Kolesksi Khas Yang Quee Yee

PENGENALAN | BUKU & ARTIKEL

 

Pangkalan data teks penuh ini mempunyai 597 entri buku berbahasa Melayu daripada koleksi Yang Quee Yee, seorang penyusun kamus Melayu yang prolifik. Pembangunan pangkalan data ini dilakukan dengan  kerjasamana padu daripada encik Yang yang juga menolong mendapatkan bantuan kewangan daripada Yayasan Lee Rubber dengan adik kandungnnya  membuat kerja pendigitasian di rumahnya di Singapura. Antara keistimewaan koleksi ini yang dibahagikan kepada buku, makalah, bahasa, sastera, sejarah dan lainlain itu adalah buku kartun dan komik yang mempunyai sari kata dalam bahasa Melayu sebahagian daripada karya sastera peranakan baba yang diterbitkan di bawah siri Chrita dahulu kala. Selain itu,  terdapat juga koleksi lengkap majalahMimbar Universiti yang juga diselenggarakan oleh encik Yang semasa menuntut di Universiti Nanyang (Nantah), selain koleksi keratan akhbar berbahasa Melayu (Rumi dan Jawi) tentang perjuangan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia.