PADAT

PENGENALAN | PADAT 

Pembangunan pangkalan data yang pertama di Portal ATMA ini berilhamkan pangkalan data bibliografi dan teks penuh dalam CD-ROM yang sudah dilanggan di Perpustakaan Tun Seri Lanang pada penghujung tahun 1980. Langkah kami membangunkan pangkalan data ini adalah untuk memudahkan felo penyelidik di ATMA dan sarjana lain di luar ATMA dan UKM mendapatkan bahan rujukan di bidang pengajian alam Melayu dengan lebih mudah, cepat dan mesra seperti di pangkalan data CD-ROM yang dinyatakan. Selain itu, pangkalan ini diwujudkan untuk menjadikan ATMA sebagai pusat dokumentasi pengajian Melayu yang terulung, seperti KITLV di Leiden dan SOAS di London.

Sehingga kini sebanyak 53,442 entri bahan daripada makalah jurnal, bab buku, kertas kerja, tesis, laporan dan dokumen lain yang ada kaitan dengan pengajian Alam Melayu sudah dimasukkan. Setiap entri mempunyai maklumat bibliografinya yang lengkap (nama pengarang, tajuk, sumber, tarikh dan halaman dan juga number aksesion. Disebabkan halangan hak cipta, kurang daripada 1% koleksi ini sudah didigitasikan dengan imejnya boleh ditatap dengan segera. Namun, semua bahan yang ditunjukkan ada salinan fotonya disimpan di Koleksi Padat. Untuk mendapatkannya, tuan/puan perlu beritahu nombor aksesion yang berkenaan.