Tokoh Pemikir Alam Melayu

PENGENALAN | TOKOH

 

Projek Karya Agung Pemikir Alam Melayu adalah dalam usaha meluaskan kandungan portal malaycivilization.ukm.my dengan mewujudkan pangkalan data baru mengenai pemikiran tokoh-tokoh Alam Melayu. Tokoh-tokoh yang dipilih adalah berdasarkan kejayaan dan sumbangan yang besar dalam kemajuan Negara di nusantara. Antaranya kriterianya adalah penulis, pemikir dan ahli falsafah Melayu Islam dan ahli sains dan teknologi. Tokoh tersebut adalah yang paling prolifik menghasilkan pelbagai penulisan termasuk karya-karya agung seperti penerbitan novel, puisi, buku-buku agama, falsafah, sastera, sejarah, sosiologi dan politik dan sebagainya.

Pemikiran ialah pemahaman secara mendalam dan kritikal bagi mempertingkatkan pemahaman dan membantu individu menganalisis pernyataan dengan berhati-hati dan mencari bukti yang sah sebelum membuat keputusan. Selain itu, pemikiran juga difahamkan sebagai proses penimbangan, pengingatan, anggapan, pandangan, renungan, perhatian, perhitungan, penelitian, pendapat dan sangkaan. Ia merupakan proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Semasa berfikir, otak manusia akan bertindak dengan usaha memahami ransangan luar yang diterima melalui deria, membentuk konsep, membuat tafsiran dan tindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan. Pemikiran juga berkaitan perihal berfikir dan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa tapi berkesan.

Menurut Mayer (1983:63) pemikiran sebagai pemikiran pengolahan operasi mentah yang merangkumi pengetahuan, pengamatan dan penghasilan sesuatu. Walau bagaimanapun agak sukar untuk menilai tahap pemikiran seseorang kerana pemikiran sering berlaku dalam keadaan tidak sedar, pengalaman, pembacaan bahan-bahan dan isu semasa. Semasa berfikir, otak bertindak dengan usaha untuk memahami ransangan luar yang diterima oleh deria. selepas itu,otak menukar ransangan ke dalam bentuk konsep, membuat tafsiran dan bertindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan.

Kebiasaan pemikiran dapat didekati apabila penulis mengeluarkan buku atau artikel yang berlandaskan teori, konsep dan tema yang positif yang boleh dijadikan rujukan dan panduan. Pemikiran seseorang tokoh diukur dengan idea yang dibangunkan atau yang diamalkan dalam kehidupan mereka seperti pelukis dalam lukisannya, penulis dalam penulisannya, penyajak dalam sajaknya, penyanyi dalam nyanyian dan lirik lagunya dan ahli politik dalam kepimpinanya.


CIRI-CIRI PEMIKIRAN

Ciri-ciri pemikiran dapat dirumuskan seperti berikut:

 1. Pemikiran berlaku kerana kewujudan ransangan, khasnya semasa keraguan dan masalah itu muncul.
 2. Pemikiran berlaku di dalam minda sesorang.
 3. Ciri proses pemikiran merupakan aktiviti kognitif yang berlaku ke atas ransangan yang diterima dengan pengalaman-pengalaman yang sedia ada dalam ingatan.
 4. Pemikiran merupakan usaha seseorang individu yang sedang cuba mencari, memahami, mengadaptasi dan mengasimilasinya sebagai tindak balas terhadap ransangan yang diterima pada ketika itu.
 5. Tujuan seseorang itu berfikir ialah mentafsir ransangan dengan membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang rasional terhadapnya atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
 6. Perkara yang dianggap pemikiran ialah apabila seseorang mengeluar idea, menyelesaikan masalah, memberi pandangan dan sebagainya.

