Lawatan Maya

‘Virtual walk – through in 3D’ ialah kaedah memaparkan pameran/ lawatan secara maya malalui internet. Melalui pameran maya sesebuah pameran tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan panel, dan dapat menjimatkan kos dalam pengurusan pameran. Selain itu, pameran sebegini dapat dikunjungi sepanjang masa dan tidak terikat dengan masa operasi. Koleksi pameran juga dapat dilihat tanpa risiko untuk hilang atau rosak.