Suku Kata Akhir Kamus Melayu

PENGENALAN | SUKU KATA AKHIR

Pangkalan data ini istimewa kerana dapat membantu pengguna  mencari bunyi dan suku kata akhir yang diperlukan untuk mengarang puisi dan congan kata yang mengutamakan persejakan bunyi hujungnya.  Sehubungan itu, sebanyak 14,000 entri akar kata bahasa Melayu standard sudah dimasukkan boleh dimanfaatkan untuk mencari bunyi dan suku kata akhir yang dikehendaki semasa mengarang pantun, syair, seloka, gurindam, malahan cogan  kata untuk pertandingan. Misalnya, jika mencari bunyi dan suku kata akhir “pu”, sebanyak 27 kata dapat  ditunjukkan, disertai setengahnya diberikan contoh penggunaan kata itu dalam bentuk pantun. Kamus konvensional hanya membolehkan pencarian kata dan makna daripada depan barbanding kamus ini yang mampu mencari perkataan daripada belakang.