ARAS PEMIKIRAN

Pemikiran boleh dikategorikan kepada beberapa bentuk mengikut aras tertentu (Afandi Bin Kamaruzaman, Afandi Bin Kamaruzaman, Mohd Yusrizal Bin Mohd Noor , Barharudin Bin Zainal, Abidin Muhammad Zaini Bin Othman 2010):

 1.  Aras khayalan atau angan-angan
Aras khayalan atau angan-angan merupakan aras yang paling rendah.Pada tahap ini,kegiatan mental akan berhubung dengan minat dan berkait rapat dengan kecenderungan berbentuk escapism,iaitu melarikan diri dari dunia sebenar ke dunia khayalan.
 1. Aras penikmatan Rasa Indah

Aras ini lebih baik daripada aras khayalan.Pada tahap ini,gerak balas mental mempunyai komponen emosi yang kuat.Pemikiran pada tahap ini tertumpu kepada penghargaan terhadap nilai seni.

 1.  Aras memperoleh Maklumat

Pada tahap ini,tindakan mental berupaya meresap dan mengingat kembali sesuatu kenyataan dan memperoleh pangalaman baru.Kesalahan dapat dielakkan dengan maklumat yang lengkap.

 1.  Aras pemikiran Reflektif

Aras pemikiran reflektif bermaksud penyelesaian masalah.Pada tahap ini,pemikiran mengimbas kembali maklumat dan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

 1.  Aras pemikiran Kreatif

Pada tahap ini, pemikiran memberikan pertimbangan terhadap aktiviti menyusun dan mengeluarkan pengalaman supaya idea baru timbul.


TOKOH PEMIKIR ALAM MELAYU

Gugusan kepulauan Melayu yang meliputi  Malaysia, Brunei (termasuk juga kepulauan Borneo), Singapura, Indonesia, selatan Thailand (termasuk juga Indochina), juga melangkaui Pulau Madagaskar, Selatan New Zealand, timur Pulau Easter dan Utara Taiwan secara tidak langsung menjadikan kepulauan alam Melayu adalah kepulauan yang luas dan unik kerana kerencaman etnik yang menghuni alam Melayu. Kepulauan alam Melayu yang luas bukan sahaja kaya dengan alam semulajadi yang indah tetapi juga melahirkan ramai pemikir dari pelbagai bidang. Keindahan alam semulajadi secara tidak langsung menjadikan masyarakat Melayu dekat dengan alam semulajadi dalam kehidupan seharian. Proses pengamatan ini juga sedikit sebanyak telah mempengaruhi pembentukan golongan ilmuan alam Melayu.

Proses yang juga disebut sebagai local genius dapat dilihat pada kedinamikan masyarakat Melayu menggunakan akal terhadap pemerhatian kejadian alam yang seterusnya diterjemahkan dalam bahasa yang indah, padat, ringkas dan mudah difahami. Hasil karya ini kemudiannya diluahkan bukan sahaja berbentuk bertulis tetapi juga dalam bentuk media kreatif. Kedatangan Islam juga telah mewarnai pola pemikiran para ilmuan di alam Melayu. Dalam erti kata lain, Islam dijadikan pegangan dan panduan dalam berkarya dan dalam masa yang sama bertujuan membentuk masyarakat Madani dan Rabbani. Peredaran zaman juga telah menjadikan pemikir alam Melayu bukan sahaja responsif dengan peredaran masa tetapi juga menggambarkan ilmuan ini bersifat realistik. Selain itu, pemikir alam Melayu juga bukan sahaja bijak mengaplikasi sumber alam semulajadi dalam berkarya disamping berpegang kepada ajaran agama tetapi juga bertindak sebagai pembentuk hubungan harmoni dalam masyarakat dan juga pendidik.

Bagi memastikan kelangsungan hasil intelek alam Melayu ini, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan sebuah pangkalan data mengenai tokoh pemikir agung alam Melayu. Maklumat yang terkandung dalam pangkalan data ini lebih berbentuk biobibliografi. Dengan adanya usaha ini, ATMA juga telah melengkapkan pangkalan data mengenai tokoh alam Melayu dari pelbagai disiplin misalnya kepimpinan yang telah diusahakan oleh institut pengajian tinggi lain. Pemikir-pemikir Melayu ini telah berkarya dalam pelbagai medium seperti bahasa, sastera, media, falsafah, agama, sains, teknologi dan lain-lain.

