Development of Cyber Communities: Will Asia be in Conflict with the West? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Global Information Summit by Nihon Keizai Shimbun, Inc (Nikkei) Tokyo,  Japan, 10 March 1998.
53 OICNETWORKS : making space for the Ummah Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Kuala Lumpur International Summit on Islamic Banking & Finance (19-21 Feb 2001 : Kuala Lumpur) : Paper 11 (45p.)
54 Orang Melayu dan cabaran era globalisasi telekomunikasi / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Seminar Peradaban Melayu (1-3 Mar 1997 : Bangi) : Paper 10 (17p.).
55 Pelancaran projek JARING Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Institut Sistem Mikroflektronik Malaysia (MIMOS),
56 Peranan wanita dalam memajukan agenda teknologi maklumat negara Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Ceramah di Majlis Perhimpunan Hari Wanita 1997
57 Perancangan ke arah akulturasi maklumat  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Seminar Penggunaan Dan Perkongsian Maklumat Elektronik (1995 : Serdang, Selangor): 15ms
58 Perlukah Satu Dasar Teknologi Maklumat Negara? Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Seminar Cabaran IT kepada Perkhidmatan Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 22-24 Jun, 1992
59 Pioneering Spirit : Collection of Keynote, Addresses, Speeches, Mindmaps by tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen Bukit Jalil: MIMOS, 2005
60 Proceedings of Seminar on National IT Agenda Turning Ripples into Tidal Waves, 26 October 1998, Universiti Utara Malaysia  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Seminar on National IT Agenda Turning Ripples Into Tidal Waves (1998 : Sintok)
61 Promoting Telecommunication and Data Services in Developing Countries: the Stake-holders and their Roles Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Atwater Institute Meeting on the Role of Telecommunication and Data Services in Economic Development, Montreal, Canada, 13-16 March, 1990.
62 Software Design for a UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Proceeding International Computer Symposium, Tamkang University, Taipei, 10-12 December, 1984, pp 967-973.
63 Software Tools for Computer Aided Instruction Courseware Development Yau Hong Yong, Mashkuri Yaacob & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding EDUCOM ’86: Impact of Microcomputers on Education – Issues and Techniques, Ngee Ann Polytechnic, Singapore, 21-24 May, 1986, pp 129 – 13
64 Startegic planning and management of information technology in Malaysia Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : MIMOS, 1995
65 Strategic planning and management of IT in national context : the Malaysian experience [abstracts] Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. International Conference on Information Technology (9-12 August 1994 : Kuala Lumpur). Proceedings... (Kuala Lumpur : Gabungan Komputer Nasional Malaysia, 1994) : (1p.).
66 Strategies for the Development of the Telecommunications Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Shahrulzaman Hassan National Seminar on Telecommunications in Conjunction with World Telecommunications Day, Ministry of Energy, Telecommunications and Post/ISIS Malaysia/ASLI, 17-18 May 1994, Hotel Istana, Kuala Lumpur.
67 System Software for a Network of Mini and Microcomputers Mashkuri Yaacob, Chandran Elamvazuthi & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding First JSPS/VCC Seminar on Integrated Engineering, USM, Penang, 1-2 December, 1986, pp 321-324.
68 Technology Development and the Malaysian Electronics, Industry Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Opening Address, International Microelectronics and Systems 91 Conference, Kuala Lumpur, 24-26 July 1991.
69 Teknologi – Satu Penilaian Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Ramli Musa Seminar Sains, Islam, Akademi Sains Islam Malaysia, Kuala Kangsar, 14-18 Disember 1977.
70 Telecommunication and Data Services for Agricultural Development Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Saiyed Rasol bin Tuan Muda Seminar on the Sixth Malaysia Plan: Agricultural Development Policies and Strategies, Universiti Pertanian Malaysia Alumni Association, 16-17 July 1990, Kuala Lumpur
71 Telematics and Development Planning in the Developing World Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Proceeding AFRICOM-CCDC 91, 3rd Conference on Computer Communications, Tunis, 21-23 May 1991. Published in F Kamoun and L Pouzin (eds), Computer Communications, North-Holland, Amsterdam, 1991, pp 251-261
72 The changing world : ICT & governance / Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen. National Consultative Workshop on GKII Themes (15 Jun 1999 : Kuala Lumpur) : Paper 1 (19p.)
73 The Control of Multivariable Systems Containing Time Delays Using Smith Predictors Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & D.G. Fisher Report DC-21, Coordinated Science Laboratory, University of Illionis at Urbana-Champaign, January, 1979.
74 The digital computer as a multipurpose laboratory instrument Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen.  Proceeding AEESEA Group Meeting on Instrumentation and Process Control, Singapore, 2-6 February, 1982. (Published in J. Eng. Educ. SEA, vol. 12 no. 1, Apr 1982, pp 25-29.)
75 The Economic, Social and Cultural Consequences of the New Communications Era for Developing Countries Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Keynote Address Delivered At The IIC Pre-Conference Of Southern Country Interests, Visions Of The Next Communication Era - A Southern Perspective, Information Highways – Paths To Development? Tampere, Finland, 3-4 September 1994.
76 The economic, social and cultural consequences of the New Comunicatin Era for developing nations : the emergence of the knowledge-based global economy  Tengku Mohd. Azzman Shariffadeen Artikel/Kertas Seminar
A Seminar On Global Information Networking For Library Application (1994 : Kuala Lumpur): 11p.
77 The national IT policy and the role of IT in national defense Zamri Mohamed & Tengku Mohd Azzman Shariffadeen Kuala Lumpur : UTM, 1996
78 UNILAN – An Experimental UNIX Based Local Area Network Chandran Elamvasuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Mashkuri Yaacob Malaysian Journal of Computer Science, Vol. 1. No. 1, 1985, pp 12-21.
79 UNILAN - an experimental UNIX based local area network Chandra Elamvazuthi, Tengku Mohd Azzman Shariffadeen & Maskuri Yaacob Seminar Sains Komputer Kebangsaan mengenai Sistem Maklumat & Rangkaian Komputer (4th-5th April 1985 : Kuala Lumpur). Proceedings.

   

Foto Tokoh

Menghadiri mesyuarat Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan Tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen menyaksikan Dato' Mahathir Mohamad
Pelancarkan Pusat Respons Kecemasan dan Keselamatan ICT Kebangsaan
Tengku Datuk Dr. Mohd Azzman Shariffadeen ketika pelancaran
Rakan delegasi dari Language Observatory Project Bengkel
Perintis MIMOS
DR TENG

19 November

Sejarah