Tokoh yang dipilih berasaskan kepada ketokohan mereka dalam bidang pemikiran melalui penulisan dan karya mereka yang diterbitkan. Namun projek ini mengakui bahawa. Namun begitu,  projek ini mengakui bahawa tokoh-tokoh tertentu telah dijalankan oleh pihak-pihak lain dan institut pengajian tinggi. Contohnya sasterawan Negara diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Ketokohon perdana menteri Malaysia didokumentasikan oleh Arkib Negara Malaysia dan agensi-agensi lain seperti  Yayasan Kepimpinan Perdana, Institut Tun Dr. Mahathir Mohamad (IPDM), oleh Universiti Utara Malaysia.

Sebagai permulaan tokoh-tokoh berikut telah dipilih berasaskan  ketokohan mereka dalam bidang penulisan dan pemikiran Alam Melayu. bagi setiap tokoh yang dipilih disediakan biografi, billiografi, analisis penulisasn dan analisis pemikiran mereka serta gambar-gambar kegemilangan mereka. Namun begitu, Allahyarham P.Ramli (Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh) dipilih adalah kerana kegemilangan beliau sebagai pelakon, pengubah lagu, pengarah filem, filmografi yang berjaya. Walaupun allahyarham sebagai seniman agung tidak menghasilkan banyak penulisan namun terdapat ribuan penulisan mengenai beliau telah dikumpulkan.

Tokoh yang terpilih ialah:

 1. Hamka (Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah)
 2. Za’ba (Zainal Abidin Ahmad)
 3. Azah Aziz (Syarifah Azah Mohamed Alsagoff)
 4. Ungku Omar (Ungku Omar Ungku Ahmad)
 5. Ibu Zain (Zainun Munsyi Sulaiman)
 6. Ramlee ( Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih)
 7. Dr.khalijah salleh
 8. Tan Sri Ainuddin Wahid
 9. Tan Sri Rashdan Baba
 10. Dr. Osman Bakar
 11. Dato’ Dr. Tengku Mohd. Azzman Sharifadeen
 12. Tan Sri Hamzah Sendut

Bahan-bahan yang diperoleh daripada hasil penyelidikan tokoh-tokoh tersebut telah dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu:

 1. Pengenalan
 2. Biografi Tokoh
 3. Bibliografi penulisan oleh tokoh dan mengenainya
 4. Analisis karya
 5. Pemikiran
 6. Pendigitalan (file pdf)
 7. Gambar/foto Sepanjang Masa Kegemilangan Tokoh

PEMIKIRAN

BIDANG PENULISAN DAN SUMBANGAN TOKOH

No. Tokoh Bidang dan sumbangan
1 Hamka
(Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah)
 1. Agama
 2. Politik
 3. Pendidikan
 4. Sastera
 5. Penulisan
2 Za’ba
(Zainal Abidin Ahmad)
 1. Bahasa Melayu
 2. Sastera melayu
 3. pendidikan
 4. penulisan
3 Azah Aziz
(Syarifah Azah Mohamed Alsagoff)
 1. Budaya
 2. Busana Melayu
 3. Wanita
 4. Sastera kanak-kanak
4 Ungku Omar
(Ungku Omar Ungku Ahmad)
 1. Pendidikan
 2. Perubatan
 3. Bahasa Melayu
 4. Penulisan
5 Ibu Zain
(Zainun Munsyi Sulaiman)
 1. Pendidikan
 2. Politik
 3. Wanita
6 P. Ramlee
( Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih)
 Pelbagai bidang seni :

 1. Muzik
 2. Perfileman

a)      Kepangarahan
b)      Penulisan skrip

 1. Penulisan lirik
 2. Penggubahan lagu
 3. Lakonan
 4. Nyanyian